3 – punts connector rozenkrans met de afbeelding is O.L.V. met kind Jezus: 20ste eeuw – heden

Gevonden door Kurt Crals

kurt c1.1 kurt c1

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 1 gr

Keerzijde: Vermoedelijk een teunisbloem welke kan verwijzen naar Antonius van Padua.

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts en Grot Marmot

Frankrijk: 50 centimes 1912

Gevonden door Kenny Dullaert

kenny d1 kenny d1.1

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Marianne onder het mom van een zaaister naar links lopend, hierachter een rijzende zon. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE O. Roty

Keerzijde: Olijftak. Tekst: 50 CENTIMES 1912 LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE

Ontwerper: Louis Oscar Roty

Muntmeesterteken: Fakkel ( Henry – Auguste Patey 1896 – 1930 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 16.000.000

Armand Fallières

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Apothekersgewicht 2 scrupel: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Voor Na

Voor Na1 Voor Na1.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 17 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Centraal binnen een cirkel een kroon. Tekst: APOTHECARIES WEIGHT ✤

Keerzijde: Centaal binnen een cirkel ℈ ij. Tekst: TWO SCRUPLES ✤

voor na

Opmerking: Apothekers gewichten die tot eind jaren 1960 werden gebruikt.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Heidi Jonkman en Eric Aerts

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Frederik Ghesquiere

frederik g1-800 frederik g1.1-800

Materiaal: aluminium

Afmetingen: ?

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Centraal Jezus die naar zijn hart wijst. Tekst: SACRE COEUR DE JESUS PROTEGEZ LA BELGIQUA  ( Heilig Hart van Jezus bescherm België )

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Keerzijde: O.L.V. met kind Jezus op de arm, beide met een scapulier in de hand. Het geheel verwijst naar de berg Carmel in Israël waar de karmelieten ontstaan zijn. ( later gesplitst in geschoeide en ongeschoeide karmelieten ). Tekst: N.D. DE MONT CARMEL PRIEZ POUR NOUS ( O.L.V. van de berg carmel, bid voor ons )

OLV van de berg Karmel

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Knoop: Garde Civique ( burgerwacht ) 19e eeuw- 20ste eeuw

Gevonden door Kurt Crals

kurt c2-800 kurt c2.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: GARDE CIVIQUE

De Garde civique werd opgericht in 1830. Er werden spontaan door de burgerij milities opgericht in een aantal steden, met de bedoeling de orde te handhaven, ongeregeldheden en plunderingen te verhinderen en ook voor sommigen onder hen, mee op te trekken tegen Nederland. In oktober 1830 besliste het Voorlopig Bewind de spontaan gestichte milities te erkennen en samen te voegen onder militaire leiding, om er een supplementair embryo van een Belgisch leger van te maken. De Burgerwacht was georganiseerd op gemeentelijk niveau, oorspronkelijk in de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Zij was samengesteld uit burgers tussen 21 en 50 jaar, vooral jonge vrijgezellen en kinderloze weduwnaars, die geen deel uitmaakten van het leger. Afwijkingen en vrijstellingen konden worden toegestaan bij ziekten, misvormingen, verminkingen en de noodzaak om voor een gezin te zorgen. De missie van de militie luidde als volgt: de gehoorzaamheid aan de wetten behouden, de openbare orde en rust handhaven of herstellenhet waarborgen van de onafhankelijkheid van België en de integriteit van zijn grondgebiedDe burgerwacht bestond uit compagnieën met aan het hoofd een kapitein en verdeeld in drie bans. De eerste ban speelde een rol op nationaal niveau en was vooral bedoeld om de onschendbaarheid van het territorium te doen eerbiedigen. De tweede ban stond het leger bij, “zonder evenwel de provincie te verlaten”. De derde ban bleef steeds ter plaats en zou niet te velde gaan. De standaarddienst bestond in het wacht optrekken en patrouilles uitvoeren voor de beveiliging van personen, het behoud van eigendommen en het handhaven van de openbare orde. Bij de aanvang van de vijandelijkheden in 1914 had de Burgerwacht zijn beste tijd gehad en betekende niet veel meer. Toch werden de ongeveer 45.000 leden die er op papier nog deel van uitmaakten, onder de wapens geroepen. Het was de bedoeling dat ze voor de handhaving van de orde zouden zorgen. De Duitsers beschouwden die troepen echter niet als militairen, maar als vrijschutters, die zonder meer konden worden doodgeschoten. In de meeste steden verdwenen de burgerwachten dan ook geruisloos. Enkele korpsen uit Luik, Brussel en Oost-Vlaanderen volgden het leger naar de IJzer en namen deel aan sommige militaire operaties. Op 13 oktober 1914 werden ze definitief naar huis gestuurd. Op 17 juni 1920 plaatste een Koninklijk Besluit alle eenheden van de Burgerwacht op non-actief.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

België: 25 cent 1917 ( Duitse bezetting )

Gevonden door Philip De Busscher

philip db4.1-800 philip db4-800

Materiaal: zink

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4,34 gr

Voorzijde: Belgische leeuw binnen een bloemenslinger.

Keerzijde: Centraal in twee regels 25 CENT. Tekst: BELGIQUE / BELGIE

Graveur: Alphonse Michaux

Slagaantal: 3.554.468

In omloop van 07 – 08 – 1915 tot 13 – 07 – 1922

Albert I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-57

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: Heilig Bloed van Brugge 20ste eeuw

Gevonden door Philip De Busscher

philip db3.1-800 philip db3-800

Materiaal: aluminium

Afmetingen: 20 mm / 23 mm

Gewicht: 0,86 gr

Voorzijde: In een vierpas, de passiewerktuigen van J.C. (Arma Christi genoemd): haan, speer, sponsstok, hamer, drie nagels enz .. voor het Latijnskruis een afbeelding van het reliek. Tekst: RELIQUE // DU / PRECIEUX // SANG // BRUGES

Keerzijde: In een vierpas de kapel ( reliekschrijn ) van het Heilig Bloed waar de reliek bewaard en vereerd wordt. Tekst: CHASSE DU SAINT // SANG-BRUGES

Afbeeldingsresultaat voor kas van het heilig bloed

Referentie

Referentie

Referentie

Lit: jaarboek EGMP 2002

Gedetermineerd door Grot Marmot

België: 25 centiemen 1927 ( VL ), type Michaux

Gevonden door Kurt Crals

kurt c2-800 kurt c2.1-800

Materiaal: koper / nikkel

Diameter: 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde initiaal van de koning. Tekst: KONINKRIJK BELGIË ★★ 1927

Keerzijde: Waarde 25 CEN naast lauriertak

Graveur: Alphonse Michaux

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 3.799.000

In omloop van: 14-03-1910 tot ?

Albert I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM – 56

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: 20 frank 1934

Gevonden door Kurt Crals

kurt c1-800 kurt c1.1-800

Materiaal: zilver 680 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Hoofd van de koning naar links. Tekst: : .ALBERT.KONING. – .DER.BELGEN.

Keerzijde: Groot zegel van de Staat met aan beide kanten de waarde 20 / FR en onderaan de datum 19 34

Randtekst: ★ BELGIQUE ★ ★ BELGIE ★

Graveur: Godefroid Devreese

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 12.300.000

In omloop van: 10-10-1933 tot 20-06-1947

Albert I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM – 168

Gedetermineerd door Eric Aerts