Brussel: schelling 1622

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 3,99 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met zwaard en schild. Tekst: PHIL • IIII • D • G • HISP • ET • INDIAR • REX •  Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië ( Latijns Amerika )

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis met het gesplitst jaartal 16 / 22. Tekst: ARCHID •AVS • DVX • BVRG • BRAB • Zc •  Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRAantiae Zc. Wat wil zeggen:  Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië ( en ) Brabant enz.

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 555.616

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt I 446 – Vanhoudt II 648.BS

Gedetermineerd door Eric Aert

Frankrijk: liard type 3 oudere buste 1693 ( L )

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 22,5 mm

Gewicht: 3,28 gr

Voorzijde: Oude buste van Lodewijk XIV met grote pruik naar rechts. Tekst: L. XIIII. ROY. DE ( zon ) FR. ET. DE. NAV. 1693.

Keerzijde: Tussen drie lelies, 2 en 1 geplaatst in het midden het muntteken. Tekst in drie regels: LIARD . D E . FRANKRIJK.

Graveur: Joseph Roettiërs

Muntteken: gekroonde L

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 1.648.778

Lodewijk XIV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Crucifix: 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Andy Dobbelaere

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: 0,58 gr

Voorzijde: J.C. aan het kruis met perkamenten INRI bovenaan en schedel met gekruiste beenderen onderaan.

Keerzijde: Onduidelijk, t.t.z. afbeelding van Maria of passiewerktuigen.  Opmerkelijk zijn wel de korte horizontale balken.

Gedetermineerd door Grot Marmot

Doornik: ¼ patagon ca. 1612 – 1618

Gevonden door Kiss Imre

Muntheren: Albrecht en Isabella, aartshertogen van de Spaanse Nederlanden en heer en vrouwe van Doornik, 1598-1621.

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter: 29 mm

Gewicht: 6,5 gr; uitgifte: 7,03 gr ( licht gesnoeid )

Voorzijde: Gekroond vuurijzer op takkenkruis geflankeerd door gekroond monogram links en rechts, onderaan het Juweel van het Gulden Vlies. Tekst tussen gladde cirkel en parelcirkel: ♜ ALBERTVS . ET . ELIS – ABET . DEI . GRATIA; Albrecht en Isabella met Gods gratie. (omschrift gaat verder op de keerzijde)

Keerzijde: Het gekroonde wapenschild van het vorstenpaar omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Tekst onderbroken door de kroon: ARCHI . DVC . AVST . DVCES . BVRG . DOM . TORNA, Aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië, heer en vrouwe van Doornik.

Datum: (z.j.?) ca. 1612-1618

Muntteken: ♜

Slagplaats: Doornik

Albrecht en Isabella

Lit: Vanhoudt new 621.TO; De Mey Do 228; Vanhoudt atlas I 411; Decroly 5.3.25 (voorbeeld)

Gedetermineerd door Kiss Imre en rimidi

Provincie Overijssel: Rijderschelling (van 6 stuiver) 1679 – 1681

Gevonden door Amine Beldjoudi

Muntheer: Provincie Overijssel.

Materiaal: zilver 

Diameter: 26,5 mm

Gewicht: 3,22 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van de provincie Overijssel (klimmende leeuw over golvende faas), tussen 6-S en jaartal boven de kroon. Tekst tussen parelcirkels: MO•NO•ORD•TRANSISALNIÆ•

Keerzijde: Naar rechts galopperend paard met erop een geharnaste ridder met geheven zwaard in de rechter hand. Tekst: CONCORDIA•RES•PARVÆ•CRESCVNT• muntmeesterteken ?•

Datum: n.n.t.b. 1679-1681 (met provincienaam voluit)

Slagplaats: Kampen ?

Opmerking: vermoedelijke determinatie !!

Lit: Verkade 142.4; Purmer Ov 61

Gedetermineerd door rimidi

2 Reaal, Cob munt: na 1585 tot 1665 

Gevonden door Tom Maertens

Muntheer: Philips II-III-IV van Spanje…n.n.t.b.

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm / 20 mm

Gewicht: 5,4 gr

Voorzijde: Koninklijk wapen schild van Spanje zonder dat van Portugal. Teks: –

Keerzijde: Wapenschild van Castilië en Leon in een dubbele achtpas. Teks: –

Datum: z.j. na 1585 (zonder Portugees wapenschild) tot 1665

Muntplaats: niet nader te bepalen, Zuid America?, niet Mexico.

Wat is een cob – munt ?

Voorbeeld Bogota, Colombië

Gedetermineerd door rimidi

 

Antwerpen: ½ stuiver 1700

Gevonden door Amine Beldjoudi

Muntheer: Karel II, landvoogd van de Spaanse Nederlanden, 1655-1700.

Materiaal: biljoen 201/1000

Diameter: 17 mm; ca. 16 mm bij uitgifte !!

Gewicht: 0,88 gr; in principe 0,83 gr bij uitgifte !!

Voorzijde: Gebloemd kruis met op het hart een rozet met vier bloemblaadjes, in de kwartieren het jaartal 1-7-0-0. Tekst: handje CAROLVS • II • D • G • HISPAN : ET • IND REX.; Karel II, bij gratie Gods, koning van Spanje, de Indiën enz.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Luxemburg. Tekst: • ARCH • AVST : DVX BVRG : BRAB : LVXEM ; Aartshertog van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië, Brabant en Luxemburg.

Datum: 1700

Slagplaats: Antwerpen

Karel II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 507; Vanhoudt new 728.AN; Van Gelder Hoc 359-3; Weiler 234b

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Rekenpenning Neurenberg, type “Allegorische voorstelling”, Mathäus Lauffer, ca. 1612-1634. 

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 3,53 gr

Voorzijde: Vrouw met spiegel, pauw en bloem. Tekst: . AMBITIOS A SVPERBIA ✽ en in de afsnede: ✽ M . L .

Keerzijde: Man die een zak over de kop van leeuw doet. Tekst: ✽ IN . GENIVM . VIRES . SVPER . ATIS en in de afsnede: M . LAVF

Lit: Groenendijk/Levinson, “Nürnberger Rechenpfennige”, Band 2, blz. 41, No. 130.

Gedetermineerd door Jan Ooms