Reckheim: oord 17e eeuw

Gevonden door Werner Crols in 2011

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm ( grootste kant )

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Aan weerszijden van het wapen staan de cijfers van het jaartal, geen jaartal of drie bolletjes. Tekst: FERDIN. ET. ELISABET. (of variant), betekent: Ferdinand en Elizabeth.

Keerzijde:  3 afzonderlijk afgebeelde wapentjes met vuurijzer en bovenin een kroon. Tekst:  (rozet) . FERD. COM. DE. LIN. RECHEM. (of variant), dit is voluit: Ferdinand comes de Linden Rechem en betekent: Ferdinand de Lynden graaf van Reckheim.

Muntmeester: niet bekend

Muntmeesterteken: rozet ❀

Slagplaats: Reckheim

Nabootsing van de liards uit de zuidelijke Nederlanden zoals deze sinds ca.1607 werden geslagen in o.a. Antwerpen, Brussel en Vlaanderen. De tekst begint bij dit type op de zijde met het grote wapenschild. Omdat Ferdinand getrouwd was met Elisabeth de Furstenberg kon de tekst op dit type qua nabootsing heel ver gaan. FERDIN ET ELISABET (of variant) lijkt namelijk sterk op ALBERT ET ELISABET zoals dit op de originele liards van de aartshertogen voorkomt. Hij trouwde echter pas in 1643 met Elisabeth de Furstenberg. Het jaartal 1641 is dan mogelijk geantedateerd. Op de munt is ook getracht om het originele wapenschild van de aartshertogen zo goed mogelijk na te bootsen. De wapens die door de graaf van Reckheim mochten worden gevoerd zijn zo geplaatst of aangepast dat het origineel werd benaderd. De ……… in de tekst zijn op de originele munten onleesbare (gesleten) plekken. Het exemplaar zonder jaartal heeft in plaats van cijfers drie bollen aan weerszijden van het wapenschild. Het exemplaar met het jaartal 1011is een fout van de stempelsnijder. De 0 had een 6 moeten zijn en de 1 waarschijnlijk een 4 zodat de munt het jaartal 1641 had gedragen.

Referentie

Lit: PL. 280-287 – DM. 148-152

Gedetermineerd door Werner Crols

Romeinse paalschoen

Gevonden door Florian Geyer ( magneetvissen )

Deze slideshow vereist JavaScript.

Lengte: 142 cm

Omtrek 68 cm

Gewicht: 41 kg

Romeinse paalschoen van een brug over de maas,vondst is netjes aangemeld en op 6 mei gaat de paal naar het museum te Maastricht voor onderzoek en p 11 mei wordt hij geconserveerd, tot die tijd ligt hij in het water.

Florian6-800

Determinatie en voorbeeld van Florian Geyer

Frankrijk: 25 centimes 1920

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: koper – nikkel

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde: Eikenbladeren. Tekst: LIBERTÉ • EGALITÉ FRATERNITÉ 25 CMES 19 20

Keerzijde: Keerzijde: krans met eikenbladeren en Frygische ( vrijheids ) muts. Tekst: R F EM LINDAUER

Ontwerper: Edmond – Emile Lindauer

Muntmeesterteken: fakkel ( Henri – August Patey 1896 – 1930 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagaantal: 18.108.122

Alexandre Millerand

Raymond Poincaré

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Bulla: Paus Innocentius VIII ( Jean-Baptiste Cibo ) 1484 – 1492

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: lood

Diameter: 38,3 mm

Gewicht: 39,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, twee ovalen parelcirkels met heiligenhoofden.
Met links het hoofd van de Heilige Paulus. Rechts het hoofd van de Heilige Petrus. Boven de Heiligen staat onder elkaar PA voor H. Paulus, en PE voor H. Petrus. Mogelijks ook naast elkaar. De twee afbeeldingen zijn gescheiden door een langbenig kruis. Boven de twee heiligen, de tekst: PA PE

Keerzijde: Binnen een parelcirkel. In vier regels. ✠ / INNO / CЄNTIVS / P^P VIII. Voluit: Innocentius Papa Patria VIII. Wat betekent: Paus Innocentius VIII

Paus Innocentius VIII

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend “

Referentie

Determinatie, voorbeeld en tekst van Paul Callewaert

 

 

Fragment zegelstempel: Filips de Schone

Gevonden door Paul Callewaert

paul

paul1.pngpaul2

Materiaal: zilver

Afmetingen: 20,3 mm / 15,8 mm

Gewicht: 5,93 gr

Voorlopig nog een onbekend exemplaar. Niet meer in het bezit van de vinder, geschonken aan de archeologische dienst van Brugge.

