Nederlands Indië: ⅒ gulden 1912

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 720 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 15 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,25 gr

Voorzijde: Maleise tekst: saper sapoeloh roepijah en Javaanse tekst: sa-pårå-sa-poe-loeh-roepijàh. Wat betekend: Eén tiende Rupiah

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ⅒ – G. Tekst NEDERL. INDIE. 1912

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: Zeepaardje

Slagplaats: Utecht

Slagaantal: 25.000.000

Wilhelmina der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts