Engeland: long cross penny: ca. 1301 – 1310

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307/ Edward II koning van Engeland 1307 – 1327

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ EDWA R ANGL DNS HYB

Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: CIVI – TAS – LON – DON

Datum: z.j. ca. 1301 – 1310

Slagplaats: Londen

Eduard I van Engeland

Eduard II van Engeland

Lit: Class 10cf5, Spink 1414; North 1043

Gedetermineerd door rimidi

Liard: Vermoedelijk Charles III dauphin-kroonprins 1417 – 1440 en koning Charles VII van Frankrijk, 1422 – 1461 al valt Charles VIII ( J Dupplessy 601 ) niet uit te sluiten( 1488 ).

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,9 mm

Voorzijde: Onder een lelie een klimmende dolfijn met keelzak naar links. Tekst tussen dubbele parelcirkel vermoedelijk: lelie KAROLVS: FRAnCOR: RE

Keerzijde: Een kort gevoet kruis. Tekst tussen dubbele parelcirkel:  ✠ DALPhInVS* VIENSIS.

Datum: z.j. ca 1422-1440

Slagplaats: Vienne, Grenoble, Crémieu?

Opmerking: vermoedelijke determinatie

Lit: Jean Duplessy 250

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: long cross penny 1272 – 1307

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 g

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ EDW R ANGL DNS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels:  VILL – A BR – ISTO – LLIE

Datum: z.j. ca. 1280 – 1281

Slagplaats: Bristol

Eduard I van Engeland

Lit: Class 3f, Spink 1392; North 1021

Gedetermineerd door rimidi

Antwerpen: schelling 1753

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24,7 mm

Gewicht: 3,94 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede een handje. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1753. Tekst: ARCH.AUS.DUX(1753)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Lit: nieuwe Vanhoudt 820 AN

Gedetermineerd door ?

Engeland: voided short cross penny: John ( Lackland ) 1199 – 1216 in naam van Henry II

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning, scepter in rechter hand houdend,  hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst beginnende ca 11 uur: hENRICVS R /  EX

Keerzijde: In het veld een kort dubbel kruis met aan de uiteinden bolletjes, in de kwartieren een vierblad ( bestaande uit vier bolletjes met een steeltje centraal verbonden ). Tekst: ✠ RAVF . ON . LVND, RAVF wat staat voor de naam van de muntmeester Ralph , soms ook RAVLF geschreven.

Datum: z.j. ca 1207-1210

Muntplaats: Londen ( LVND )

Jan zonder Land

Lit : Class 5. North 970/974;  SCBC.1352/3

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: denier tournois Lodewijk XII van Frankrijk, koning 1498 – 1514

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: biljoen 0,079

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: In een driepas twee lelies naast elkaar geplaatst. Tekst: Gekroonde lelie ( initiaalteken ) LVDOVICVS FRANCOR REX interpunctie twee maaltekens boven elkaar.

Keerzijde: Kort gevoet kruis in een vierpas. Tekst: Gekroonde lelie ( initiaalteken ) TVRONVS CIVIS FRANCOR interpunctie twee maaltekens boven elkaar.

Datum: z.j. ca ?

Slagplaats: muntteken niet te zien

Referentie

Lit: Jean Duplessy 684; Lafaurie 624;

Gedetermineerd door rimidi

Leuven: kleine denier ca. 1268 – 1294

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,45 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links met een naar binnen gekeerde staart, die in het midden bestaat uit bolletjes. Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een lang gevoet kruis. Tekst in de kwartieren: I – D – V – X in wijzerzin

Datum: z.j. ca. 1282 – 1287

Slagplaats: Leuven

Jan I van Brabant

Lit: De Witte 201; Vanhoudt atlas G 170, A Haeck 3.11a/40a = 546

Gedetermineerd door rimidi