Stad Gent: gehalveerde maille ca. 1278 – 1305

Gevonden door Rik Bracke

rik1.1 rik1

Muntheer: Stad Gent onder Gwijde Van Dampierre 1278 – 1305

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,20 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel gehelmd ridderhoofd naar links. (De helm is versierd met drie ringen en een kuif als hoofdtooi?). Achter het hoofd een rozet met vijf blaadjes.

Keerzijde: Lang dubbel ankerkruis tot aan de parelcirkel (geen bolletje in het hart van het kruis?).

Datum: z.j. ca. 1278 – 1305

Slagplaats: Gent

Gwijde van Dampierre

Lit: Haeck 202; Ghyssens 478; J C Martiny 11-14

Gedetermineerd door rimidi

Gent: kleine denier type leeuwenschild ca. 1261 – 1268

Gevonden door Eric VandenKerchove

Muntheer:  Hertogdom Brabant tijdens Aleidis van Bourgondië als voogdes over de minderjarige en zwakzinnige Hendrik IV, 1261 – 1268.

Materiaal: zilver

Diameter: 11,5 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: In een parelcirkel een leeuwenschild met langs beide zijden het omschrift. Erboven geen emissieteken ( meer ) te zien. Het leeuwtje is naar links gekeerd. Tekst tussen parelcirkel en wapenschild: Links . И . , rechts ?

Keerzijde: Brabants kruis waarvan elke arm bestaat uit twee van het middelpunt vertrekkende, in de breedte uitlopende, volle lijnen, bovenaan afgesloten door een derde volle lijn met in het midden een bolletje dat de top vormt van een kapje bestaande uit twee schuine lijnen lopend naar de zijlijnen van de armen. Onder het kapje een rond bolletje verbonden met het middelpunt door een volle lijn.(=B1). Tekst in de kwartieren: B A S T, in tegenwijzerzin (A heeft een dwarsstreepje ?) en met een afkortingsteken boven de T = a37b

Datum: z.j. ca. 1261 – 1268

Slagplaats: Gent

Opmerking: dubbelslag met omgedraaid muntplaatje.

eric4_LI

Aleidis van Bourgondië

Lit cfr: voorbeeld uit het boek van A Haeck : ± 2.12e10/B1a37b = 453

Gedetermineerd door rimidi

Stad Gent: maille ca. 1278 tot ca 1305 Misslag !!

Gevonden door Arjen Van Den Kerchove

Muntheer:  Stad Gent, graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een gehelmd hoofd naar links, de helm is versierd met drie ringen, als helmtooi drie helmpluimen/kuif, achter het hoofd (een lelie, ring,…?). Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een parelcirkel een lang dubbel ankerkruis ( met of zonder middenstip? ). Tekst: anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1278 tot ca. 1305

Slagplaats: Gent

Opmerking: Wegens overslag van de voorzijde op de keerzijde zijn muntbeelden niet helemaal duidelijk.

eric v

Lit:  J Ghyssens 475; Vanhoudt atlas G 2415/16var; Haeck 202; J C Martiny 11-11; Gaillard 84

Gedetermineerd door rimidi

West Friesland: VOC 10 stuiver 1786

Gevonden door Richard Krop

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 28 mm

Gewicht: 5,09 gr

Voorzijde: Gekroond generaliteitswapen tussen de waardeaanduiding X / ST, daaronder in een cartouche het VOC monogram VOC Tekst: MO: ARG: ORD: FŒ: BELG: WESTF: 1786

Keerzijde: Nederlandse maagd met in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, linkerarm leunend op de bijbel die is geplaatst op een altaar. Tekst: HAC NITIMVR – HANC TVEMVR

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: