Hoei: denarius ca. 983-996 vermits Otto nog de titel van Koning heeft.

Gevonden door Pregeo

Muntheer: Otto III als Rooms – Duits koning 983-996 en Notger, “prins”bisschop van Luik 971-1008

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: ?; ca. 1 gr

Voorzijde: In een parelcirkel de buste van koning Otto III met diadeem naar rechts. Tekst: ✠] OTTO [ GRA DI ] REX.

Keerzijde: HOIͶ met erboven twee of drie ringetjes en eronder idem(?). Tekst binnen een parelcirkel : .:. SCS DOM ] ITIAN [ VS…

Datum: z.j. ca. 983-996 vermits Otto nog de titel van Koning heeft.

Slagplaats: Hoei

Keizer Otto III

Notger

Referentie

Lit: Dengis 15var; P Ilisch 33.7/33.8var

Gedetermineerd door rimidi

 

Gent: Halve zilveren leeuw, groot ca. 1369 – 1370 (foutief ” Botdrager “)

Gevonden door Sven van Kouwenberg

Muntheer: Lodewijk van Male,  graaf van Vlaanderen, 1346 – 1384.

Materiaal: zilver 

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,1 gr

Voorzijde: In een veelpas een naar links zittende leeuw met toernooihelm, de helm is getooid met een gevleugelde leeuwenkop die de veelpas doorbreekt en het begin van het omschrift aanduidt. Tekst: LVDOVIC’ : DEI : GRA : COm’ : Z : D’ : FLAnDRIE; interpunctie door drie boven elkaar geplaatste punten. Lodewijk, door gratie Gods, graaf en Hertog van Vlaanderen.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat beide omschriftbanen onderbreekt. Tekst: Binnenbaan: mOn / ETA / FLA / DRIE; Munt van Vlaanderen. Buitenbaan: ✠ BEИED / ICT’ : Q’ : VE / ИIT : I : ИO / mIИE : DI’,  interpunctie door drie boven elkaar geplaatste punten; Gezegend hij die gekomen is in de naam van de Heer.

Datum: z.j. ca. 1369-1370 (tweede emissie)

Slagplaats: Gent

filip b2.2-800

Lodewijk van Male

Lit: Gaillard 227; De Mey Vlaanderen 223: Martiny 45-2; Vanhoudt atlas G 2611

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

 

Merovingische denier met monogram ME: ca. 725 – 750

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Anoniem, Moezel, regio Metz.

Materiaal: zilver

Diameter: ? ca. 13 mm

Gewicht: ? ca. 1,0 gr

Voorzijde: In een gladde cirkel een vervormd ME monogram.

Keerzijde: In een gladde cirkel een D met erin een kruisje, erboven een afkortingsstreepje en links ervan een parel.

Datum: z.j. ca. 725-750 n.Chr.

Slagplaats: Metz

Andere vondsten onder meer in Metz, Commercy, Domburg… vele varianten.

Lit: Belfort 2963-2982; Prou 2791-2839; MEC.1/ 596var; Lafaurie 227var; Depeyrot Metz, monogram nr 1. p. 45.

Gedetermineerd door rimidi

 

Merovingische denier met monogram A en S, niet toegewezen: ca. na 670-750

Gevonden door Luc Wijnants

william2.1 william2

Materiaal: zilver

Dameter: 10 mm – 12 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: In een parelkrans een A met ter weerszijden een groep van (vijf) parels en onderaan een ring omgeven door (elf) parels met nog twee extra parels aan de voet van elk been van de A. Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelkrans een spiegelverkeerde S met een parel in de krullen, links een T tussen twee parels (en links een platliggende H (of I ?) tussen twee parels)? Tekst: anepigrafisch.

Datum: z.j. ca na 670-750.

Slagplaats: Niet gekend, Poitiers – Tours?.

Opmerking: Vondsten onder meer in Kémexhe en Eisden (Tongeren), hier en daar kleine verschillen…

Referentie

Referentie

Referentie

Lit: Prou 2789; Belfort 5692; Depeyrot, p 171, 27; MEC  I, 624

Gedetermineerd door Marco Fasulo en rimidi

 

Merovingische denier met monogram A en S, niet toegewezen: ca. na 670 – 750.

Gevonden door William Posthouwer

Muntheer: Anoniem

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: A met er ter weerszijden een groep van (vijf) parels en een ring omgeven door (elf) parels onderaan met nog twee extra parels aan de voet van elk been van de A. Tekst: –

Keerzijde: Spiegelverkeerde S met een parel in de krullen, rechts een T getopt met drie parels in driehoek geplaatst (en links een platliggende H (of I ?) tussen twee parels?). Tekst: –

Datum: z.j. ca. na 670 – 750

Slagplaats: niet gekend

Opmerking: Vondsten onder meer in Kémexhe en Eisden (Tongeren), hier en daar kleine verschillen…

william2william 2.1

Muntvondst Eisden

william2william2.1

Muntvondst Kémexhe

william1

Veiling Jean Elsen 14.09.2013,  118,  lot 539

william1-800

Depeyrot

Lit: Prou 2789; Belfort 5692; Depeyrot, p 171, 27; MEC  I, 624

Gedetermineerd door rimidi

 

Denier “type met kruis boven A”: Merovingische stam uit de omgeving van Poitou

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,75 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gestileerde buste met stralenkroon (?) naar rechts tussen twee groepen van drie parels in driehoek geplaatst. Tekst: ✠ MAVRIN… (?)

Keerzijde:  In een parelcirkel een grote A met kruis boven, in de bovenste kwartieren van het kruis een parel, ter weerszijden van de A telkens een groep van drie parels in driehoek geplaatst. Tekst: Anipigrafisch (?)

Datum: z.j. ca. 695-745 ?

Slagplaats: Deux-Sèvres (Melle), Vienne (Poitiers) ???

Lit: https://www.cgb.fr/poitou-metalvs-vicvs-melle-deux-sevres-denier-au-a-croisete-tb-ttb-,bmv_288803,a.html voor Melle; le Belfort 414 voor Arvernum /3528 voor Palatium et Scola; G Depeyrot voor Poitiers, 49/51 en type “letters au revers” nr 4); Lafaurie 238; Chabouillet Cimiez 211

Gedetermineerd door rimidi

Denier: Merovingische stam uit de regio Aquitaine ca. 730 – 750

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een monogram met de letters HME, tussen de benen van de M een kruisje, de “H” is liggend.

Keerzijde: In een parelcirkel de letters RACIO of variant

Datum: z.j. ca. 730-750

Slagplaats: omgeving Melle

Lit: Prou 2841; Belfort 2986.

Gedetermineerd door rimidi

Merovingische denier: ca. eerste derde helft van de 8ste eeuw.

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Muntheer: Merovingische stam uit de streek van Uzerche, Corrèze .

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Gestileerd borstbeeld naar rechts met een prominente neus in de vorm van een trompet, de kledij is gevormd door een A met keper. Een gepareld kapje of diadeem. Tekst: ✠ TELAFO of variant.

Keerzijde: Een kort gevoet kruisje met in de kwartieren telkens een parel. Tekst: VSERCA of variant

Datum: z.j. ca. eerste derde van de 8ste eeuw.

Slagplaats: Uzerche, Corrèze

voorbeeld

Referentie

Lit: Depeyrot 2001, p 132; Prou 2771; Belfort 4642

Gedetermineerd door rimidi

Denarius, denier, “Denier au swastika et à la croix ancrée”: ca. 750

Gevonden door Yves Rutten

Muntheer: Anoniem

Materiaal: zilver

Diameter: 11 – 12 mm

Gewicht: 1, 09 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een kort kruis met gebogen uiteinden van de armen in wijzerzin, wat doet denken aan een hakenkruis, vandaar “denier au swastika” soms ook “a la croix gammée”.In de kwartieren telkens een parel en tussen elk eind van de gebogen arm en de volgende ook telkens een parel. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een kort geankerd kruis staande op een ring, onder elke dwarsarm een parel, alsook een parel tussen de uiteinden van de dwarsarmen en de rand. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 750 na Christus.

Slagplaats: Regio Parijs? (CGB & Jean Elsen); Regio Poitou?

OpmerkingCGB en Jean Elsen schrijven deze denier toe aan de regio Parijs met een vraagteken, begin 8ste eeuw. De heer Philippe Schiesser schrijft hem liever toe aan de regio Poutou wegens het “crossée” kruis (swastika) en de concentratie van de gekende vindplaatsen. Maar ook andere muntplaatsen hebben soms een geankerd kruis op een bol (bvb Orléans), nieuwe muntvondsten zullen misschien in de toekomst meer zekerheid geven omtrent de muntplaats.

Referentie

Referentie

Lit: Nog niet beschreven; Belfort 3538 var.; Trouvaille de Bais 94-95 var.; M.E.C. I, 602-603 var.

Gedetermineerd door rimidi

Merovingische denarius: 8ste eeuw Parijs

Gevonden door Nancy Dirk Mahieu Vantomme

Materiaal: zilver

Afmetingen: 10,78 mm x 11,77 mm en dikte: 1,96 mm

Gewicht: 1,23 gr

Voorzijde: Buste met diadeem naar rechts, onder de buste een kruisje ( begin van de legende met de klok mee ). Tekst: + PAR[IS]IVS O

Keerzijde: Geankerd kruis en met twee afhangende benen, tussen twee ringen die de parelcirkel onderbreken, bovenaan een kruisje die de parelcirkel onderbreekt (waarschijnlijk onderaan ook een ring die de parelcirkel onderbreekt). In het anker links en rechts een parel en onder de afhangende benen ook telkens een parel.

Verschillende varianten gekend

Referentie

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

%d bloggers liken dit: