Zeeland: ⅛ zilveren dukaat of ‘ Pietje ‘ 1776

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht ( uitgifte ): 3,40 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst:♜ MON : NO : ARG : PRO : CONFŒ : BELG : COM : ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: 1776 CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: Martinus Holtzhey jr. 1764 – 1788

Muntteken: Dubbel gekanteelde burcht ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902
 
 

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BodemVondstenWereld

Brussel: 10 oord 1792

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,40 gr

Voorzijde: Bourgondisch kruis: Tekst: FRANC(iscus)•II•D(ei)•G(ratia)• R(omanorum)•IMP(erator)•S(emper)•A(ugustus)•G(ermaniae)•HI(erosolymae)•HUN(gariae)•BOH(emiae)•R(ex)• jaartal 1792 onderaan

Keerzijde: Gekroond wapen van Habsburg – Lotharingen omgeven met de kketting va het Gulden Vlies. Tekst: ARCH(idux)•AUS(triae)•D(ux)•BURG(undiae)•LOTH(aringiae)•BRAB(antiae)•C(omes)•FLA(ndriae)• muntteken onderaan

Ontwerper: Théodore Van Berckel

Muntteken:  

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 60.949

Keizer Frans II

Referentie

Lit: Vanhoudt J 745; nieuwe Vanhoudt 886 – Brussel

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brussel: 14 oord ( plaket ) 1794

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 507 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,72 gr

Voorzijde: Gekroond Bourgondisch kruis, aan weerszijden de gespitste waardeaanduiding X / IV,  engelenkopje onderaan. Tekst: FRANC(iscus)•II•D(ei)•G(ratia)• R(omanorum)•IMP(erator)•S(emper)•A(ugustus)•GER(maniae)•HIER(osolymae)•HUNG(ariae) •BOH(emiae)•R(ex): X-IV

Keerzijde: Dubbelkoppige gekroonde adelaar met wapenschild op de borst. Tekst: ARCH(idux)•AUST(riae)•D(ux)•BURG(undiae)•LOTH(aringiae)•BRAB(antiae)•C(omes)•FL(andriae)• 1794

Ontwerper: Théodore Van Berckel

Muntteken:  = Brussel

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 374.050

Keizer Frans II

Referentie

Referentie

Lit: Vanhoudt J 74; nieuwe Vanhoudt 885 – Brussel

Gedetermineerd door Eric Aerts

Draadfibula met bandvormige beugel: 1ste eeuw – 3e eeuw

Gevonden door Edd Huygens

Materiaal: brons

Lengte: 48,30 mm

Gewicht: 4,3 gr

Gedetermineerd door Edd Huygens

 

%d bloggers liken dit: