Doornik: 1/20ste Filipsdaalder 1583 of 1585

Gevonden door Koen Meulewaeter

Muntheer: Filips II als heer van Doornik, 1555-1598

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,89 gr; uitgifte: 3,42 gr

Voorzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Kroon en juweel onderbreken het omschrift. Tekst: PHS.D:G.HISP z – REX.D. TORN.

Keerzijde: Kort gelelied kruis in het midden opengewerkt met een vierpas. Tekst: . DOMINVS . MIHI . AVDIVTOR . 15 torentje 8(3 of 5?)

Datum: 1583 of 1585

Slagplaats: Doornik ( Tournai )

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 319; Vanhoudt new 310.TO; van Gelder Hoc 215-14

Gedetermineerd door rimidi

 

West – Friesland: Gouden dukaat, type 1607 – 1675

Gevonden door Mike Creemers

Muntheer: Provinciale muntslag West Friesland.

Materiaal: goud

Diameter: 22,5 mm

Gewicht: 3,48 gr; uitgifte: 3,51 gr

Voorzijde: Staande geharnaste ridder naar rechts, een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden 16 – 55. Tekst:  CONCORDIA . RES – P – AR . CRES . WEST (muntteken vijfbladige bloem). Voluit: Concordia res parvæ Crescunt West Frisiae; Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht West Friesland.

Keerzijde: Tekst in een versierd kader, in vijf regels:  MO:ORDI:/PROVIN:/FOEDER:/BELG.AD/LEG.IMP. Voluit: Moneta ordinum provinciarum foederatarum belgicarum ad legem imperii; Munt van de Staten van de Verenigde Nederlandse Provinciën (geslagen) volgens de Rijkswet.

Muntmeester: Gerrit van Romond 1652 – 1681

Muntmeesterteken: vijfbladige bloem

Datum: 1655

Slagplaats: Enkhuizen of Medemblik ? 

Lit: D Purmer Wf 03 mmt vijfbladige bloem; Verk 59.4var; Delmonte 836

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Frankrijk: 1 franc 1830 ( W )

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: CHARLES X ROI DE FRANCE·, onder de halsafsnede MICHAUT. T in cursief 

Keerzijde: Binnen twee samengebonden olijftakken het gekroond Frans wapenschild met de gesplitste denominatie 1 / F. Hieronder het mmt, 1830 en W

Randtekst: DOMINE SALVUM FAC REGEM

Ontwerper: August-François Michaut

Graveur: Nicolas-Pierre Tiolier ( T in Cursief onder Michaut )

Muntmeester: Alexandre Beaussier ( 1817 – 1840 ) 

Muntmeesterteken: Mercuriusstaf

Muntteken: W

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 77.703

Karel X van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Bruno Tielemans

 

Sovjet – Unie: 10 kopeken 1923

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: zilver 500 / 1000

Diameter: ?; uitgifte: 17,27 mm

Gewicht: ?; uitgifte: 1,8 gr

Voorzijde: Het wapen van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (RSFSR) met onderaan Р.С.Ф.С.Р. Tekst: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ( Arbeiders van de wereld verenigt u!  )

Keerzijde: Binnen een vastgebonden laurier- en eikentak met hierboven een stralende ster, de denominatie en jaartal in drie regels: 10 / КОПЕЕК / 1923.

Slagplaats: Sint Petersburg

Slagaantal: 33. 424. 000

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Bruno Tielemans

Nederland: ½ cent 1823 ( U )

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,57 gr

Voorzijde: Gekroonde monogram van Willem I met aan beide zijden het jaartal: 18 / 23

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ / C.

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: brandende fakkel ( Y.D.C. Suermondt 1818 – 1838 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 9.850.000

Willem I der Nederlanden

Referentie

Gedetermineerd door Amine Beldjoudi

 

 

Zweden: 1 öre 1720

Gevonden door Riemer Heinen

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 4,12 gr

Voorzijde: Drie kronen 2 – 1, onderaan het jaartal 1720, bovenaan de tekst V▴E▴R▴S

Keerzijde: Gekroond wapenschild met twee gekruiste pijlen, gesplitste denominatie 1 / ÖR en K / M

Muntmeester: Lorentz Careelberg ( 1706 – 1722 )

Slagaantal: 20. 528. 000

Slagplaats: Stockholm

Ulrike Eleonora van Zweden

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Riemer Heinen

Zweden: ¼ öre 1635 – 1636 of 1637 – 1642

Gevonden door Riemer Heinen

Materiaal: koper

Diameter: 29 mm

Gewicht: 8,65 gr

Voorzijde: Drie kronen 2 – 1 en 5 rozetten in het veld. Bovenaan  C(hristina), links R(egina) en rechts S(veciae)

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Vasa met jaartal boven de kroon. Links en rechts gesplitste denominatie ¼ / ÖR

Slagplaats: Nykoping of Säter

Christina I van Zweden

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zweden: ⅙ öre silfwermynt type II 1715 – 1718

Gevonden door Riemer Heinen

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1,22 gr

Voorzijde: Drie kronen 2 – 1 met daarboven C, • XII • buiten de C. Aan beide zijden van het onderste kroontje R. / S. en onderaan het jaartal 1

Keerzijde: Gekroond wapenschild met leeuw, aan beide zijden de denominatie ⅙ / ÖR en S. / M.

Slagplaats: Avesta

Slagaantal: 2 .027. 520 ( voor 1718 )

Opmerking: jaartal vermoedelijk 1718

Karel XII van Zweden

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Riemer Heinen

 

Denemarken: 1 Rigsbankskilling 1813

Gevonden door Riemer Heinen

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: FREDERICUS VI DEI GRATIA REX

Keerzijde: In het veld in 4 regels 1 / RIGSBANK / SKILLING . / 1813 .

Muntmeerteken: geen

Muntteken: geen

Slagplaats: Kopenhagen

Frederik VI van Denemarken

Referentie

Gedetermineerd door Riemer Heinen

 

Hessen – Darmstadt: 1 pfennig ca. 1789 – 1797

Gevonden door Riemer Heinen

Materiaal: koper

Diameter: 20,5 mm

Gewicht: 1,64 gr

Voorzijde: Gekroond ovaalvormig wapenschild met klimmende leeuw naar links. Tekst: HESSEN DARMST

Keerzijde: In het veld in viif regels ✿ I ✿ / PFENNING / 17?? / ✿ / RF

Muntmeetster: Remigius Fehr ( 1772 – 1809 )

Lodewijk I van Hessen

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Riemer Heinen

%d bloggers liken dit: