Denarius: 768 – 814 of 840 – 877

Gevonden door Smeets Nick

Muntheer: Karel de Grote (768-814) of Karel II de Kale (840-877)

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,51 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ CARLVS REX FR, Karel koning der Franken.

Keerzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca 1 uur: ✠ METVLLO

Datum: z.j. 768-814/840-877

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Karel de Grote

Karel de Kale

Referentie

Lit: Caron II, pag 128, n° 1; S Coupland, Koninklijk Nederlands Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102 (2015) pag 61-96

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Denarius, denier: ca. 793/794 – 812

Gevonden door Marco Fasulo

marco f1.1 marco f1

Muntheer: Karel de Grote, koning der Franken, 768 – 814 vanaf 800 tevens keizer van het Roomse Rijk.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,622 gr

Voorzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca. 2 uur: ✠ CARLVS REX FR, Karel koning der Franken.

Keerzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende ca. 1 uur: ✠ A(•?)R•ELATO

Datum: z.j. ca. 793/794 – 812

Slagplaats: Arles ( Frankrijk )

marco f2.2 marco f2.3

Karel de Grote

Lit: Jean Rousseau 338; M Cerexhe 154/156; M Prou, 855; Morrison & Grunthal, 193-194. Voorbeeld is variant met dot tussen A en R.

Gedetermineerd door rimidi

Denarius: ca. 823-840

Gevonden door Patrick Schuermans

patrick3-800 patrick3.1-800

Muntheer: Lodewijk de Vrome, koning der Franken en keizer van het Roomse Rijk, 814-840.

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorrzijde: In een parelcirkel een kort gevoet kruis met in de kwartieren een parel. Tekst rondom: ✠ H LVDOVVICVS IMP; keizer Lodewijk.

Keerzijde: In een parelcirkel een tempelgebouw met twee treden, vier korte zuilen en een kruisje in het midden. Tekst rondom : XPISTIANA RELIGIO; Christiana religio.

Datum: z.j. ca. 823-840.

Slagplaats: Niet met zekerheid te bepalen, ergens in het keizerrijk, mogelijks Milaan of Dorestad.

Opmerking: Determinatie met de hulp van Simon Coupland, waarvoor dank!

Lodewijk de Vrome

Lit: Simon Coupland, Good and bad coin in Carolingian Europe, groep V, pag. 10 fig. 6.

Gedetermineerd door rimidi

 

Portretdenarius, denarius met schip: ca. 814 – 820

Gevonden door Erik Natte

Muntheer: Lodewijk de Vrome, koning der Franken en keizer van het Roomse Rijk, 814 -840

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: In een parelcirkel het gedrapeerd, borstbeeld van Lodewijk met lauwerkrans en kuras naar rechts. Teks:+ H LVDOVVICVS IMP AVG; de verheven keizer Lodewijk.

Keerzijde: In een parelcirkel een schip naar links, met in de top van de mast een (initiaal) kruis. Tekst: + D O R E S T A  T  S(sic)

Datum: z.j. ca. 814-820

Slagplaats: Dorestad, Duurstede

Opmerking: Voorzijde ooit verguld geweest, misschien in een hanger verwerkt geweest met buste vooraan vermits die zijde meer slijtagesporen vertoont.

erik1.2

Lodewijk de Vrome

Referentie

Lit: van der Chijs pg. 145, pl.: XIII- 6/7.; D.413; Morrison/Grunthal 330; Prou 64

Gedetermineerd door rimidi

Denarius: monogram type ca. 793 – 814

Gevonden door Pieter Lakiere

Muntheer: Karel de Grote ( 768 – 814 ), koning der Franken, 768 – 814 vanaf 800 tevens keizer van het Roomse Rijk.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: ca. 1 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ CARLVS REX FR; Karel koning der Franken.

Keerzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca. 1 uur: ✠ METVLLO; Melle, muntplaats in Frankrijk.

Datum: z.j. ca. 793 – 814

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Karel de Grote

Lit: Caron II, pag 128, n° 1; S Coupland, Koninklijk Nederlands Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102 (2015) pag 61-96

Gedetermineerd door rimidi

Denarius, denier: ca. 845 – 848

Gevonden door Kjell Rodeyns

Muntheer: Pepijn II, koning van Aquitanië, 838 – 852

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm – 16 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Pepijn monogram in het veld; PIPINVS. Tekst: + METVLLO; Melle

Keerzijde: Een kort simpel smal kruis in het veld. Tekst: + PIPINVS REX EQ (vitaniorum), met een parel in de Q ; Pepijn koning van Aquitanië.

Datum: z.j. ca. 845 – 848

Slagplaats: Melle

kjell

Pepijn II van Aquitanië

Referentie

Lit: S Coupland, Revue numismatique, 6e série – Tome 31, 1989 pp. 194-222; Morrison & Grunthal 606; Prou 689; M.E.C. I, 814.

Determinatie en opmerking van de heer Simon Coupland: This is the first find of this type I know of from Belgium: marvellous!

 

Denarius: 768 – 814 / 840 – 877

Gevonden door Minte Metaaldetector

Muntheer: Karel de Grote ( 768 – 814 ) of Karel II de Kale ( 840 – 877 )

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,54 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ CAROLVS REX FR, Karel koning der Franken.

Keerzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca. 1 uur: ✠ METVLLO

Datum: z.j. 768 – 814 / 840 – 877

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Karel de Grote

Karel de Kale

Lit: Caron II, pag 128, n° 1; S Coupland, Koninklijk Nederlands Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102 (2015) pag 61-96

Gedetermineerd door rimidi

Denier: ca. 920 – 1169

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Graafschap Poitou op naam van Karel III de Eenvoudige

Materiaal: zilver

Diameter: 22 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Een kort sterk gevoet kruis. Tekst tussen parelcirkels: ✠ CARLVS REX R; Koning Karel . (S niet retrograde!)

Keerzijde: Opschrift in twee lijnen MET – ALO; Melle.

Datum: Geïmmobiliseerde muntslag op naam van Karel de Eenvoudige, z.j. ca. 920 – 1169.

Slagplaats: Melle, Poitou

Opmerking: Wegens de lage massa vermoedelijk een emissie uit de 11e eeuw of later, met dank aan S Coupland.

karo

Lit: Boudeau 413; Pouy d’Avant 2420

Gedetermineerd door Bouke Jan Van der Veen

Denarius: ca. 820 – 840

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Navolging op naam van Lodewijk de Vrome, 814 – 840

Mteriaal: zilver

Diameter: 21 mm

Gewicht: 1,33 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een kort gevoet kruis met in de kwartieren een parel. Tekst rondom: + IIIVIↄOVVICVS IIIↄ voor + H LVDOVICVS IMP

Keerzijde: In een parelcirkel een tempelgebouw met twee treden, vier zuilen en een kruisje in het midden. Tekst rondom: XII STIቪቪIIIIIO  voor  XPISTIANA RELIGIO

Datum: z.j. ca. 820 – 840

Slagplaats: Wegens het slordige snijwerk van de tempel en de verbasterde omschriften vermoedelijk een niet officiële muntplaats of een eigentijdse vervalsing, mogelijk in het noorden van het Frankische rijk maar er is geen volledige zekerheid hierover.

peter p1.2-800

Lit: Van Gelder, Yde hoard 33

Gedetermineerd door rimidi en Simon Coupland

Denarius, denier uit de pre – reformatie periode: ca 768 – 793

Gevonden door Friso Langen

Muntheer: Karel de Grote, koning der Franken, 768 – 814 vanaf 800 tevens keizer van het Roomse Rijk.

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm ( compleet )

Gewicht: 1,1 gr

Voorzijde: In een parelcirkel in twee lijnen het opschrift CAR○ • LVS, voor Carolus, AR in ligatuur.

Keerzijde: In een parelcirkel de letters RX• F met erboven een abbreviatuurteken, het gestrekte been van de R eindigend op een kruisje. RX F staat waarschijnlijk voor REX FRANCORUM.

Datum: z.j. ca. 768 – 793

Slagplaats: (Nog) niet gekend/niet toegewezen. Misschien een mee reizend muntatelier. Depeyrot  suggereert Aken.

friso1.2

Karel de Grote

Referentie

Lit: Morrison Grunthal 226, Depeyrot 7, MEC 730

Gedetermineerd door Simon Coupland en rimidi

 

%d bloggers liken dit: