Bewust gebroken zilveren reaal, 3 stuiver: ca. 1521 – 1546

Gevonden door Caroline De Corte

caroline1.1 caroline1

Muntheer: Karel V, landsheer van de Bourgondische erflanden, 1506-1555

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: ?; uitgifte: 3,06 gr

Voorzijde: Gekroond keizerlijk wapen. Tekst:+ KAROLVS D ]G ROM IMP Z HISPA[R REX muntteken, interpunctie +.

Keerzijde: Gekroond meervoudig wapenschild van Karel V gelegen op een gebloemd kruis. Tekst: muntteken DA MICHI] – VIRTVT – COTR HO- [STS TVOS, interpunctie +.

Datum: z.j. ca. 1521-1546

Slagplaats: n.n.t.d.(Vermoedelijk Antwerpen)

Keizer Karel V

caroline-800

Lit: Vanhoudt atlas I 33; Vanhoudt new 227.xx ; Van Gelder Hoc 190.x;

Gedetermineerd door rimidiu

Gent: 12 mijten 1583

Gevonden door Patrick Detectorix

patrick_d1.1 patrick_d1

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 6 gr

Voorzijde: Klauwende leeuw naar links binnen een binnen cirkel, tussen zijn poten het tot twee cijfers afgekorte jaartal. Tekst: XII MYTEN GHENT wat betekent: 12 mijten (=oord of twaalfaert) van Gent.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met versierde rand, in het wapenschild een schuine balk waarin de letters .S.P.Q.G (senatus populus que Gandensis – senaat en volk van Gent). Tekst: NISI. DNS. .FRVSTRA. (of variant), wat betekent: indien de Heer niet met ons is, is alles tevergeefs.

Muntmeester: Jan Gijsbertsz 1581 – 1584

Slagplaats: Gent

Opmerking: De 12 mijten of twaelfaers met het jaartal 1583 werden geslagen van 1 t.e.m. 30 december 1583. Vermunt is 1481 mark en 4 ons koper wat een oplage geeft van ca. 56.297 stuks ( Vanhoudt new 49.196 stuks )

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: GIL.33/39; Vanhoudt I 235; Vanhoudt new 451 – Gent

Gedetermineerd door Patrick Detectorix I 235

Friesland: Snaphaanschelling van 6 stuiver 1598

Gevonden door Mark Boeckhout

mark b2-800 mark b2.1-800

Materiaal: zilver 500 / 1000

Diameter: 34,9 mm

Gewicht: 6 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting met geheven zwaard te paard naar links, in de afsnede het jaartal 1598. Tekst: NISI + DOMINVS + NOBISCVM ( mt ). Wat betekent: Als niet de Heer met ons is, is alles tevergeefs.

Keerzijde: Provinciewapen zonder kroon, op versierd gelelied kruis. Tekst: MONE(ta).NOVA + ORDI(num) + FRISI(a) Wat betekent: Nieuwe munt van Friesland

Muntmeester: Willem van Viersen ( 1586 – 1616 )

Muntteken: wapen van Friesland

Slagplaats: Leeuwarden

Referentie

Lit: Delmonte: 800; Verkade: 128.2; Purmer: Fr66

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

Frankrijk: 50 centimes 1912

Gevonden door Kenny Dullaert

kenny d1 kenny d1.1

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Marianne onder het mom van een zaaister naar links lopend, hierachter een rijzende zon. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE O. Roty

Keerzijde: Olijftak. Tekst: 50 CENTIMES 1912 LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE

Ontwerper: Louis Oscar Roty

Muntmeesterteken: Fakkel ( Henry – Auguste Patey 1896 – 1930 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 16.000.000

Armand Fallières

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Verenigd Koninkrijk: ½ penny 1718

Gevonden door Tom Devos

tom de1.1-800 tom de1-800

Materiaal: koper

Diameter: 26 mm

Gewicht: 9,1 gr

Voorzijde: Gelauwerd en geharnast portret van de koning naar rechts: Tekst: GEORGIVS· REX·

Keerzijde: Zittende Britannia naar links, in de linkerhand een drietand met daartegen een schild met de vlag van het Verenigd Koninkrijk, in de rechterhand een olijftak. Tekst: BRITAN NIA, in de afsnede het jaartal 1718.

Ontwerper: John Croker

Slagplaats: Londen

George I van Groot-Brittannië

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Tom Devos

Half penny, tweede of derde emissie ? ca. 1604 – 1625

Gevonden door David W Paternoster

david w1 david w1.1

david

Muntheer: James I, koning van Engeland 1603-1625 (= James VI, koning van Schotland, 1567-1625)

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: ?; ca. 0,20 gr

Voorzijde: Niet gekroonde roos in parelcirkel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: Niet gekroonde distel in parelcirkel met erboven een muntteken(?). Tekst: muntteken? Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 1604-1625

Slagplaats: Londen

Opmerking: De halfpenny’s met muntteken zijn geslagen in de periode 1604-1619, die zonder muntteken nadien. Op deze foto voor mij niet uit te maken.

Jacobus I van Engeland

Referentie

Lit: Seaby 2663/2673; North 2107/2129

Gedetermineerd door rimidi

Sestertius: Severus Alexander 231 – 235 n.Chr.

Gevonden door Kris Van Den Berge

kris 2 kris 2.1

Materiaal: brons

Diameter: 26 mm

Gewicht: 21,31 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: IMP ALEXANDER PIVS AVG

Keerzijde: Providentia staande naar links met in de rechterhand korenaren boven een modius en anker in de linkerhand. Tekst: PROVIDENTIA AVG in het veld S / C

Slagplaats: Rome

Lit: RIC IV 645; Cohen 509

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Brussel: schelling 1765

Gevonden door Geoffrey Van Osselaer

geoffrey1-800 geoffrey-800

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4,31 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede een engelenhoofdje als muntteken voor Brussel.  Tekst: MAR·TH·D:G·R·JMP·G·HUN·BOH·R· Voluit: Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1765. Tekst: ARCH·AUS·DUX ( 1765 ) BURG·BRAB·C·FL· Voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: 

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 320.487

Maria Theresia van Oostenrijk

Lit: Vanhoudt II 821 BS

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brugge: ⅕ Philipsdaalder 1589

Gevonden door Tijl Aarts

tijl a1 tijl a1.1

Muntheer: Philips II als graaf van Vlaanderen, 1555-1598.

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 6 gr; uitgifte: 6,86 gr

Voorzijde: Buste blootshoofds van Philips II naar rechts. Tekst: •PHS•D:G•HISP•Z•REX•COMES•FLA• afsnede: 15 ⚜•89

Keerzijde: Gekroond wapenschild, met dat van Portugal, waaraan het juweel van het Gulden Vlies hangt, gelegen op een takkenkruis. Ter weerzijden een vuurijzer met vonken. Tekst: •DOMINVS•MIHI•ADIVTOR•

Datum: 1589

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Brugge

tijl

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 316; van Gelder Hoc 212-7c; Vanhoudt New 367.BG

Bron voorbeeld: Jean Elsen veiling 137 (Brussel, Juni 2018) lot 537

Gedetermineerd door rimidi