Stenen bijl: midden Neolithicum – Michelsbergcultuur.

Gevonden door Mrots Daerden

tom d2.1

tom d2

Materiaal: steen

Afmetingen: 55 mm / 140 mm

Dikte: 25 mm

Gewicht: 198 gr

Gedetermineerd door Tom Daerden

Gepolijst bijl: neolithicum

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: steen

Afmetingen: 60 mm / 135 mm

Gewicht: 370 gr

Gedetermineerd door Tom Daerden

Kernsteen die gebruikt is als ‘klopper’: neolithicum

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: steen

Afmetingen: 40 mm / 78 mm

Gewicht: 117 gr

Gedetermineerd op facebook

Kling: neoliticum

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: steen

Afmetingen: 12 mm / 30 mm

Gewicht: 1 gr

Gedetermineerd door Tom Daerden

Afgewerkte, gepolijste bijl: Neolithicum

Gevonden door Piotr Den Bergh

piotr1.1

piotr1

piotr1.2

Materiaal: vuursteen

Afmetingen: 40 mm / 90 mm

Gewicht: ?

De dieper liggende gedeelten in het bijloppervlak zijn ofwel restanten van de vuursteenbewerking (waar men besliste om niet zo ver te polijsten tot alle oneffenheden verdwenen, dat gebeurde regelmatig) ofwel schade door gebruik. Waar de vuursteen grijzer kleurt, heb je te maken met recente ploegschade. Deze bijlen werden geschacht in bot of hout, de kans is reëel dat deze rechtstreeks in hout werd gevat, en dat de schade/verbrijzeling aan de zijkant naar het smallere uiteinde toe, daarvan komt, doordat bij elke slag er wat wrijving kwam tussen je bijl en de schacht. De bijlsnede vertoont een breuk aan de hoek, maar dat zag je zelf ook wel. Die rondingen in deze vuursteen zijn wellicht oude versteende kreeftgangen, wat veelvoorkomend is bij silex.

Gedetermineerd door Bart Archeohart

 

Volledig gepolijste vuursteen bijl: 4000 – 2000 v.Chr

Gevonden door Klaas Boneschansker

Deze slideshow vereist JavaScript.

Materiaal: steen

Lengte: 190 mm

Gewicht: 400 gr

Het gaat hier om een volledig gepolijste vuursteen bijl, dus deze is ten vroegste te dateren vanaf het midden neolithicum, circa 4200 v Chr. ( Vanaf Michelsbergcultuur ), en kunnen zeker doorlopen tot einde van het laat neolithicum, 2000 v Chr of mogelijk nog vroege bronstijd.

Gedetermineerd door Tom Verschueren

Schrabber: type hoefschrabber uit de Michelsbergcultuur, neolithicum

Gevonden door Tom Daerden

tom d1

Gedetermineerd door Tom Daerden

Twee klingen waarvan 1 mogelijk een eindschrabber op kling: neolithicum

Gevonden door Tom Daerden

tom-d2.jpg

Gedetermineerd door Tom Daerden

Kopstuk van een gepolijste bijl: neolithicum

Gevonden door Tom Daerden

tom d

Gedetermineerd door Tom Daerden

 

Spitskling: neolithicum

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Deze slideshow vereist JavaScript.

Lengte: 148 mm

Gedetermineerd op facebook

%d bloggers liken dit: