Nederland: 1 cent 1922

Gevonden door Martin Van Den Bosch

Materiaal: brons

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,5 gr

Voorzijde: Gekroonde leeuw met een open kroon met zwaard en pijlenbundel. Tekst: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1922

Keerzijde: Binnen twee samengebonden oranjetakken 1 CENT. De letters zijn groter. De oranjetakken zijn veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Muntmeesterteken: zeepaardje ( C. Hoitsema 1909-1933 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 20.000.000

Opmerking: De muntplaat van de één cent Koningin Wilhelmina 1922 is opzettelijk donker gemaakt om verwisseling met gouden vijfjes te voorkomen.

Wilhelmina der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Hongarije: denar Ferdinand II 1624

Gevonden door Luc Pansters

Materiaal: zilver 438 / 1000

Diameter: 12 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Half gebogen Hongaars schild met staven en dubbel kruis, muntteken P P aan beiden kanten. In het midden van het schild een kleiner Oostenrijks wapen. Tekst: FER · II · D · G · R · I · S · A · G · H · B · R · Voluit: Ferdinandus II. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex
P P

Keerzijde: Gekroonde Madonna met kind in haar linkerarm, scepter in de rechterhand, zittend op een halve maan. Tekst: PATRO · HVNG · 1624 ·

Muntteken: PP

Keizer Ferdinand II

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Bart Verheyen

Aken: XII heller Reichs Stadt Achen 1792

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: brons

Diameter: 23,5 mm

Gewicht: 2,55 gr

Voorzijde: Een adelaar naar links kijkend met gespreide vleugels binnen een cirkel van
bloemetjes, tussen de datum 17 92

Keerzijde: Binnen een cirkel van bloemetjes in 5 regels de tekst: XII /  HELLER /  REICHS / STADT / ACHEN  / ( barokke versiering ).

Slagplaats: Aken

Slagaantal: totaal ca. 1.750.000

Artikel uit De Muntklapper

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts