Franse hulzen: 7,5 x 54 mm

Gevonden door Bruno Tielemansbruno37.5x54mmMAS.jpg

Deze patronen van oa MAS (= Manufacture d’armes de Saint-Étienne in Frankrijk) werden gebruikt in oa de lader op de foto.Het machinegeweer waar die lader op past zat bv op het Panhard verkenningsvoertuig van het Franse leger ( zie foto’s hieronder )

bruno3-800

lader

bruno4-800

Op deze foto zie je bovenstaande lader bevestigd aan de binnenkant van de deur van een Panhard verkenningsvoertuig

Gedetermineerd door Patrick Lorent

Frankrijk: ½ franc 1829 ( W )

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 16 mm

Gewicht: 2,32 gr

Voorzijde: Hoofd naar links. Tekst: CHARLES X ROI DE FRANCE· MICHAUT. met T in cursief hieronder

Keerzijde: Twee samengebonden olijftakken, centraal een gekroond wapenschild met aan beide zijden de waarde: ½ / F Onderaan 1829 W

Ontwerper: August-François Michaut

Graveur: Nicolas-Pierre Tiolier ( T in Cursief onder Michaut )

Muntmeesterteken: Mercuriusstaf ( Alexandre Beaussier 1817 – 1840 )

Muntteken: W

Muntplaats: Rijsel

Slagaantal: 125.528

Karel X van Frankrijk

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje Lourdes: begin tot halfweg 20ste eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Afbeelding van de verschijning van Maria aan Bernadette in de grot op 11 februari 1858. Tekst: GRO/TTE/MIRA/CUL/EUSE/DE/LOU/DES

Afbeeldingsresultaat voor verschijning van OLV aan Bernadette te LOurdes

Keerzijde: Maria van Lourdes.

Afbeeldingsresultaat voor olv van lourdes

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Antwerpen: ⅒ Filipsdaalder 1571

Gevonden door Bart Hulsmans

bart

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,43 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: PHS.D.G HISP Z  REX.DVX.BRA. 15 hand 71. Voluit: PHilipS.Dei.Gratia.HISPania.Z.REX.DVX.BRABantiae. Wat wil zeggen: Philips bij de gratie gods koning van Spanje enzovoorts hertog van Brabant

Keerzijde: Gekroond vuurijzer met “Bourgondisch kruis” en vonken. Tekst: DOMINVS.MIHI.ADIVTOR. Wat wil zeggen: De heer is mijn bijstand

Datum: 1571

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

bart1-800

Filips II van Spanje

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Belletje van paardenharnas: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Herremans Eddy

Materiaal: ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Gladde paardenbel in één stuk gegoten 

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Overijssel: statenoord 1578 – 1579

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: koper

Diameter: 27,6 mm

Gewicht: 6,70 gr.

Voorzijde: Borstbeeld van Philips II zonder kroon, naar links. Tekst: PHS. D:G. HISP. Ƶ. REX. DO’. TRS’. ISSVL’ (of variant). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex Dominus Transissulania. Wat wil zeggen: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en heer van Overijssel.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië
met daaromheen de keten van de orde van het gulden vlies.. Tekst: PACE. ET. IVSTITIA. (of variant). Wat wil zeggen: Vrede en gerechtigheid.

Muntmeester: Gerrit Jansen 1577 – 1581

Stempelsnijder: Gijsbrecht Kloss 1578 – 1591

Muntteken: Wapenschildje van Hasselt

Slagplaats: Hasselt voor de provincie Overijssel

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt II 381 HS, Van Gelder et Hoc 252-17; Pannekeet OVE.6; Verkade 144.1

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

 

Jeton / rekenpenning van Frankrijk.

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: ?

Diameter: 22 mm

Gewicht: 5,64 gr

De voorzijde stelt een koning of engel(?) voor boven een wapenschild met drie lelies, dit alles in een Gotische zaal,
type “koning onder baldakijn” jetons al dan niet met scepter, zwaard en soms met een klein wapenschildje aan zijn voeten.
Te onduidelijk
Blijkbaar een variant.

philip2-800

philip3-800

Gedetermineerd door Paul Callewaert met dank aan Rimidi voor de aangeleverde foto’s

%d bloggers liken dit: