Waarom is Metaaldetectie Vlaanderen een vzw geworden ?

Klik op de foto om lid te worden, ga rechts naar het groene balkje en registreer. Wij hebben met het bestuur besloten om een bijdrage van 5€ te vragen. Rekeningnummer staat helemaal onderaan op de startpagina.

⇓ ⇓ ⇓

Zoals velen onder ons al weten wordt er al verschillende jaren gesproken om met de grootste vertegenwoordigers (groepen) een overkoepeling te bekomen om in overleg te gaan met onroerend erfgoed.

Vanuit dit standpunt is er vorig jaar beslist om van Metaaldetectie Vlaanderen een v.z.w. te maken.

Eind 2019 was het dan zover.

De v.z.w Metaaldetectie Vlaanderen was een feit maar wie zit er in het bestuur?

  • Eric Aerts
  • Mario Raeymaekers
  • Peter Buls
  • David Peeters
  • Kristof Bruyndonckx

Deze mensen met een hart voor de hobby willen vanuit Metaaldetectie Vlaanderen hun leden vertegenwoordigen t.o.v. OE.

Waarom?

Wij vinden dat er in het decreet toch een paar aanpassingen mogen gebeuren m.b.t. onze hobby.

  • Eigendomsrecht => nu alles voor de eigenaar. Wij zouden willen dat dit herbekeken wordt.
  • Jongeren mogen niet zoeken. Willen we aangepast zien naar zoeken toegelaten        mits begeleiding van een volwassene die beschikt over een erkenning.
  • Toegankelijkheid meldingstool aanpassen om het melden te vergemakkelijken.
  • Amnestie voor vondsten die gedaan zijn voor het decreet van toepassing werd.

Maar!! Het decreet is er nu eenmaal en wij moeten het volgen !

Kijk maar naar de vele vondsten die op de website staan ( die vroeg of laat een upgrade zal nodig hebben ) met een bijhorende DUIDELIJKE determinatie en/of voorbeeld, referentie, verwijzing naar de literatuur indien mogelijk.

Om dit te verwezenlijken zijn er centjes nodig.

De 5€ bijdrage kan door de leden gerecupereerd worden aan de hand van kortingen op workshops, publicaties over vondsten, korting op zoekdagen,…. .

Intussen vormen we samen met HAL en DVVL de overkoepeling DETECTVM

Ik hoop dat iedereen het nut inziet van een vzw !!

Het beheer.

%d bloggers liken dit: