Frankrijk: 1 liard

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

Serie: 1643~1715 – Louis XIV

Materiaal: koper

Diameter: 21,08 mm

Gewicht: 3,6 gram

Voorzijde: Gekroonde buste naar rechts. Tekst: L•XIIII•ROY•DE ( zon met stralen) FR•ET•DE NAV ( jaar ) 1693 – 1698

Voorzijde: LIARD •D E• FRANCE boven (muntteken) E tussen embleem (trois fleurs-de-lis)

Muntteken: E

Slagplaats: Tours

Referentie

Lodewijk XIV van Frankrijk

Gedetermineerd door Eric Aerts

Kleef: duit 1696

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 17mm

Gewicht: 2 gram

Voorzijde: DVC CLIVIÆ ( jaartal 1696 ) in drie regels omgeven door versieringen.

Keerzijde: Gekroond wapen van Kleef, vastgehouden door 2 leeuwen. Onder het wapen is een versiering aangebracht.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van kleef

Wapen van Kleef

Muntmeester: ?

Slagplaats: Kleef

Munt geslagen onder Friedrich II von Brandenburg, hertog van Kleef 1688 – 1701.

Referentie

Lit: dM.10 – Schön 8  

Gedetermineerd door Eric Aerts

Maastricht: oord 1614

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 25mm

Gewicht: 2 gram

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild ( 2 ) tussen twee sterren. Tekst:  ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant), voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia en betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Op de Maastrichtse koperen munten van Albertus en Isabella komen 2 verschillende wapenschilden voor:

Wapen 1:

1 = Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
3 = Leeuw van Brabant.

Wapen 2:

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

 

Keerzijde: Wapen van Maastricht (ster) gelegen op een gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis. Onder aan het schildje hangt het teken van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden staat het jaartal. Tekst: ★ ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B (of variant), voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant, wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

maastricht1

Wapen van Maastricht

Muntmeester: Adam Dries alias Driesch (7 januari 1611 aangesteld ) 1611 – 1616

Muntteken: ★ ( Normaal is de ster van Maastricht zo geplaatst dat 1 punt omhoog wijst en de ster als het ware staat op 2 punten )

Slagplaats: Maastricht 

                                                                                                                       
 

Referentie

Lit: GH.298 – PW 9311 – AvK.22

Gedetermineerd door Eric Aerts

Friesland: pijl- of bezemstuiver 1619

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: zilver 333 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht ( uitgifte 1,32 gr ): 1,06 gr

Voorzijde: Binnen een bladerkrans met daarin in vier regels: ( mt ) /  FRI / SIA / 1619

Keerzijde: Binnen een bladerkrans  een pijlenbundel met aan beide zijden 1 / S

Muntmeester: Jurrien van Vierssen 1616 – 1643

Muntteken: leeuw

Slagplaats: Leeuwarden

De zeven pijlen symboliseren de zeven provincies. De arme bevolking die ongeletterd was zag dit als een bezem. Vandaar de benaming ” pijl of bezemstuiver “.

Lit: Zonnebloem deel 2 p. 77

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Heilighangertje: 17e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Aan de voorkant de stigmatisering van Sint-Franciscus. Sint-Franciscus – waarnaar de huidige paus zich noemt – ontvangt de wonden van Christus, vandaar de vijf stralen naar zijn handen, zijn voeten en zijn borst. Voor hem zit iemand die hem iets aanbiedt. Op de achterkant Onze-Lieve-Vrouw met het kindje Jezus met links en rechts een geknielde engel met een kaars

Gedetermineerd door Rombout Nijssen en de periode door John Kuipers

Overijssel: rijderschelling van 6 stuiver 1691

Gevonden door Chielens Laurens

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 4,73

Voorzijde: Gekroond provinciewapen. Gesplitste waardeaanduidingen ter weerszijden van het wapen 6 / S. Jaartal 1691 tussen de fleurons van de kroon. Tekst: MO.NO.ARGEN.ORD.TRANS 

Keerzijde: Geharnaste ridder met sjerp om, en met geheven zwaard in de rechterhand,
gezeten op een naar rechts galopperend paard. Tekst: CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT.

Muntmeesterteken:  Rozet ❀  ( meerdere varianten bekend )

Muntmeester:  Dirk van Romondt sr. 1675-1702

Muntheer: Provincie Overijsel

Slagplaats: Kampen

Lit: Verkade 142.5; JC van der Wis Overijssel 2.38.96.

Gedermineerd door Paul Callewaert

Gronsveld: gigot ( duit ) z.j.

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: FSRI CABI G (of variant). Dit is een zeer sterke afkorting van de naam en titels van Jan Frans van Bronckhorst en de muntplaats. Voluit kan bedoeld zijn: Franciscus, sacra Romani Imperi comes ad Bronckhorst in Gronsvelt, en kan betekenen: Frans van Bronckhorst, graaf van Gronsveld in het heilige roomse rijk.

Keerzijde: Gekroond wapenschild, al dan niet met versieringen, met in het schild twee naar elkaar toe gewende leeuwen (imitatie Gelderland).

Wapen Gronsveld ( imitatie Gelderland )

Het voormalige graafschap Gronsveld is gelegen aan de rechteroever van de Maas in de gemeente Eijsden, een paar kilometer boven Maastricht. De munten van Gronsveld werden geslagen in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld. Een hoeve in de buurt had nog lange tijd daarna de naam Muntenhof.

Referentie

Lit: Lucas 150-152 – PW 9128

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zutphen: duit z.j. 1687

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht:  2 gr

Voorzijde: Een vierbogige versiering (vierpas) met daarin de tekst CIV ZVTPHA NIA (of variant) in drie regels. Dit is voluit: civitas Zutphania, en betekent: stad Zutphen.

Keerzijde: Gekroond stadswapen, vastgehouden door twee leeuwen. De laatste twee cijfers van het jaartal staan tussen de kroon boven het wapen of onder het wapenschild.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen zutphen

Wapen van Zutphen

Datum: 1687

Muntmeester: Herman van Baijen 1686 – 1692

Slagplaats: Zutphen

Opmerking: Op de duiten zonder jaar (ca. 1604-1605) komt als wapen een staande Gelderse leeuw voor die soms wel en soms geen kroontje draagt. In de periode 1687-1692 wordt er een gekroond en horizontaal gedeeld wapenschild afgebeeld met in het bovenste kwartier een Gelderse leeuw en het onderste een ankerkruis. Dit wapenschild wordt vastgehouden door 2 leeuwen.

Referentie

Lit: V.27.6 – BvB.25/25A/25B/25Bbis – Purmer 1903

Gedetermineerd door Eric Aerts