Pelgrimsampul: 11e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ?

Gewicht: 63 gr

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). Deze met de driehoekvormige oortjes terzijde, zijn de meest voorkomenden. De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Zegelstempel: laat 13e eeuw – vroeg 14e eeuw

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 25 mm

Diameter stempelvlak: 25,5 mm

Gewicht: 15,60 gr

Helaas kan ik de naam niet helemaal lezen. Mogelijk IOhAN DE GOVDANVILLE ESCVIER. Vind wel (nog) geen link tussen het kruis en Goudanville (of een spellingsvariant). Er staan heel wat letters waar ik niet echt iets zinnigs van kan maken. Wat wél leesbaar is en wat deze stempel interessant maakt is dat het omschrift eindigt met ESCVIER ( = écuyer (Fr) of schildknaap (Nl) ). Mogelijk kwam deze persoon dus uit een adellijke of ridderlijke familie en stond hij in dienst van een ridder. Het zou dus kunnen dat deze schildknaap later zelf nog tot ridder is geslagen…

Gedetermineerd door Kris Didden

Sterling: z.j. na 1288 ( Na de slag bij Woeringen op titel van Brabant en Limburg )

Gevonden door Smeets Nick

Muntheer: Jan I hertog van Brabant, 1268-1294

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,07 gr

Voorzijde : Gedeeld wapenschild met links de leeuw van Brabant en rechts de leeuw van Limburg (dubbele staart). Tekst tussen parelcirkel en wapenschild : .DVX. – LIMB – VRGIE.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt met in elk kwartier een hol klaverblad met een steeltje verbonden met de binnenste parelcirkel. Tekst tussen twee parelcirkels: DVX – BRA – BAN – TIE.

Datum: z.j. na 1288 (Na de slag bij Woeringen op titel van Brabant en Limburg)

Slagplaats: Onbekend

marco-800

Jan I van Brabant

Lit: Vanhoudt G 202; De Witte 263bis; L De Coster 185

Gedetermineerd door rimidi

Zegelstempel: laat 13e of vroeg 14e eeuw

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koperlegering

Diameter stempelvlak: 24 mm

Gewicht: 15,5 gr

Naam: Jhan Brunel

Ik heb de naam gevonden in een lijst uit 1301 van gijzelaars van de stad Brugge! De man staat erin vermeld als wever. Die gijzelneming was een episode in de Vlaamse opstand tegen de Franse koning… met o.a. die ene bekende slag in 1302.

Gedetermineerd door Kris Didden

Stad Rijsel: maille ca. 1180-1220

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een driehoek met op de uiteinden een ring met middenstip, tussen de zijden van de driehoek en de binnenste parelcirkel telkens een lelie naar binnen gericht. In het midden van de driehoek een parel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel, doorbroken door een lang gevoet kruis het omschrift L – I – L – A, Lille. In de binnenste kwartieren telkens een parel.

Datum: z.j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Lille onder het Graafschap Vlaanderen

Referentie

Lit: J Ghyssens 266

Gedetermineerd door rimidi

Hollandse penning, door sommigen ook “kopje” genoemd: ca. 1222 – 1252

Gevonden door Lean van Tilborg

Muntheer: Floris IV, 1222-1234/Willem II, 1234-1256 graven van Holland.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,43 gr

Voorzijde: Buste van de graaf met gravenmuts naar rechts binnen omschrift tussen parelranden. Teks: x FLORENS.

Keerzijde: Kort dubbel kruis met bolletjes aan de uiteinden binnen omschrift tussen parelranden. Tekst: x HOLLANT.

Datum: z.j. ca. 1222 – 1252

Slagplaats: vermoedelijk Dordrecht

Opmerking : Willem II graaf van Holland sloeg zelfde penningen als zijn vader, omschrift incluis, het is moeilijk beiden te onderscheiden al neemt men aan dat de stempels van Willem II slordiger gesneden zijn of gebruik gemaakt werd van versleten stempels van zijn vader…

martine

Floris IV van Holland

Willem II van Holland

Lit: J. J. Grolle 9.1 & 10.1.1

Gedetermineerd door rimidi