Deze is vernietigd geweest, vermoedelijk bij het overlijden van Filips de Schone. Raar dat ze het zilver niet hebben versmolten. Gewoon in 4 delen gekapt. 

Referentie

Deze info nog bijgekomen.
Van Theodoor Goddeeris.

Niet afgebeeld in Vredius. Laurent, Les sceaux des princes territoriaux belges de 1482 à 1794 (1997) bespreekt n° 16, p. 20
een klein wapenzegel met de tekst onderaan i.p.v. bovenaan, wat best lijkt op het fragment, maar het is niet helemaal hetzelfde.
De tekst is: S’ PHILIPPI ARCHIDVCIS […] en komt niet overeen met het fragment.
Het is maar tweemaal gevonden op papieren indrukken van 13 en 15 juni 1499 in Valenciennes bezegeld (thans Mons, AVM, 481 en 482).
Dus onbekend klein wapenzegel.

Gedetermineerd door Kris Didden op DVVL

 

Zegelstempel: 14e eeuw Jehanne van Mulken

Gevonden door Benny Stas

benny7bennie9

Materiaal: brons

Afmeting:2 cm breed en 2cm hoog

Gewicht: 8,5 gr

Op het omschrift staat: S’ IEhAnE DAmE DE MOkInE

Ten eerste is dit al een uitzonderlijk (rond!) zegel van een vrouw.

Ten tweede is deze “dame de Mokine” (= van Mulken) gekend: ze was de tweede dochter van “Hubert Corbeau de Dammartin, d’Awir, de Lexhy, de Waroux, dit d’Awans, seigneur d’Awans”. Het wapen van deze familie is van vair, net zoals op de stempel! Haar voornaam was tot deze vondst trouwens onbekend.

Interessant aan deze Hubert is dat hij aan de oorsprong stond van de Luikse burgeroorlog tussen de Awans en Waroux, die in totaal is gevoerd tussen tussen 1296 en 1335. In 1298 is hij gesneuveld in Lonchin. De grafplaat (uit 1298) van deze Hu(m)bert Corbeau is nog steeds te bezichtigen in de Sint-Agathakerk in Awans. (zie foto)

Jehanne zelf is gehuwd met
Gillis III van Mulken, telg uit een riddergeslacht uit het Tongerse. Gillis en Godfried bestuurden tesamen hun allodium Mulken. Na het overlijden van haar man in 1336 nam zij zijn rol als bestuurder over.

De grafplaat van Gillis III is nog deels bewaard in de Sint-Gilliskapel in Mulken: http://effigiesandbrasses.com/3780/3336/

benny7 bennie10

Bron: Le livre des fiefs de l’église de Liège sous Adolphe de La Marck

Gezien de vorm, stijl en genealogische informatie vermoed ik eerste decennia 14de eeuw…

Mooi (én hoogst interessant voor de Zuid-Limburgse en Luikse geschiedenis)!

Bron: Miroir des nobles de Hasbaye

Gedetermineerd Kris Didden op DVVL

 

Sestertius: Faustina II 161 – 175 n.Chr

Gevonden door Sandra Nooren

Materiaal: brons

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gedrapeerd buste naar rechts. Tekst: FAVSTINA AVGVSTA

Keerzijde: Fecunditas staande naar rechts tussen met op de linkerhand een baby en in de rechterhand een speer. Tekst: FECVNDITAS, in het veld S C

Slagplaats: Rome

Faustina de Jongere

Lit: RIC (M. Aur.) 1638, Cohen 100

Gedetermineerd door Sandra Nooren