Utrecht: duit 1625

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin de tekst TRA IEC TVM in 3 regels en daaronder het jaartal 1625

Keerzijde: Het stadswapen van Utrecht rondom versiert met lelievormen. In het kwartier linksonder een vlamversiering.

Muntmeester: Floris van Dompselaer 1615 – 1628

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.2 – Pietersen 36 – PW 5103; Purmer Su 12

Gedetermineerd door Eric Aerts