Holland: dubbele wapenstuiver 1719

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 19,6 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: Gekroond wapen van Holland tussen 2 / S

Keerzijde: In vijf regels • ❀ • HOL LAN DIA • 1719

Muntmeester: Isaac Westerveen ( 1715 – 1731 )

Muntteken: ❀

Slagplaats: Dordrecht

Slagaantal: ?

Referentie

Lit: D Purmer Ho 79

Gedetermineerd door Eric Aerts

Aken: XII Heller Reichs Stadt Achen 1791

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4,4 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel in 5 regels de tekst: XII /  HELLER /  REICHS / STADT /
ACHEN  / ( barokke versiering ).

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een adelaar naar links kijkend met gespreide vleugels en aan beide zijde het jaartal 17 / 91

Muntmeester:  Johan Kohl ‘ Op slechts enkele stukken kunnen zijn initialen I K worden teruggevonden. ‘

Slagplaats: Aken

Slagaantal: totaal ca. 1.400.000

Artikel uit De Muntklapper

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zeeuwse knoop: ca. 18e eeuw – 19e eeuw

Gevonden door Brynckminator BrynckminatorbrynckminatorMateriaal: goud

Diameter: ?

Gewicht: ?

De Zeeuwse knop vormt al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de traditionele Zeeuwse klederdracht. Als sieraad werd de knop een belangrijk pronkstuk dat symbool stond voor de Zeeuwse trots en de rijke cultuurhistorie. De Zeeuwse knop is ontstaan als knopjes op het hemdboord van de boeren mannen uit de 18e eeuw, de zogenaamde braamknopen. De braamknopen veranderden langzaam van vorm in de loop van de jaren. Rond 1870 werd het de Zeeuwse knop, zoals hij er nu uit ziet. Vanaf die tijd zijn vrouwen de knop gaan dragen als sierraad op de mutsspelt van hun klederdracht tenue.

zeeuwse-knoop-800

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator en Eric Aerts

Luik: 4 oorden 1752

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 32 mm

Gewicht: 12 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De onderzijde van het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de waarde aanduiding 4 – L (vier liards). Tekst: I. THEOD. CAR. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

eric12.png

Johan Theodoor van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 689 – Dengis 1175

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Frankrijk: 1 centime l’an 6 ( A )

Gevonden door Rens Dormans

Materiaal: brons

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Binnen een parelrand de buste van Marianne met Frygische muts van de Republiek naar links. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE • Dupré •

Keerzijde: Binnen een parelrand in vier regels: UN CENTIME L’AN 6 • A

Ontwerper: Augustine Dupré

Muntmeesterteken: Boogschietende Artemis ( Augustine Dupré 1795 – 1803 )

Muntteken: A

Slagplaat: Parijs

Slagaantal: 47.178.310

Jaar 6 ( l’an 6 ) loopt van 22 september 1797 tot 22 september 1798

Directoire van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 1 écu 1767 ( L )

Gekocht door Romain Giberke Vancraeyenest t.v.v. Detetectorsforlife ( is ooit een bodemvondst geweest )

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 41 mm

Gewicht: 29,3 gr

Voorzijde: Buste met haarband naar links. Tekst: LUD. XV. D.G. FR. — ET. NAV. REX.

Keerzijde: Gekroond ovaal Frans wapenschild tussen 2 samengebonden olijftakken. Tekst: SIT. NOMEN. DOMINI. L BENEDICTUM. 1767 .

Randtekst: DOMINE SALVUM FAC REGEM

Graveur: Joseph – Charles Roettiers.

Muntmeesterteken: Twee tulpen tussen 2 punten ( Pierre d’Arippe 1759 – 1777 )

Muntteken: L

Slagplaats: Bayonne

Slagaantal: ?

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zweden: 1/6 öre 1716

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 23 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,3 gram

Voorzijde: Drie kronen met daarboven C · XII  en onderaan het jaartal 1716, links R en  rechts S

Keerzijde: Gekroond wapenschild met klimmende leeuw. Tekst 1/6 / ÖR  S / M ·

Oplage: 1.268.352

Karel XII van Zweden

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Luik: schelling 1752

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Diameter ( uitgifte ):  variabel 23,6 – 24,3 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,16 gr

Voorzijde: Gekwartierd wapenschild (Bouillon, Horne, Franchimomt, Loon, hartschild Beieren), gedekt door een bisschopsmuts op een gekruiste kromstaf ( bisschoppelijke, kerkelijke macht ) en zwaard ( prinselijke, wereldlijke macht ). Gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapenschild 17 / 52 Tekst: I.THEOD.CAR.D.G.BAV.DVX
Voluit: Johannes.Theodorvs.Cardinal.Dei:Gratia.Bavariae.Dvx – Wat wil zeggen: Johan Theodoor kardinaal bij de gratie gods hertog van Beieren.

   

Wapens van Bouillon, Horne, Franchimomt en Loon

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Hartschild: wapen van Beieren

Keerzijde: Klimmende leeuw met geheven zwaard en schild waarop het perron van Luik, gedekt door een bisschopsmuts ( Luik ). Tekst: EP.ET.PR.LEO.DVX.B.M.F.C.L.H. Voluit: Episcopvs.ET.Princeps.Leodium.DVX.Bullionum.Markies.Franchimontum.Comes.Loon.Hornum. Wat wil zeggen: Bisschop en prins van Luik hertog van Bouillon markies van Franchimont graaf van Loon en Horne.

Slagplaats: Luik

Johan Theodoor van Beieren

Lit: Vanhoudt G 1355; Dengis 1172; de Chestret 683.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

Antwerpen: schelling van 24 oorden 1750

Gevonden door Rudi van den Kieboom

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met geheven zwaard, steunend op een wapenschild. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R. voluit:  Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex, wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCH.AUS.DUX. 1750 BURG.BRAB.C.FL. voluit:  Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriæ, wat wil zeggen:  Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal 1749 + 1750 = 5.389.928

Maria-Theresia

Lit: Vh J 17, Nieuwe VH 820 AN

Gedetermineerd door Paul Callewaert