Frankrijk: 1 franc 1827 ( A )

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: CHARLES X ROI DE FRANCE·, onder de halsafsnede MICHAUT. T in cursief 

Keerzijde: Binnen twee samengebonden olijftakken het gekroond Frans wapenschild met de gesplitste denominatie 1 / F. Hieronder het mmt, 1827 en A

Randtekst: DOMINE SALVUM FAC REGEM

Ontwerper: August-François Michaut

Graveur: Nicolas-Pierre Tiolier ( T in Cursief onder Michaut )

Muntmeester: Jean-Pierre Collot

Muntmeesterteken:

Muntteken: A

Slagplaats:  Parijs

Slagaantal: 431.000

Karel X van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Valenciennes: 2/3 ruitergroot 1280 – 1304

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,53 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met lans met vlaggetje te paard in parelcirkel. Omschrift: ✠ JOhANNES COMES hAIN (Jan graaf van Henegouwen)

Keerzijde: Kort kruis in parelcirkel, daar om heen in tweede parelcirkel  ✠ SIGNVM CRUCIS (teken van het kruis). Tweede omschrift: ✠ MONETA VALENCENENSIS (munt van Valenciennes)

Slagplaats: Valenciennes

Jan II van Avesnes

Gedetermineerd door Marc Haulez en Eric Aerts

Antoninianus: Trajanus Decius 249 – 251 n.Chr.

Gevonden door Hopper Huppus 

Materiaal: zilver

Diameter: 21 mm

Gewicht: 4,4 gr

Voorzijde: Hoofd met stralenkroon van Traianus Decius naar rechts. Tekst:  IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG ( Imperator Cæsar Messius Quintus Traianus Decius Augustus )

Keerzijde: De keizer op een paard met de rechterhand omhoog en in zijn linkerhand een scepter. Tekst: ADVENTVS AVG ( Adventus Augusti )

Slagplaats: Rome

Traianus Decius

Lit: RIC IV 11b; RSC 4

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

 

Gronsveld: gigot ( duit ) z.j.

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: FSRI CABI G (of variant). Dit is een zeer sterke afkorting van de naam en titels van Jan Frans van Bronckhorst en de muntplaats. Voluit kan bedoeld zijn: Franciscus, sacra Romani Imperi comes ad Bronckhorst in Gronsvelt, en kan betekenen: Frans van Bronckhorst, graaf van Gronsveld in het heilige roomse rijk.

Keerzijde: Gekroond wapenschild, al dan niet met versieringen, met in het schild twee naar elkaar toe gewende leeuwen (imitatie Gelderland).

Wapen Gronsveld ( imitatie Gelderland )

Het voormalige graafschap Gronsveld is gelegen aan de rechteroever van de Maas in de gemeente Eijsden, een paar kilometer boven Maastricht. De munten van Gronsveld werden geslagen in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld. Een hoeve in de buurt had nog lange tijd daarna de naam Muntenhof.

Referentie

Lit: Lucas 150-152 – PW 9128

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zutphen: duit z.j. 1687

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht:  2 gr

Voorzijde: Een vierbogige versiering (vierpas) met daarin de tekst CIV ZVTPHA NIA (of variant) in drie regels. Dit is voluit: civitas Zutphania, en betekent: stad Zutphen.

Keerzijde: Gekroond stadswapen, vastgehouden door twee leeuwen. De laatste twee cijfers van het jaartal staan tussen de kroon boven het wapen of onder het wapenschild.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen zutphen

Wapen van Zutphen

Datum: 1687

Muntmeester: Herman van Baijen 1686 – 1692

Slagplaats: Zutphen

Opmerking: Op de duiten zonder jaar (ca. 1604-1605) komt als wapen een staande Gelderse leeuw voor die soms wel en soms geen kroontje draagt. In de periode 1687-1692 wordt er een gekroond en horizontaal gedeeld wapenschild afgebeeld met in het bovenste kwartier een Gelderse leeuw en het onderste een ankerkruis. Dit wapenschild wordt vastgehouden door 2 leeuwen.

Referentie

Lit: V.27.6 – BvB.25/25A/25B/25Bbis – Purmer 1903

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: deux centimes 1856 ( W )

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: brons

Diameter: 20,2 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR 1856 BARRE

Keerzijde: Keizerlijke adelaar. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS ★ DEUX CENTIMES ★ W

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Algemeen graveur Parijs:   Albert-Desiré Barre ( 1855 – 1879 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 2.580.746

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Vlaanderen: Dubbele groot

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 2,27 gr

Gewicht bij uitgifte: 3,40 (1434) – 2,97 (1466) gram

Voorzijde: Bourgondisch wapenschild in het veld. Tekst: ✠ PHS : DEI : GRA : DVX : BVRG : Z : COMES : FLAND

Keerzijde: Lang gevoet opengewerkt kruis die de legende onderbreekt met in 3 & 4 een leeuwtje en in 1 & 2 een lelie en in het midden een (provinciaal muntteken). Tekst: ✠ MONET / A : NOVA : C / OMITIS : / FLAND

Datum: z.j. 1434-47, 1454-56, 1466-67

Slagplaats: Brugge of Gent

Filips de Goede

Lit:  Vanhoudt H 3; van Gelder Hoc 9-2; Vanhoudt New 3.BG/3.GE

Gedetermineerd door rimidi

Maastricht: noodmunt 16 stuiver 1579

Gevonden door Mike Creemers

Noodmunt van de militaire campagne: Beleg van Maastricht ( 1579 ) Zestien stuiver

Materiaal: koper

Diameter: 34 mm

Gewicht: 7,37 gr.

Voorzijde: Een wapenschild met de ster van Maastricht. Het wapenschild is rijk versierd en getooid met een helm waarboven de ster van Maastricht prijkt. Tekst: PROTE D POPV TV – PROP NO TVI GLO. Voluit: protege domine populu tuum prop nomi tui gloriam wat betekent: Heer bescherm uw volk omwille van de eer van uw naam.

maastricht1

Wapen van Maastricht

Keerzijde: Een hand die een zwaard vasthoud, om het zwaard staat tekst: ★★ / TRA – IEC / AB HIS – OBSES / PRO IVS / CAVSAE / DEFE – SIONE. Onder de afsnede het Romeinse cijfer XVI ( 16 stuiver)

Emissie juni 1579

Artikel uit de Muntklapper

Referentie

Lit: Vanhoudt I 251; Vanhoudt new 536 – MAASTRICHT 

Gedetermineerd door Mike Creemers

 

Deel 3: De stichting van Rome tot en met het 2e triumviraat onder Octavianus.

Klik ⇓

De stichting van Rome tot en met het 2e triumviraat onder Octavianus

Deel 2: De geschiedenis van het Romeinse Rijk

Klik ⇓

De geschiedenis van het romeinse rijk

%d bloggers liken dit: