Brugs zegel: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: lood

Diameter: 25,85 mm

Gewicht: 6,45 gr

Dit type heb ik nog niet gezien. Het is inderdaad een loden Brugs zegel met op een zijde de Brugse ‘beer’. Stilistisch gezien zou ik het inde 17e of 18e eeuw dateren. Uit de afbeelding kan ik echter niet opmaken of het een scharnierzegel is dan wel een pijpzegel of een tweepuntzegel.

Gedetermineerd door Raf Van Laere

Kampen: arendschelling van 6 stuiver 1675

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 4,1 gr

Voorzijde: Gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapen 16 / 75. Tekst: MO°ARG/IMPER/CIVITA/CAMPEN Voluit: Moneta argentea Imperialis civitatis Campen, wat betekent:  Zilveren munt van de Rijksstad Kampen.

Keerzijde: Gekroonde tweekoppige adelaar. Tekst: LEOP.IGN.D.G.ELEC.RO.IMP.SEM.AVG Voluit:  Leopoldus Ignatius dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus, wat betekent: Leopold Ignaas, bij de gratie Gods Rooms keizer-select, te allen tijd vergroter van het Rijk.

Muntmeester: Johan van Ham 1664-1675

Muntmeesterteken: Morenkop

Slagplaats: Kampen

Keizer Leopold

Lit: Verkade 165.4; J.C. van der Wis & Passon 2.30.68.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

%d bloggers liken dit: