Embleem: 6e Linieregiment

Gevonden door Patrick De Crom

patrick

Materiaal: koper

Afmetingen: 35 / 45 mm

Gewicht: ?

Het 6de Linieregiment was een infanterieregiment van de Belgisch landmacht dat actief was vanaf zijn oprichting in 1830 als voortzetting van de 6de Afdeling van het Nederlands leger, tot aan zijn ontbinding in 1994.

Op 16 oktober 1830 wordt bij decreet van het Voorlopig Bewind het “Regiment van Brugge” gesticht, dat bestaat uit een staf, drie bataljons à zes compagnies (waaronder een grenadier en een voltigeur compagnie) en een depot. Het personeel bestaat uit 102 officieren en 3421 manschappen die bijna allen afkomstig zijn van de Brugse streek of van de oude Nederlandse “Zesde Afdeeling”.

Het decreet van 25 november 1830 bepaalt dat het Regiment van Brugge voorgoed 6de Linieregiment zal genoemd worden.

Het regiment ging deel uitmaken van het Vlaanderenleger dat de Noordelijke zeegrens bezet van het Zwin tot het Vlaams Hoofd over een afstand van 25 mijl. Op 2 augustus 1831 begon de Tiendaagse Veldtocht en staken Nederlandse troepen onder luitenant-generaal De Kock de grens over. Het 6de Linie leverde slag te Hazegras en Hoeke (7 augustus) en te Strobrugge (11 augustus).

Op 1 januari 1969 wordt het 6de Linie een bataljon Lichte Infanterie van de Binnenlandse Strijdkrachten en wisselt zijn pantservoertuigen voor lichte vrachtwagens. Op 1 januari 1974 verhuist het bataljon naar het Kwartier Commandant Bauwin of kazerne van Hoogboom (Kapellen) waar het tot zijn ontbinding in juni 1994 zal verblijven.

Het 6de Linie is steeds nauw verbonden geweest met de stad Antwerpen. Sinds halfweg de negentiende eeuw is het er gekazerneerd, eerst in de oude forten 7-8 en 9-10 te Berchem, gebouwd door Brialmont, vervolgens in het kwartier ‘Kolonel SBH Housman’ te Antwerpen-Luchtbal en ten slotte in het kwartier ‘Commandant Bauwin’ te Hoogboom (Ekeren, later Kapellen). Deze jarenlange traditie heeft het ontstaan van het kenteken van het bataljon tot gevolg:

Brabo
Zinnebeeld van de stad
Op een achtergrond in de kleuren van Antwerpen
Waardoor de Schelde vloeit
Met de Glimlach

Stadhuis Antwerpen met beeld van Silvius Brabo

Buste Henri Alexis Brialmont

Afbeeldingsresultaat voor kazernes 6de linieregiment

antwerpen 7-8-800

Antwerpen Kazerne 7-8 : 6de Linie regement wapenmagazyn

antwerpen 9-10-800

Antwerpen Kazerne 9-10 : 6de Linie regementMess der officieren

Afbeeldingsresultaat voor kazernes 6de linieregiment

Referentie

Gedetermineerd op facebook