Hollandse penning. Type B met pothelm en short cross: ca. 1213 – 1222

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Willem I van Holland, 1203-1222 als graaf, 1213-1222.

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,47 gr ( rand uitgebroken )

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts met maliënkolder en pothelm versierd met drie andrieskruisjes en erboven een gepunte ring. Een geheven zwaard achter het hoofd. Tekst tussen parelcirkels: WILLEM.

Keerzijde: Een kort dubbellijnig kruis waarvan de armen eindigen op bolletjes, in elk kwartier een andrieskruisje. Tekst tussen parelcirkels: x HOLLANDIA.

Datum: z.j. ca. 1213-1222

Slagplaats: Dordrecht ?

Willem I van Holland

Lit: JJ Grolle, 8.2.1B4a; C van Hengel, C 11-1; van der Chijs 36.7

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: Voided long cross sterling/penny class 3ab of later c.a 1249 – 1250

Gevonden door Kiss Imre

Muntheer: Henry III, koning van Engeland,1216-1272.

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning zonder scepter. Tekst: ✶ hENRICVS REX.III’, NR in ligatuur.

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: hEN – RI O  – N LV – NDE, EN en ND in ligatuur.

Muntmeester: Henry

Datum: z.j. ca. 1249-1250

Slagplaats: Londen (LVND)

Hendrik III van Engeland

Referentie

Lit. ref. Class 3: Seaby 1364; North 988

Gedetermineerd door rimidi

 

Leuven: kleine denier, vermoedelijk !!  type leeuwenschild: ca. 1235 – 1252

Gevonden door David Vandenbussche

Muntheer: Stad Leuven onder Hertogdom Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,1 gr ( ??? )

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links in gepareld wapenschild. Erboven geen emissieteken te zien. Tekst: -.

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis (B1/B2?)met in de kwartieren BAST (met abbreviatie boven de T) in tegenwijzerzin.

Datum: z.j. ca. 1235-1252.

Slagplaats: Leuven

Lit: Vanhoudt atlas G 32; A Haeck 394 var a (2.12a20/B1a36b/d).

Gedetermineerd door rimidi

Leuven ( of Brussel ): Kleine denier, Denarius na 1282 tot ca. 1287

Gevonden door Caroline De Corte

Muntheer: Jan I hertog van Brabant, 1268-1294 

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een lang gevoet kruis. Teskt: In de kwartieren van het kruis I -D – V – X ; voor Jan hertog.

Datum: z.j. na 1282 tot ca. 1287

Slagplaats: Leuven ( of Brussel )

Jan I van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas  G 170; de Witte 201; de Mey Br 97; A Haeck 546

Gedetermineerd door rimidi

Limoges ( vermoedelijk ) kist- of riembeslag: 13e eeuw – 14e eeuw

Gevonden door Kay De Coninck

Materiaal: geëmailleerde koperlegering met bladgoud ?

Afmetingen: 40 mm / 50 mm

Gewicht: 13 gr

Deze techniek van emailleren noemde men ‘ champlevé ‘

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent 

Stad Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Bart Maertens

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een gepunte ring, de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een parel/rozet(?), zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een parel, in het tweede en derde kwartier een ring. IPRA staat voor Ieper.

Datum: z. j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Ieper

Lit: J Ghyssens 2141; Les Mailles  M 879.

Gedetermineerd door rimidi