Goudgulden ( Arnoldusgulden ) 1423 – 1475

Gevonden door Wim van Schaijk

Materiaal: goud

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Johannes de Doper met een aureool rond het gebaarde hoofd en de lange haren als een soort van vlammen naast zijn bovenlijf zichtbaar. Hij is gekleed in een kamelenharen mantel. In zijn linkerhand draagt hij een staf met een kruis aan het uiteinde; zijn rechterhand wijst vermanend naar boven. Tekst  tussen 2 parelcirkels: •S• IOHANNES ✠ BABTISTA voluit: Sint Johannes de Doper; en een klein naar links gewend leeuwtje.

Keerzijde: Binnen een dubbellijnige vierpas, in het midden een groot wapenschild (gedeeld Gelre en Gulik) met daar omheen vier kleinere schilden: bovenaan Arnhem, links Gelre, rechts Zutphen en onder een onbekend wapen, dat lijkt op dat van de Rijnpalts dat op de Rijnse guldens voorkwam. Tekst: ✠ DVX•ARNOLD•GEL.Z•IVL.Z•COMIS•Z.• Voluit: Dux Arnoldus Gelriae et Iulicae Comes Zutphaniae. Wat betekent: Hertog Arnold van Gelre en van Gulik, graaf van Zutphen

Slagplaats: Arnhem

Arnold van Egmont

Referentie

Lit: vdCh 10, 3; Delm 604; Fr(Fb) 56

Gedetermineerd door o.a. Avgvstvs op MBV

%d bloggers liken dit: