Maastricht: Groot ca. 1508-1520 eerste emissie

Gevonden door Mike Creemers

mike c13.1-800 mike c13-800

Muntheer: Karel V, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1506-1555

Materiaal: zilver 260 / 1000

Diameter: 22,5 mm

Gewicht: 1,03 gr

Voorzijde: Gekroond wapen van Karel V in het veld, de kroon onderbreekt het omschrift. Tekst: ♕, mO*ARChID*AVS*FACTA*TRAIECTI *I*VROhOF* (of variant); interpunctie gekantelde kruisjes.

Keerzijde: Lang gevoet kruis tot aan de buitenrand, het kruis doorbreekt de binnenste parelcirkel en is opengewerkt in het midden met erin een ★ als muntteken voor Maastricht. In de kwartieren een klimmend leeuwtje naar links en een lelie afwisselend. Tekst: SIT*nOm* / E DOmInI /*BEnEDIC /TV*datum 1xxx; interpunctie gekantelde kruisjes.

Datum: niet meer te zien ca. 1508-1520

Slagplaats: Maastricht

Keizer Karel V

Lit: Vanhoudt I 16; Vanhoudt New 204.MA; Van Gelder Hoc 173-2

Gedetermineerd door rimidi

Antwerpen: Groot ca. 1493-1496, zesde emissie

Gevonden door Mike Creemers

mike c12-800 mike c12.1-800

Muntheer: Philips de Schone, graaf van Vlaanderen, 1482-1506

Materiaal: zilver

Diameter: 23 mm

Gewicht: 0,88 gr

Voorzijde: Wapen van Philips de Schone in het veld. Tekst: Herkruist kruis PhS . ARChIDVX . AVSTRIE . BVRG . BRA; of variant. Interpunctie?

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat de parelcirkel en het omschrift onderbreekt. In het centrum een “A” als muntteken. Tussen de armen van het kruis afwisselend een ringetje en een lelie. Tekst: BEnED / AnIMA / MEA D / OMInO; of variant. Interpunctie ?

Datum: z.j. ca. 1493-1496, zesde emissie

Slagplaats: Antwerpen ( A )

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 127; van Gelder Hoc 102-1; Vanhoudt new 132.AN

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Brugge: stuiver ca. 1499-1503, achtste emissie, type interpunctie klavertje.

Gevonden door Mike Creemers

mike c11.1-800 mike c11-800

Muntheer: Philips de Schone, graaf van Vlaanderen, 1482-1506.

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 27,5 mm

Gewicht: 2,22 gr

Voorzijde: Een gekroond vereenvoudigd wapenschild van Philips de Schone. Kroon onderbreekt het omschrift niet. Tekst tussen twee parelcirkels: PhS DEI GRA ARCI AVST DVX BVRG COm FL, interpunctie klavertje.

Keerzijde: In het veld een dubbele vierpas met erin een lang gebloemd dubbel kruis in het midden opengewerkt met een ⚜ (muntteken voor Brugge) in het centrum. Het kruis onderbreekt de vierpas en het omschrift. De vierpas is versierd met klaverblaadjes aan de binnenhoeken en met drieblaadjes in de buitenhoeken. Tekst tussen twee parelcirkels: SIT nO – mEn DO – mInI B – EnE DV, interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca. 1499-1503, achtste emissie, type interpunctie klavertje.

Slagplaats: Brugge ( ⚜ )

Lit: Vanhoudt new 152.BG; Vanhoudt atlas H 154; van Gelder Hoc 120-5

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Antwerpen: stuiver ca. 1496-1499, zevende emissie

Gevonden door Mike Creemers

mike c10.1-800 mike c10-800

Muntheer: Philips de Schone, graaf van Vlaanderen, 1482-1506.

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 29 mm

Gewicht: 2,05 gr

Voorzijde: Een gekroond vereenvoudigd wapenschild van Philips de Schone. De kroon onderbreekt het omschrift bovenaan. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ Ph’S DEI GRA ARChID AVSTE DVX B(G) B, interpunctie +.

Keerzijde: In het veld een dubbele vierpas met erin een lang gebloemd dubbel kruis in het midden opengewerkt met een leeuwtje (muntteken voor Antwerpen) in het centrum. Het kruis onderbreekt de vierpas en het omschrift. De vierpas is versierd met klaverblaadjes aan de binnenhoeken en met drieblaadjes in de buitenhoeken. Tekst tussen twee parelcirkels: SIT nO – mE’ DO – mIn BE – nED’TV, interpunctie +.

Datum: z.j. ca. 1496-1499, zevende emissie

Slagplaats: Antwerpen ( leeuwtje )

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt new 142.AN (Foutieve foto, kroon doorbreekt het omschrift niet!); Vanhoudt atlas H 138; van Gelder Hoc 112-1

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Luik: halve Ernestus, demi-Bavière 1584

Gevonden door Mike Creemers

mike c9.1-800 mike c9-800

Muntheer: Ernest van Beieren prinsbisschop van Luik (1581-1612)

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,43 gr

Voorzijde: Gevierendeeld versierd wapenschild van Pfalz-Beieren en met bovenaan het jaartal 8 4 (voor 1584). Tekst: perroen.ERNEST.BAVAR.DVX.EP.LE(O).DVX.B.CO.LO

Keerzijde: Versierd en gebloemd kruis in het midden opengewerkt met de dubbele keizerlijke adelaar. Tekst: RVDO / II.RO / IM.DE / CRET (lichte dubbelslag op keerzijde)

Datum: 1584

Slagplaats: Luik

Ernst van Beieren

Lit: Vanhoudt atlas G 1201; Dengis 961

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Antwerpen: stuiver 1521-1556

Gevonden door Mike Creemers

mike c8.1-800 mike c8-800

Muntheer: Karel V, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1506-1555

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,38 gr

Voorzijde: Lang gevoet en versierd kruis, in het midden opengewerkt met het gekroonde wapen van het Roomse Rijk, een versierde vierpas en het omschrift onderbrekend. Tekst: X(sic)AROL / DxGxRO / IMPxZxH / ISPxREX;

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk en Bourgondië, geflankeerd links en rechts door een stokkenkruis. Tekst: handje  DA+MICHI+VIRTVTE+CONTRA+HOSTES+TVOS;

Datum: z.j. 1521-1556

Slagplaats: Antwerpen

Keizer Karel V

Lit: Van Gelder Hoc 192-1; Vanhoudt atlas I 35; Vanhoudt new 229.AN

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Dordrecht: stuiver 1499, achtste emissie.

Gevonden door Mike Creemers

mike c7.1-800 mike c7-800

Muntheer: Philips de Schone, als graaf van Holland, 1482-1506

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,38 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Philips de Schone (Oostenrijk-Bourgondië), de kroon onderbreekt het omschrift bovenaan. Tekst: Ph’S*DEI*GRA*ARCID*AVS*B’*C’*hO’*; of variant; Philips met Gods gratie aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië en graaf van Holland. Interpunctie +

Keerzijde: Een lang gebloemd kruis, in het midden opengewerkt met centraal het muntteken, een roosje, van Dordrecht. Het kruis onderbreekt het omschrift en een vierpas. Tekst: SIT*nOm – En*DnI – BnEDIC- Tm*1499. Interpunctie +

Datum: 1499, achtste emissie.

Slagplaats: Dordrecht

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 154/155var; van Gelder Hoc 120-6a; Vanhoudt new 152.DOvar; van der Chijs XXIII, 36/37

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Antwerpen: stuiver ca. 1507-1516, eerste emissie

Gevonden door Mike Creemers

mike c6.1-800 mike c6-800

Muntheer: Karel V, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1506-1555

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,38 gr

Voorzijde: Een gekroond vereenvoudigd wapenschild van Karel V. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ mO ARG ARChIDVCV AVSTRIE DVCI(sic) BG B, interpunctie +.

Keerzijde: In het veld een dubbele vierpas met erin een lang gebloemd dubbel kruis in het midden opengewerkt met een leeuwtje (muntteken voor Antwerpen) in het centrum. Het kruis onderbreekt de vierpas en het omschrift. De vierpas is versierd met klaverblaadjes aan de binnenhoeken en met drieblaadjes in de buitenhoeken. Tekst tussen twee parelcirkels: SIT nO – mE DO – mn BE – nEDTV, interpunctie +.

Datum: z.j. ca. 1507-1516, eerste emissie

Slagplaats: Antwerpen, leeuwtje.

Keizer Karel V

Lit: Vanhoudt new 203.AN; Vanhoudt atlas I 14; van Gelder Hoc 172-1

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Maaseik: halve Ernestus, demi-Bavière 1582

Gevonden door Mike Creemers

mike c5.1-800 mike c5-800

Muntheer: Ernest van Beieren prinsbisschop van Luik (1581-1612)

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,67 gr

Voorzijde: Gevierendeeld versierd wapenschild van Pfalz-Beieren en het jaartal 8 links en Z rechts (voor 1582). Tekst: eikeltje .ERNEST.BAV.DVX.EP.LEO.DVX.B.CO.LOS

Keerzijde: Versierd en gebloemd kruis in het midden opengewerkt met de dubbele keizerlijke adelaar. Tekst: RVDO / II.RO / IM.DE / CRET

Datum: 1582

Slagplaats: Maaseik

Ernst van Beieren

Lit: Vanhoudt atlas G 1203; Dengis 981

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Antwerpen: halve zilveren reaal ca. 1521-1555

Gevonden door Mike Creemers

mike c4.1-800 mike c4-800

Muntheer: Karel V, landsheer van de Bourgondische erflanden, 1506-1555.

Materiaal: zilver

Diameter: 26 mm

Gewicht: 2,86 gr

Voorzijde: Gekroond keizerlijk wapen, gelegen op een lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt. Tekst: KAROLVS – D G ROM – IMP Z HI – SPA REX handje, interpunctie +.

Keerzijde: Gekroond meervoudig wapenschild van Karel V. Tekst:handje  DA MICHI VIRTVTE CONTRA HOSTES TVOS, interpunctie +.

Datum: z.j. ca. 1521-1555

Slagplaats: Antwerpen

Keizer Karel V

Lit: Vanhoudt atlas I 34; Vanhoudt new 228.AN ; Van Gelder Hoc 191.1a

Gedetermineerd door rimidi op DVVL