Vlaanderen: Dubbele groot

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 2,27 gr

Gewicht bij uitgifte: 3,40 (1434) – 2,97 (1466) gram

Voorzijde: Bourgondisch wapenschild in het veld. Tekst: ✠ PHS : DEI : GRA : DVX : BVRG : Z : COMES : FLAND

Keerzijde: Lang gevoet opengewerkt kruis die de legende onderbreekt met in 3 & 4 een leeuwtje en in 1 & 2 een lelie en in het midden een lelie (provinciaal muntteken). Tekst: ✠ MONET / A : NOVA : C / OMITIS : / FLAND

Datum: z.j. 1434-47, 1454-56, 1466-67

Slagplaats: Brugge of Gent

Filips de Goede

Lit:  Vanhoudt H 3; van Gelder Hoc 9-2; Vanhoudt New 3.BG/3.GE

Gedetermineerd door rimidi

Maastricht: noodmunt 16 stuiver 1579

Gevonden door Mike Creemers

Noodmunt van de militaire campagne: Beleg van Maastricht ( 1579 ) Zestien stuiver

Materiaal: koper

Diameter: 34 mm

Gewicht: 7,37 gr.

Voorzijde: Een wapenschild met de ster van Maastricht. Het wapenschild is rijk versierd en getooid met een helm waarboven de ster van Maastricht prijkt. Tekst: PROTE D POPV TV – PROP NO TVI GLO. Voluit: protege domine populu tuum prop nomi tui gloriam wat betekent: Heer bescherm uw volk omwille van de eer van uw naam.

maastricht1

Wapen van Maastricht

Keerzijde: Een hand die een zwaard vasthoud, om het zwaard staat tekst: ★★ / TRA – IEC / AB HIS – OBSES / PRO IVS / CAVSAE / DEFE – SIONE. Onder de afsnede het Romeinse cijfer XVI ( 16 stuiver)

Emissie juni 1579

Artikel uit de Muntklapper

Referentie

Lit: Vanhoudt I 251; Vanhoudt new 536 – MAASTRICHT 

Gedetermineerd door Mike Creemers

 

Luik: Oord Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Gevonden door Tex Vandeweek

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Maximiliaan Emanuel naar links met krulpruik, onder het borstbeeld het muntteken leeuwtje. Tekst: MAX. EMA. D. G. – S. ROM. IMP. ELE (of variant). Dit is voluit: Maximiliaan Emanuel Dei gratia sacra Romanorum imperi electus, en betekent: Maximiliaan Emanuel, bij Gods gratie verkozen in het heilige Roomse rijk (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond monogram van de ineengestrengelde letters M en E, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal. Tekst: DVX. BAVARI. BRABANT C. FLAND. c. (of variant). Dit is voluit: dux Bavaria et Brabant et comes Flandrie, en betekent: hertog van Beieren en Brabant en graaf van Vlaanderen

Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Gedetermineerd door Tex Vandeweek

Bisdom Kamerijk: dubbele sterling, z.j. 1273 – 1286

Gevonden door Marnix Stevens

Muntheer: Ingelram II van Créqui / Enguerrand II de Créqui, 52ste bisschop van Kamerijk, 1273 – 1286

Materiaal: zilver

Diameter: 22,0 mm

Gewicht: 3,0 gram

Voorzijde: Buste van de bisschop met mijter in vooraanzicht. Tekst: ✠ INGERRANNVS EhOPChPVS; dit moet een snijfout zijn voor de legende ✠ INGERRAN(N)VS EPISCHOPVS; Ingelram bisschop.

Keerzijde: Een dubbel gevoet kruis dat de legende van de binnenbaan onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst buitenbaan: ✠ AVE MARIA GRATIA PLENA; Gegroet, Maria vol van genade. Tekst binnenbaan: CA / ME / RA /CV; Kamerijk.

Datum: z.j. 1273 – 1286

Slagplaats: Kamerijk

Lit: Charles Robert 1/3var; P Lucas pag 25 var; Boudeau 2009var

Gedtermineerd door rimidi ? 

Frankrijk: 1 liard 1773 ( W )

Romain Vancraeyenest

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 3.06

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: LUDOV.XV D.GRATIA

Keerzijde: Gekroond wapen. Tekst: FRANC.ET. W NAVARR.REX 1773

Ontwerper: Joseph Charles Röettiers

Muntmeesterteken: Chevron ( David Francois Lepage 1755 – 1773 )

Muntteken: W ( Lille )

Slagaantal: 731.025

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts