Bewust gebroken zilveren reaal, 3 stuiver: ca. 1521 – 1546

Gevonden door Caroline De Corte

caroline1.1 caroline1

Muntheer: Karel V, landsheer van de Bourgondische erflanden, 1506-1555

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: ?; uitgifte: 3,06 gr

Voorzijde: Gekroond keizerlijk wapen. Tekst:+ KAROLVS D ]G ROM IMP Z HISPA[R REX muntteken, interpunctie +.

Keerzijde: Gekroond meervoudig wapenschild van Karel V gelegen op een gebloemd kruis. Tekst: muntteken DA MICHI] – VIRTVT – COTR HO- [STS TVOS, interpunctie +.

Datum: z.j. ca. 1521-1546

Slagplaats: n.n.t.d.(Vermoedelijk Antwerpen)

Keizer Karel V

caroline-800

Lit: Vanhoudt atlas I 33; Vanhoudt new 227.xx ; Van Gelder Hoc 190.x;

Gedetermineerd door rimidiu

Gesp: type dubbele lus, circulair, tweede helft van de 14e eeuw – eerste helft van de 17e eeuw.

Gevonden door Filip Behiels

filip b1.1 filip b1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,44 gr

Deze type onversierde gespen zijn lang in gebruik geweest tussen de tweede helft van de 14e eeuw tot de eerste helft van de 17e eeuw.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Utrecht: duit 1509 – 1522

Gevonden door Eef van der Lee

eef1 eef1.1

Materiaal: biljoen

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,59 gr

Voorzijde: Een gedeeltelijke binnencirkel met daarin een gevleugelde figuur (engel) welke een wapenschild voor zich vasthoud. Het wapenschild is schuin gedeeld, het kwartier linksonder is fijn geruit. Tekst: CIVITAS TRAIECT (of variant) in middeleeuws schrift. Wat betekent: stad Utrecht.

Keerzijde: Een gedeeltelijke binnen cirkel met daarin Sint Maarten gezeten op een paard, hij snijd met zijn zwaard een stuk van zijn mantel af. Tekst: AN DN I en jaartal. Voluit: anno Domini (jaartal), wat betekent: in het jaar onzes Heeren (jaartal).

Muntmeester: Willem Bonert 1509 – 1510 en 1513 – 1523

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: Pietersen 18 – vdCh.XXV/XXVI.19-23

Gedetermineerd door Erik Aerts

Gent: 12 mijten 1583

Gevonden door Patrick Detectorix

patrick_d1.1 patrick_d1

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 6 gr

Voorzijde: Klauwende leeuw naar links binnen een binnen cirkel, tussen zijn poten het tot twee cijfers afgekorte jaartal. Tekst: XII MYTEN GHENT wat betekent: 12 mijten (=oord of twaalfaert) van Gent.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met versierde rand, in het wapenschild een schuine balk waarin de letters .S.P.Q.G (senatus populus que Gandensis – senaat en volk van Gent). Tekst: NISI. DNS. .FRVSTRA. (of variant), wat betekent: indien de Heer niet met ons is, is alles tevergeefs.

Muntmeester: Jan Gijsbertsz 1581 – 1584

Slagplaats: Gent

Opmerking: De 12 mijten of twaelfaers met het jaartal 1583 werden geslagen van 1 t.e.m. 30 december 1583. Vermunt is 1481 mark en 4 ons koper wat een oplage geeft van ca. 56.297 stuks ( Vanhoudt new 49.196 stuks )

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: GIL.33/39; Vanhoudt I 235; Vanhoudt new 451 – Gent

Gedetermineerd door Patrick Detectorix I 235

Rekenpenning Nederlanden, “Waakzame Philips II”, 1564 of 1566. 

Gevonden door Paul Blomme

paul b1-800 paul b1.1-800

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,54 gr

Voorzijde: De waakzame vorst staat op uit zijn zetel, met een scepter in zijn rechterhand. Omschrift: DORMIAM ET REQVIESCAM PS 4 (Uit Psalm 4: In pace in idipsum dormiam et requiescam > In peace in the selfsame I will sleep, and I will rest)

Keerzijde: In een cartouche, met links en rechts een naakte vrouw, de tekst: NEC SPE NEC METV 1566 (?) Noch door hoop, noch door vrees.

Opmerking: Aparte variant, een voorbeeld met deze tekst is nergens te vinden. Alleen de beschrijving in Dugniolle.

paul-800

Lit: J.F. Dugniolle, No. 2396. Voorbeeld is variant: M. Tas, No. 083 / Dugniolle 2397, met ander omschrift op de voorzijde.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Penning type “Engelse-lelie” / kruis: ca. 1475 – 1550

Gevonden door Paul Blomme

paul b2-800 paul b2.1-800

Materiaal: lood

Diameter: 20 mm

Gewicht: 4,74 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een lelie in het veld, naar model Tudor lelie.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel een glad gevoet kruis. In de kwartieren, afwisselend drie en een bolletje, twee van de drie bolletjes leunen tegen de kruisarmen.

Datering: z.j. ca. 1475-1550

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Lit: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian. Chaper 6, Tudor Tokens &Tallies, pag.43-46.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Friesland: Snaphaanschelling van 6 stuiver 1598

Gevonden door Mark Boeckhout

mark b2-800 mark b2.1-800

Materiaal: zilver 500 / 1000

Diameter: 34,9 mm

Gewicht: 6 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting met geheven zwaard te paard naar links, in de afsnede het jaartal 1598. Tekst: NISI + DOMINVS + NOBISCVM ( mt ). Wat betekent: Als niet de Heer met ons is, is alles tevergeefs.

Keerzijde: Provinciewapen zonder kroon, op versierd gelelied kruis. Tekst: MONE(ta).NOVA + ORDI(num) + FRISI(a) Wat betekent: Nieuwe munt van Friesland

Muntmeester: Willem van Viersen ( 1586 – 1616 )

Muntteken: wapen van Friesland

Slagplaats: Leeuwarden

Referentie

Lit: Delmonte: 800; Verkade: 128.2; Purmer: Fr66

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

Metten-penning Benedictijnen: eind 16e eeuw – begin 17e eeuw

Gevonden door Lauri Van Heymbeeck

lauri1.1lauri1

Metten/vespers aanwezigheidspenning.

Refuge Benedictijnen van Affligem.

Materiaal: koper

Diameter: 19,45 mm

Gewicht: 1,74 gr

Voorzijde: Binnen een versierde boord. Arabesken versiering. De hoofdletter M ( Metten ).

Keerzijde: Binnen een versierde boord. Arabesken versiering. Een glad opengewerkt kruis. In het kruishart, een (passer) punt.

Datering: z.j. eind 16e, begin 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Dendermonde (?).

Opmerking: De juiste datering van deze penning is onbekend.

In de 16e-17e eeuw was de abdij, de refuge van de Benedictijnen van Affligem, ook gekend als Affligemhoek. Ze werden verdreven uit hun abdij tijdens de Franse Revolutie. Men kocht het oude klooster van de Kaoucijnen van Dendermonde aan het armbestuur en vestigde zich daar een nieuwe novice. De minnikengemeenschap komt 4 maar per dag samen voor de getijden. De metten komt van het Latijnse woord ‘ Matutinum ‘ dat ochtend betekent. De metten worden gebeden, meestal in de zeer vroege ochtend. Het aanvangstijdstip varieert van 3.45u tot 6.12u

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert