Penning ( gefragmenteerd ) naar model “Arendschelling van 6 stuiver (?)” Kampen of Zwolle: ca. 1601 – 1679

Gevonden door Mike de Baere

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: ca. 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een cirkelrand/boord en lijncirkel het gedeeltelijk (pseudo) omschrift: MΛNDE ? Gelegen op een stokkenkruis. Een vereenvoudigd gekroond Spaans wapenschild met de wapens van Castilië-Léon-Granada. Ter linker zijde van het wapenschild een hart(?) waardoor drie pijlen naar beneden gaan.

Keerzijde: Binnen een cirkelrand/boord en lijncirkel het gedeeltelijk (pseudo) omschrift: GRΛCEN ? Gekroonde tweekoppige adelaar, de borst gedekt door een rijksappel.

P. Verkade, Muntboek (1848) Kampen pl.165 nrs.3 & 4 , Zwolle pl.176 nrs. 3 & 4

Datering: z.j. ca. 1601-1679.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Referentie

Lit: J.C. van der Wis & T. Passon, Catalogus van de Nederlandse munten (2009) Kampen, Arendschelling van 6 stuiver pag.268 nrs.2.30.65-69. Zwolle, Arendschelling van 6 stuiver pag.486 nrs.2.52.100-104.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Kloosterpenning/abdijpenning Baudelo: ca. 16e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

Penning met letters P/m

Materiaal: lood

Diameter: 19,2 mm

Gewicht: 5,36 gr

Voorzijde: Gelegen in een glad veld.. de grote gotische letter 𝖕, waarnaast een kleine gotische letter ᗰ. De letters Pm zouden kunnen staan voor: 

  • Post meridiem = Middag 
  • Pro memoria = Voor geheugen/niet vergeten.
  • Piæ memoriæ = Vrome herinnering

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord de letter V voor waardebepaling vijf.

Datering: z.j. ca. 16e eeuw

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend (Gent ?)

Opmerking: De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

                                                                                                                                             

 

Pelgrimspenning / pelgrimsinsigne: St-Cornelius en St-Ghislain ca. 1350 – 1400

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: lood/tin legering

Diameter: 19 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde gladde rand/boord, en lijncirkel. De aanziende heilige St-Cornelius in halve lijve, gekroond met een tiara/pauselijke driekroon. Symbolisch weergegeven als: Vader van alle vorsten en koningen. Bestuurder van de Wereld, en plaatsbekleder van Christus op aarde. In de rechterhand een schuin geplaatste patriarchale staf, in de linkerhand een hoorn.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde gladde rand/boord, en lijncirkel. Een geknielde persoon/pelgrim met een brandende kaars. Rechts de attributen van de H.Ghislain: een adelaar en een beer.

Datering: z.j. ca.1350-1400.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert met hulp van Grot Marmot

Beide heiligen werden ingeroepen tegen koorts en andere kwalen waaronder epilepsie, in de middeleeuwen aangeduid met ‘ Sint-Cornelisziekte ‘ of ‘ Cornelisnevel ‘. Pikante anecdote: vrouwen die niet zwanger werden gingen ’s nachts naar de kerk, gewijd aan St-Ghislain. Met hun ontblote geslachtsdelen wreven ze over de beer die aan zijn voeten lag. In de hoop om zwanger te worden.

Zeker hier niet uit te sluiten is de patroonheiligen van het Brugse Sint-Janshospitaal; de heiligen Cornelius en Giselenus, vanwege de bijstand aan hulpbehoevenden. Waar ook pelgrims en zieken werden opgevangen en verzorgd. 

In handschriften uit het Sint-Janshospitaal uit 1472 en 1476 wordt reeds van een bijzondere devotie tot beide heiligen gesproken

 
 

Penning op Jacobus van Luxemburg-Fiennes: ca. 1478 – 1491

Gevonden door David Vandenbussche

(Gedenk) penning op de benoeming van Jacobus van Luxemburg-Fiennes als ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

Materiaal: lood

Diameter: 28,75 mm

Gewicht: 6,15 gr

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels een niet meer leesbaar omschrift. Het omschrift deels retrograde weergegeven: IN ✶ ƧIN???? Mogelijks de wapenspreuk/devies van Jacobus van Luxemburg: (AINSI SERA-CE Zo zal het zijn). Het wapenschild van Jacobus van Luxemburg-Fiennes. Het wapen getopt met een liggend D vormig object. Het wapen omsloten met de ketting en juweel van de Orde van het Gulden Vlies. Het juweel onderbreekt het omschrift.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels een niet meer leesbaar omschrift: ✶ SERTAS / ENI / ??? / NI ( Jij bent degene, ??? ). Binnen een veelpas van versierde bogen een Bourgondisch stokkenkruis, geplaatst in schuinkruis verwijzend naar St- Andreas. De kruisvoeten onderbreken het omschrift. Centraal een versierde ovalen gesp,met de angel naar buiten gericht.

Datering: z.j. ca.1478-1491.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Opmerking: De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning type Sint-Andreaskruis: ca. 1430 – 1467

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,42 gr

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-legende voorstelt, een opengewerkt Sint-Andreaskruis. Ter weerszijden van het smal geplaatst schuinkruis een punt/cirkel motief.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-legende voorstelt, een lang glad gevoet kruis met in de kwartieren telkens een punt/cirkel motief.

Datering: z.j. ca. 1430-1467.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge

Opmerking: De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

Uit Numismatica Brugge en het Vrije. December 2021 nr. 10 “Drie Brugse penningen nader bekeken”.

Referentie

Lit.: A. De Schodt, Résumé historique de la numismatique Brugeoise, Brugge, 1888, pag.43 – J.E.L. Pelsdonk, Penninxckens van Loode, pag.206 nr.512. – Gezocht en gevonden (2016) pag.79 nr.7.5.6. – Paul Callewaert, Drie Brugse penningen onder de loep. (2021) Deel 2 Penning 3. 

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning (Pseudo-munt) naar voorbeeld van ½ Gros de Nesle (?): ca. 1550

Gevonden door Paul Blomme

Double sol Parisis

Hendrik II van Frankrijk 1536-1559

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,60 gr

Voorzijde: Binnen een veelpas, omsloten door een gearceerde band die een pseudo legende voorstelt de hoofdletter H, gelegen op een gearceerde T (?). Geflankeerd ter weerszijden met een “Fleur de lys”.

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel, omsloten door een golvend patroon die een pseudo legende voorstelt een dubbellijnig geankert kruis, met in het hart een punt/bolletje. In de kwartieren een punt/bolletje.

Datering: z.j. ca. 1550.

Aanmaakplaats: z.pl. (Frankrijk ?).

Referentie

Lit: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode pag.199 nr.382. Deze word gedateerd op 1275-1350 en heeft een diameter van 19 mm, en weegt 2,81 gr. en staat de horizontale balk wel aan de onderzijde.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning type “Letters”: ca. 15e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Dutch roman digger

Penning met letter M/ R

Graanpenning (?)

M Maateenheid Mud

R Graansoort Rogge

Materiaal: lood

Diameter: 21 mm – 25 mm

Gewicht: 8,6 gr

Voorzijde: Binnen een omschrift en lijncirkel de grote gotische letter ᗰ, Waaronder een kleine gotische letter ℜ. Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord een glad gevoet kruis. In de kwartieren, telkens een punt/bolletje. Centraal een (passer) punt.

Datering: z.j. ca. 15e eeuw à 16e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Gedenkpenning ( medaille ): 1914

Gevonden door Kurt Cr

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30 mm

Gewicht: 6,98 gr

Voorzijde: Bustes van Koning Albert I & Koningin Elisabeth naar links. Teks: LL. MM. ALBERT ET / ELISABETH. Lint onder de bustes met 1914-1915 (ingeslagen)

Keerzijde: ROI – DE L’HONNEUR = REINE – DE LA CHARITE

Lit: Lefebure 332

Gedetermineerd door Eric Aerts

Medaille veeprijskamp fokpaarden Brabant: 1909

Gevonden door Kayley Wolfs

Materiaal:

Diameter: 46 mm

Gewicht: 38,95 gr

Voorzijde: 2 boerenpaarden die in draf naar rechts lopen op een horizontale lijn. Tekst: ‘Amélioration de l’espèce chevaline – Verbetering der paardenrassen’. Onder de horizontale lijn staat de tekst: ‘Koninkrijk België Royaume de Belgique’.

Keerzijde: Centraal in het veld: BRABANT – 1909

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Herremans Eddy en Bruno Tielemans

Méreau, Sint Baafs Abdij (Abdij van Boudelo): ca. eind 16e eeuw – begin 17e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

 

Materiaal: lood / tin

Diameter: 16,2 mm

Gewicht: 2,35 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een kruisstaf. Ter weerszijden van de kruisstaf, de gotische majuskel letters: 𝖉 / a Dei Angus/Angus Dei ( Gods Lam/Lam Gods )

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel het hoofd van het Lam Gods met nimbus naar rechts. Rechts de gotische letter: 𝖙 ( ? )

Datering: z.j. ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Aanmaakplaats: Gent

Opmerking: De juiste functie, datering en aanmaakplaats voor deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert