Luik: dubbele schelling 1753

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: zilver

Diameter: 28 mm

Gewicht: 5,64 gr

Voorzijde: Gekroond schild op gekruiste kromstaf (kerkelijke macht) en zwaard (wereldlijke macht)(met leeuwen en Beierse ruiten) in het hartschild. Tekst: DUX CAR D G I THEOD BAV 1753. Voluit: DUX CAR(dinalis) D(ei) G(ratia) I(ohannes) THEOD(orus) BAV(ariae). Wat betekent: Hertog kardinaal bij gratie Gods Johan Theodoor van Beieren

Keerzijde: Ovaal schild van het prinsbisdom gehouden door een leeuw naar links met geheven zwaard. Tekst: EP ET PR LEOD  DUX B M F C L H. Voluit: EP(iscopus) ET Pr(inceps) LEOD(iensis)  DUX B(ullionus) M(arquis) F(ranchimontis) C(omes) L(oniensis) H(orniensis). Wat betekent: Bisschop en Prins van Luik Hertog van Bouillon, Markies van Franchimont, Graaf van Loon en Horn

Slagplaats: Luik

Johan Theodoor van Beieren

Lit: Vanhoudt G 1354

Gedetermineerd door rimidi

Luik: oord Johan Ludwig Van Elderen 1691, ’92 of ’93

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: brons

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1,95 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van van Elderen (vairklokjes), de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. Tekst: ( jaartal ) / IO. LVD. D. G. EP. ET. PRIN. LEO (of variant). Voluit:  Iohannis Ludovicus dei gratia episcopus et princeps Leodiensis. Dit betekent: Johan Ludwig, bij Gods gratie prinsbisschop van Luik.

Wapen van Jan Lodewijk van Elderen

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. De plaatsing is nu anders dan op het vorige type, ook staan de wapenschildjes nu rechtop afgebeeld. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst: DVX. BVL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR (of variant). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Opmerking: Op 12 februari 1691 kreeg muntmeester Schelberg toestemming om voor 15.000 livres aan liards te slaan. Het hertogdom Bouillon was door Lodewijk XIV van Frankrijk ingepikt en weg gegeven aan het huis van Tour d’Auvergne. Ondanks dat bleef men te Luik het wapen van Bouillon voeren en de titel hertog van Bouillon gebruiken. 

Referentie

Lit: de Chestret 656 – Dengis 1126

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: 1 cent 1826 ( B )

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,10 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 1826

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 1 en de letter C.

Muntteken: B 

Muntmeesterteken: Fakkel ( Y.D.C. Suermondt 1818 – 1838 )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 5.331.600

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Penning: Nationale Bond tot verdediging van den frank 20ste eeuw

Gevonden door Dominique Steuckers 

Materiaal: verzilverd

Diameter: 24 mm

Gewicht: 6 gr

Deze vereniging die op 12 maart 1924 te Brussel werd opgericht, bond de strijd aan tegen de naoorlogse ontwaarding van de Belgische valuta. Zij genoot de steun van korting Albert I, de regering en de Nationale Bank. De leden dienden de drie stelregels van de Bond na te leven: de wetsluitende aankoop van binnenlandse producten, de beperking van het eigen verbruik en van de aankoop van buitenlandse deviezen. Ze werden geworven door middel van een grootscheepse propagandacampagne, waarbij onder meer affiches en postkaarten werden gedrukt. De Bond was bijzonder actief tussen maart 1924 en juli 1925. De herhaalde financiële en monetaire moeilijkheden van 1925-1926 gaven hem nochtans de genadeslag. (Uit een PDF van Openbaar kunstbezit)

Gedetermineerd door Paul Didden