Gent: Halve zilveren leeuw, groot ca. 1369 – 1370 (tweede emissie)

Gevonden door Erik Natte

Muntheer: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, 1346 – 1384.

Materiaal: zilver

Diameter: ?; ca. 26 mm

Gewicht: ?; ca. 2,0 gr

Voorzijde: In een veelpas een naar links zittende leeuw met toernooihelm, de helm is getooid met een gevleugelde leeuwenkop die de veelpas doorbreekt en het begin van het omschrift aanduidt. Tekst: LVDOVIC’ : DEI : GRA : COm’ : Z : D’ : FLAnDRIE; interpunctie door drie boven elkaar geplaatste punten. Lodewijk, door gratie Gods, graaf en Hertog van Vlaanderen.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat beide omschriftbanen onderbreekt. Tekst binnenbaan: mOn / ETA / FLA / DRIE; Munt van Vlaanderen. Tekst buitenbaan: ✠ BEИED / ICT’ : Q : VE / ИIT : I : ИO / mIИE : DI’,  interpunctie door drie boven elkaar geplaatste punten; Gezegend hij die gekomen is in de naam van de Heer.

Datum: z.j. ca. 1369-1370 (tweede emissie)

Slagplaats: Gent

filip b2.2-800

Lodewijk van Male

Lit: Gaillard 227; De Mey Vlaanderen 223: Martiny 45-2; Vanhoudt atlas G 2611

Gedetermineerd door rimidi

Pelgrimsampul: 11e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ?

Gewicht: 63 gr

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). Deze met de driehoekvormige oortjes terzijde, zijn de meest voorkomenden. De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

(Leeuwen) groot Compagnon: na 1339 (imitatie van groot van Lodewijk van Nevers)

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312-1355

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht fragment: 1,10 gr

Voorzijde: Een gevoet kruis binnen een parelcirkel dat de binnenbaan van het omschrift onderbreekt. Binnenbaan Tekst: I / O’ DV / X] LO / T’ [B]R / AB‘; Jan hertog van Brabant. Buitenbaan Tekst: ✠ BnDICTV:SIT]:nOmE[:DnI:nRI:IhV:XPI; interpunctie drie puntjes boven elkaar.

Keerzijde: In het veld een naar links klimmende leeuw. Een boord van elf hulstbladeren en een leeuwtje binnen cirkelbogen. Keerzijde Tekst: In een parelcirkel tussen boord en het veld : adelaar MOnET] A (klavertje?) BR[A]BAn’

Jaartal: z.j. na 1339 (imitatie van groot van Lodewijk van Nevers)

Slagplaats: ? Brabant, Leuven volgens Serrure.

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas G 269; De Mey imit 336; De Witte, p. 122-123, tek.360; De Mey Brab 205; Serrure 35.

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi

Zegelstempel: laat 13e eeuw – vroeg 14e eeuw

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 25 mm

Diameter stempelvlak: 25,5 mm

Gewicht: 15,60 gr

Helaas kan ik de naam niet helemaal lezen. Mogelijk IOhAN DE GOVDANVILLE ESCVIER. Vind wel (nog) geen link tussen het kruis en Goudanville (of een spellingsvariant). Er staan heel wat letters waar ik niet echt iets zinnigs van kan maken. Wat wél leesbaar is en wat deze stempel interessant maakt is dat het omschrift eindigt met ESCVIER ( = écuyer (Fr) of schildknaap (Nl) ). Mogelijk kwam deze persoon dus uit een adellijke of ridderlijke familie en stond hij in dienst van een ridder. Het zou dus kunnen dat deze schildknaap later zelf nog tot ridder is geslagen…

Gedetermineerd door Kris Didden

Muntgewicht voor een Gouden Pieter: 1375 – 1450

Gevonden door Pieter Lakiere

Materiaal: lood

Afmetingen: 11 mm / 12 mm

Gewicht: 5 gr

Vaak ben ik al aan het puzzelen geweest met dit type in lood. Tien in de database waarvan vijf duidelijk te zwaar, tussen de 4,5 en 5,1 gram. De eerste emissie van de munt weegt net iets meer dan 4 gram, geen zwaardere bekend. Vijftig jaar later een nieuwe emissie van de Gouden Pieter/Peeter tijdens het bewind van Filips de Goede. Deze werd in verschillende munthuizen geslagen en is beduidend lichter. De loden muntgewichten zijn gevonden over een groot gebied, van België tot Noord-Holland aan toe. Ook veel varianten in afbeelding, dus de productie zal vrij omvangrijk zijn geweest. Gezien de grote verspreiding moet het wel een muntgewicht zijn en geen (armen/kerkelijke) penning of zoiets dergelijks die plaatsgebonden zijn. Ik denk dat we nooit precies zullen weten waarom er exemplaren zijn die veel te zwaar zijn zoals deze. Misschien gewoon een foutje uit de tijd dat men ervan uitging dat er een zwaardere (vroegere) emissie geslagen werd.

Referentie

Gedetermineerd door Peter De Witte en Bruno Janson

Zegelstempel: laat 13e of vroeg 14e eeuw

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koperlegering

Diameter stempelvlak: 24 mm

Gewicht: 15,5 gr

Naam: Jhan Brunel

Ik heb de naam gevonden in een lijst uit 1301 van gijzelaars van de stad Brugge! De man staat erin vermeld als wever. Die gijzelneming was een episode in de Vlaamse opstand tegen de Franse koning… met o.a. die ene bekende slag in 1302.

Gedetermineerd door Kris Didden

Middeleeuwse Driekoningen ring: 1350 – 1500

Gevonden door Stef Andries

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,85 gr

Bandring ca. 1350 – 1500. Ik kan niet zeggen of het een Thebalring is. De ster (de ster van Bethlehem) spreekt echter voor een “ring van de Heilige Drie Koningen” tot het einde van de 15e eeuw.

Referentie

Gedetermineerd door Michael Fauth