Zeeland: duit 1753

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: ✽♜✽ met daaronder ZEE LAN DIA in drie regels en het jaartal 1753

Keerzijde: Een gekroond ingebogen wapen met leeuw in de golven. Tekst:  LUCTOR. ET. EMERGO. (of variant) wat betekent: ik worstel en kom boven.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Muntmeester: Martinus Holtzhey  1752 – 1758

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.2 – PW 4010

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zeeland: duit 1740

Gevonden door Koen Meulewaeter

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,33 gr

Voorzijde: ✽♜✽ met daaronder ZEE LAN DIA in drie regels en het jaartal 1740

Keerzijde: Een gekroond ingebogen wapen met leeuw in de golven. Tekst:  LUCTOR. ET. EMERGO. (of variant) wat betekent: ik worstel en kom boven.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Muntmeester: Pieter Kappeine 1721 – 1752

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.2 – PW 4010

Gedetermineerd door Koen Meulewaeter

Nancy: oord ( liard ) ca. 1555 – 1608

Gevonden door Chris Kurstjens

chris c1.1 chris c1

Muntheer: Charles III (Karel III) groothertog van (Opper-)Lotharingen en Bar, 1545-1608

Materiaal: biljoen

Diameter: ?; ca. 15 mm

Gewicht: ?; ca. 0,6 gr

Voorzijde: Een staand zwaard met eroverheen een dwarsbalk met drie “alerions” (adelaartje met gespreide vleugels, zonder bek en poten) naar links. Tekst: CARO . D . G . L – OTHO . DVX; Karel met Gods gratie hertog van Lotharingen.

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: ☨ MONETA . NANCEI . CV; Munt geslagen in de stad Nancy.

Datum: z.j. ca. 1555-1608

Slagplaats: Nancy

chris c1.2

Karel III van Lotharingen

Lit: Boudeau féodales (denier)1540; Flon nr 27; Robert 1482 

Gedetermineerd door Marco Sanders en rimidi

Overijssel: duit ca. 1598

Gevonden door Jan Ooms

jan o1.1 jan o1

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin in de drie regels de tekst: TRANS ISVLA NIA (of variant)

Keerzijde: Gekroond wapen van Overijssel, hierin staat een klauwende leeuw met op de achtergrond een golvende lijn wat de rivier de IJssel moet voorstellen. De rand van het wapen is bewerkt. Dit type is MET tulpkrans langs het wapen.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van overijssel

Wapen van Overijssel

Datum: z.j. ca. 1598

Muntmeester: Hendrik Wijntgens 1590 – 1611

Muntmeesterteken: rozet❀ , leeuw of munthaak ( de laatste zelden op deze munt ).

Slagplaats: Kampen 1582 – 1612

Referentie

Lit: V.144.5 – PW 7004

Gedetermineerd door Marco Sanders

Antwerpen: gigot 1616

Gevonden door Ronny Servaes

ronny s1 ronny s1.1

Materiaal: koper

Diameter: 19,5 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild  met meerdere kwartieren. Tekst: handje ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

  1 = Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).

2 = Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw, rood omzoomd).

3 = Wapen van Brabant (in zwart een gouden leeuw, rood getongd).       

Keerzijde: Schuin geplaatst stokkenkruis welke door een vuurijzer is heen gestoken. Aan het vuurijzer hangt de keten van de orde van het gulden vlies. Tekst: handje ARCHID. AVST. DVC. BVRG. ET. B (of variant). Voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Bourgondië en Brabant.

Muntmeester: Dominique Wouters ( 1607 – 1619 )

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.300 – AvK.26/27; Vanhoudt new 593·AN

Gedetermineerd door Eric Aerts

Incuus geslagen oord: 1745

Gevonden door Kiss Imre

kiss1.1-800 kiss1-800

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,5 gr

Incuus: Wordt gebruikt voor een munt, waarvan de beeldenaar op de ene zijde in hoog reliëf staat, terwijl op de andere zijde dezelfde beeldenaar hol is geslagen. 

Bij misslagen wordt ook wel de naam ‘ incuus ‘ gebruikt, als de munt blijft steken en de nieuwe munt tussen bovenstempel en vorige munt komt te zitten. Daardoor krijgt de munt een normale voorzijde en de verdiepte voorzijde van de vorige munt.

Referentie

Johan Theodoor van Beieren

Gedetermineerd door Kiss Imre

Kampen: duit 1644

Gevonden door Wesley d’Abo

wesley d1.1 wesley d1

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een tulpkrans in drie regels CAM PEN 1644. Boven de tekst CAMPEN zit soms een kruisvormige versiering.

Keerzijde: Iets gewijzigde stadspoort nu niet binnen een parelrand maar binnen een tulpkrans. In de toegangspoort is wederom een schuin geplaatst wapenschildje geplaatst.

Muntmeester: Hendrik Wijntgens en Jan Jellen ( 1634 – 1644  )

Muntmeesterteken: ✿

Slagplaats: Kampen

Referentie

Lit: V.167.4 – PW 7204

Gedetermineerd door Marc Haulez
 

Utrecht: duit 1749

Gevonden door Daan Crals

kurt c1-800 kurt c1.1-800

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,14 gr

Voorzijde: In drie regels STAD UTRECHT  1749 met Romeinse I.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dunne streep met daaronder een versiering met smalle (kleine) schelp. In het kwartier linksonder een grove arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek.

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Ernst Novisadi ( 1738 – 1761 )

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43A – PW 5111

Gedetermineerd door Eric Aerts

Groningen en Ommelanden: duit 1685

Gevonden door Filip Behiels

filip_b6 filip_b6.1

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,94 gr

Voorzijde: GRON. ET.OML in twee regels met daaronder het jaartal. Dit betekent: Groningen en Ommelanden.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de Groninger Ommelanden, aan weerszijden van het wapen zit nu geen versiering meer.

Het wapen (3) zoals we dat aantreffen op de munten uit de provinciale muntperiode te Groningen en Harderwijk, is samengesteld uit de wapens van de Ommelanden en de stad Groningen. Het wapen van Groningen is de Duitse rijksadelaar met op zijn borst het stadswapentje van Groningen.

Groningen provinciewapen oud.svg

Wapen van Groningen en Ommelanden

Muntmeester: David Hagenet 1681 – 1688

Muntmeesterteken: rozet

Slagplaats: Groningen

Referentie

Lit: V.183.3 – PW 8003

Gedetermineerd door Filip Behiels

Gelderland: duit 1753

Gevonden door Piet Baccaert

piet b2 piet b2.1

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,2 gr

Voorzijde: Een versiering van bladertakken met daartussen de tekst ✿ D ✿ GEL RIÆ in drie regels. Daaronder het jaartal 1753 en het muntmeesterteken kraanvogel. De tekst is voluit: ducatus Gelriæ, wat betekent: hertogdom Gelderland.

Keerzijde: Gekroond wapen van Gelderland. Tekst: IN DEO SP. NOS Voluit: in Deo spes nostra, wat betekent: onze hoop in de Heer.

Wapen van Gelderland

Muntmeester: Johan Cramer ( 1752 – 1757 ) Geen vermelding van duiten in zijn muntbussen.

Muntmeesterteken: kraanvogel

Slagplaats: Harderwijk

Referentie

Lit: V.19.7 – PW 1015

Gedetermineerd door Eric Aerts