Kinderspeelgoed ‘treeft met vis ‘: 1475 – 1550

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: tin

Afmetingen: 24,6 mm / 33,5 mm

Gewicht: 2,35 gr

Treeft met vis op de gearceerde spijlen.

Lit: Annemarieke Willemsen, Kinder delijt, Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden. pag.387 nr. B106.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Doornik: 1/20ste Filipsdaalder 1583 of 1585

Gevonden door Koen Meulewaeter

Muntheer: Filips II als heer van Doornik, 1555-1598

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,89 gr; uitgifte: 3,42 gr

Voorzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Kroon en juweel onderbreken het omschrift. Tekst: PHS.D:G.HISP z – REX.D. TORN.

Keerzijde: Kort gelelied kruis in het midden opengewerkt met een vierpas. Tekst: . DOMINVS . MIHI . AVDIVTOR . 15 torentje 8(3 of 5?)

Datum: 1583 of 1585

Slagplaats: Doornik ( Tournai )

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 319; Vanhoudt new 310.TO; van Gelder Hoc 215-14

Gedetermineerd door rimidi

 

Muntgewicht voor ½ noble: 17e eeuw

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: messing

Afmetingen: 15 mm / 15 mm

Gewicht: 3,1 gr

Maker: Peeter Herck II ( werkzaam – 1645 – 1667 – )

Initialen: P H

Voorzijde: ½ noble

Keerzijde: krans cirkel bloem kroon hamer hand

dirk-800

Referentie

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers

Lovertje: 1350 – 1400

Uit particuliere collectie

Materiaal: tin

Afmetingen: 12 mm / 15 mm

Gewicht: 0,42 gr

Lovertje, St-Jacobsschelp motief. Twee draagoogjes/opnaaioogjes nog intact. Binnen een parelcirkel, een St-Jacobsschelp motief (?). Keerzijde: blanco.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Pijpenwroeter ( reutelaar ) type hamer: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Bart Maertens

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 24 mm / 50 mm

Gewicht: 6,1 gr

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Onbekende heiligen(?) insigne, Abdij van Heverlee (?): ca. 15e eeuw – 16e eeuw.

Uit particuliere collectie

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: 48 mm / 67 mm

Gewicht: ?

Een heilige, abt naar rechts gewend, staande onder een gotische boog, links een vogel, (de Heilige Geest voorstellende ?). Links op de gotische boog een torentje. Onder het personage een tekstband in twee regels gotisch schrift: ritel Everle ten bussche (Heerlijkheid) Heverlee ten Bosse. Keerzijde: Blanco. 

Gedetermineerd door Paul Callewaert

West – Friesland: Gouden dukaat, type 1607 – 1675

Gevonden door Mike Creemers

Muntheer: Provinciale muntslag West Friesland.

Materiaal: goud

Diameter: 22,5 mm

Gewicht: 3,48 gr; uitgifte: 3,51 gr

Voorzijde: Staande geharnaste ridder naar rechts, een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden 16 – 55. Tekst:  CONCORDIA . RES – P – AR . CRES . WEST (muntteken vijfbladige bloem). Voluit: Concordia res parvæ Crescunt West Frisiae; Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht West Friesland.

Keerzijde: Tekst in een versierd kader, in vijf regels:  MO:ORDI:/PROVIN:/FOEDER:/BELG.AD/LEG.IMP. Voluit: Moneta ordinum provinciarum foederatarum belgicarum ad legem imperii; Munt van de Staten van de Verenigde Nederlandse Provinciën (geslagen) volgens de Rijkswet.

Muntmeester: Gerrit van Romond 1652 – 1681

Muntmeesterteken: vijfbladige bloem

Datum: 1655

Slagplaats: Enkhuizen of Medemblik ? 

Lit: D Purmer Wf 03 mmt vijfbladige bloem; Verk 59.4var; Delmonte 836

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Tweede fase sceatta Series E, type4 var of BMC/Hill type 89 SEDE of “AESE/stekelvarken”: 715 – 730

Gevonden door Mike de Baere

Muntheer: “Anglo-Saxon” merovingers?

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 1,10 gr

Voorzijde: SEDE in kruisvorm geplaatst rond een centraal kruis met in de kwartieren een kruisje en een extra kruisje bij de “S”, dit alles  binnen een dubbele parelcirkel met erin een zigzaglijn in plaats van een pseudo-legende.

Keerzijde: Slang die een lus, met de klok mee, maakt rond een kruis met zijn bek open en bijt in een parel. Een lijn van parels volgt de lijn van het slangenlichaam van de kaak tot de staart met stralende lijnen die van elke parel naar de rand lopen. De parel in de bek van de slang zou de gastheer voorstellen.

Jaartal: z.j. ca. 715-730 n.Chr.

Slagplaats: Zuid- en Oost-Engeland ?

Lit: Abramson (2006-109) E 700; JKNGMP 2009, p. 223

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi 

Kinderspeelgoed, brandewijn of papkom: 1475 – 1550

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: tin

Diameter: 32,6 mm; met greepjes: 40,8 mm

Gewicht: 7,05 gr

Een versiert plat kommetje, centraal een bloemmotief gelegen op een grote bloem. Omsloten met gearceerde banden. Twee handgreepjes met een dubbele cirkel waarin een bolletje/parel. Op de keerzijde twee evenwijdig lopende lijncirkels.

Lit: Annemarieke Willemsen, Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden. pag.378 nr.B75.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Engel: 15e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Stephanus Bostelaar

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: 18 mm / 48 mm

Gewicht: 4,18 gr

Gedetermineerd door Stephanus Bostelaar

%d bloggers liken dit: