Bronsmunt type met rund (au bovidé) – met stier en stierenhoofd (au taureau et au bucrâne): 60 – 40 v.Chr.

Gevonden door Friso Langen

Muntheer: Ambiani stam uit de regio van Amiens, Somme.

Materiaal: brons

Diameter: ? ca. 16,0 mm

Gewicht: ? ca. 2,5 gr

Voorzijde: Rund naar rechts, boven zijn rug een stierenkop frontaal met haarlokken in S vorm. Tussen de poten een dikke parel, voor de stier mogelijks nog een stierenkop. Anepigrafisch.

Keerzijde: In een fijne parelcirkel een ruiter naar links, de linker arm opgeheven met een zweep. Het paard met lange oren is versierd met gepunte ringen. De achterste benen van het paard hebben weerhaken. In het veld parels en ringen. Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 60 – 40 v.Chr.

Slagplaats: Regio Amiens

Ambiani

Referentie

Lit: Latour 8456; DelestréeTache 467; Scheers, Gaule Belgique 391/392

Gedetermineerd door rimidi

Bronsmunt type met twee everzwijnen rug aan rug: ca. 60 – 40 v.Chr.

Gevonden door Friso Langen

friso7 friso7.1

Muntheer: Ambiens stam uit de regio van Amiens, Somme.

Materiaal: brons

Diameter: ? ca. 15,0 mm

Gewicht: ? ca 2,5 gr

Voorzijde: Twee everzwijnen rug aan rug met ertussen drie ringetjes. Niet te zien rechts een stierenkop en links een S vorm. Anepigrafisch.

Keerzijde: Paard gaande naar rechts met geparelde(?) manen, tussen de benen een stierenkop (niet te zien), erboven kleine paardjes naar rechts met de kop naar links(?) en een accoladevorm voor de kop van het paard(?). Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 60 -40 v.Chr.

Slagplaats: Regio Amiens

jan-800

Ambiani

Referentie

Latour 8519; DelestréeTache 464; Scheers, Gaule Belgique 415

Gedetermineerd door rimidi

Stuiver: 1614

Gevonden door Birger Casteleyn

birger2.1 birger2

Muntheren: Albrecht en Isabella, aartshertogen 1598-1621

Materiaal: biljoen 240 / 1000

Diameter: 22,0 mm; ca 23 mm bij uitgifte.

Gewicht: 1,3 gram; 1,88 gr bij uitgifte.

Voorzijde: Lang gevoet opengewerkt en versierd drienervig kruis, met in het midden Æ, een versierde dubbele vierpas en het omschrift onderbrekend. Tekst deels leesbaar: ALBER / TVS.ET / ELISA / BET.D:G munttteken?

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de aartshertogen, geflankeerd door het jaartal 16 – 14. Tekst deels leesbaar: ARCHID.AVST.DVC.BVRG…..of variant

Jaartal: 1614

Slagplaats: niet meer te bepalen.

birger-800

Albrecht en Isabella

Lit: Van Gelder Hoc 316-x; Vanhoudt atlas I 416; Vanhoudt new 625.xx

Gedetermineerd door rimidi

Nederland: 10 cent 1823 ( B )

Gevonden door Birger Casteleyn

birger1.1 birger1

Materiaal: zilver 569 / 1000

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 18 / 23

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 10 en de letter C.

Muntmeesterteken: Palmtak ( G.D. Bourgogne Herlaer 1821 – 1830 )

Muntteken: B

Slaplaats: Brussel

Slagaantal: 177.449

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Birger Casteleyn

Kampen: duit 1655 – 1671

Gevonden door Friso Langen

friso6 friso6.1

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een grote bloemvormige versiering met daarin de stadsnaam • • • CAM PEN (of variant) in twee regels en daaronder het jaartal.

Keerzijde: Een tulpkrans met daarin een afbeelding van de stadspoort. In de toegangspoort is een naar rechts of links gekanteld wapenschildje afgebeeld.

Slagplaats: Kampen

Referentie

Lit: V.167.5 – PW 7205

Gedetermineerd door Friso Langen