Brugge: korte 1544

Gevonden door David Depraetere

Muntheer: Karel V, landsheer van de Bourgondische erflanden, 1506-1555

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,80 gr; uitgifte: 1,92 gr

Voorzijde: Gekroonde buste van Karel V naar rechts. Tekst: : ⚜ : CAROLVS D G V IMP HISP REX 1544

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: Anepigrafisch, kabelband rondom.

Jaartal: 1544

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Brugge

Keizer Karel V

Lit: Vanhoudt new 234.BG; Vanhoudt atlas I 45 ; van Gelder Hoc 198-5

Gedetermineerd door rimidi

Henegouwen: oord 1584

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar links. Tekst: PHS. D.G. HIS. Z. REX. CO. HAN. (of variant). Onder het borstbeeld staat het afgekorte jaartal  welke gesplitst is door een toren: 8 ♜4. De tekst is voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex comes Hannonia, dit betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en graaf van Henegouwen.

Keerzijde: Gekroond Bourgondisch wapenschild (1). Tekst: DOMINVS. MIHI. ADIVTOR (of variant), dit betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (zwarte leeuw).

Datum: 1584

Muntmeester: Jean Delley 1582 – 1587

Muntmeesterteken: ♜

Slagplaats: Bergen

Filips II van Spanje

Lit: GH.232

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers

Heilighangertje: 16e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Heilige met hond en een engel ervoor. Vermoedelijk de Heilige Rochus van Montpelier, vooral vereerd in de Ardennen en Frankrijk.

Keerzijde: Madonna ( onze lieve vrouw met kind )

De drie bolletjes (of appeltjes) terzijde symboliseren de heilige drievuldigheid.

Opmerking: vermoedelijke determinatie ( oogje ontbreekt )

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

2 reaal: na 1585 tot 1665

Gevonden door Smeets Nick

Muntmeester: Philips II-III-IV van Spanje…n.n.t.b.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm – 22 mm

Gewicht: 6,05 gr

Voorzijde: Koninklijk wapen schild van Spanje met dat van Portugal; II van de waardeaanduiding rechts van het wapenschild. Tekst: PHILI]PPVS[… D. G.

Keerzijde: Wapenschild van Castilië en Leon in een dubbele achtpas. Tekst: [ HISPANIARVM REX datum]

Datum: z.j. na 1585 tot 1665

Slagplaats: niet nader te bepalen, Zuid America?, niet Mexico.

Referentie

Lit ref.: Voorbeeld Philips III, Toledo, 1615

Gedetermineerd door rimidi

Driehoekig balansschaaltje uit een muntgewichtdoos: 16e eeuw

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 50 mm / 50 mm / 51 mm

Gewicht: ?

hans4

De munt werd op het vlakke driehoekige schaaltje gelegd, het muntgewicht in het ondiepe ronde schaaltje.
Met kleine plaatvormige gewichtjes, de zogenaamde aasjes kon worden bepaald hoeveel een munt te weinig woog. Een klein ondergewicht was toegestaan, in ruil voor korting op de prijs van de munt.

Van het balansschaaltje kan niet met zekerheid worden gezegd dat het onderdeel was van een trompetbalans. De kans daarop is echter groot.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts en Ritzo Holtman

Penning (Pseudo-munt) naar voorbeeld van ½ Gros de Nesle (?): ca. 1550

Gevonden door Paul Blomme

Double sol Parisis

Hendrik II van Frankrijk 1536-1559

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,60 gr

Voorzijde: Binnen een veelpas, omsloten door een gearceerde band die een pseudo legende voorstelt de hoofdletter H, gelegen op een gearceerde T (?). Geflankeerd ter weerszijden met een “Fleur de lys”.

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel, omsloten door een golvend patroon die een pseudo legende voorstelt een dubbellijnig geankert kruis, met in het hart een punt/bolletje. In de kwartieren een punt/bolletje.

Datering: z.j. ca. 1550.

Aanmaakplaats: z.pl. (Frankrijk ?).

Referentie

Lit: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode pag.199 nr.382. Deze word gedateerd op 1275-1350 en heeft een diameter van 19 mm, en weegt 2,81 gr. en staat de horizontale balk wel aan de onderzijde.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning type “Letters”: ca. 15e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Dutch roman digger

Penning met letter M/ R

Graanpenning (?)

M Maateenheid Mud

R Graansoort Rogge

Materiaal: lood

Diameter: 21 mm – 25 mm

Gewicht: 8,6 gr

Voorzijde: Binnen een omschrift en lijncirkel de grote gotische letter ᗰ, Waaronder een kleine gotische letter ℜ. Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord een glad gevoet kruis. In de kwartieren, telkens een punt/bolletje. Centraal een (passer) punt.

Datering: z.j. ca. 15e eeuw à 16e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert