Apothekersgewicht 2 scrupel: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Voor Na

Voor Na1 Voor Na1.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 17 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Centraal binnen een cirkel een kroon. Tekst: APOTHECARIES WEIGHT ✤

Keerzijde: Centaal binnen een cirkel ℈ ij. Tekst: TWO SCRUPLES ✤

voor na

Opmerking: Apothekers gewichten die tot eind jaren 1960 werden gebruikt.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Heidi Jonkman en Eric Aerts

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Lorre Naessens

lorre n1.1 lorre n1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 20 mm / 23 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Afbeelding van Sint Joseph met lelietak. Tekst: S JOSEPH MODELE DE PURETE PRIEZ POUR NOUS wat betekent: Heilige Joseph model van zuiverheid bid voor ons.

Afbeeldingsresultaat voor heilige joseph

Keerzijde: Afbeelding van de Heilige Familie. De figuren Joseph, kindje Jezus met Maria. Tekst: ?

Gedetermineerd door Grot Marmot

Knoop: Garde Civique ( burgerwacht ) 19e eeuw- 20ste eeuw

Gevonden door Kurt Crals

kurt c2-800 kurt c2.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: GARDE CIVIQUE

De Garde civique werd opgericht in 1830. Er werden spontaan door de burgerij milities opgericht in een aantal steden, met de bedoeling de orde te handhaven, ongeregeldheden en plunderingen te verhinderen en ook voor sommigen onder hen, mee op te trekken tegen Nederland. In oktober 1830 besliste het Voorlopig Bewind de spontaan gestichte milities te erkennen en samen te voegen onder militaire leiding, om er een supplementair embryo van een Belgisch leger van te maken. De Burgerwacht was georganiseerd op gemeentelijk niveau, oorspronkelijk in de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Zij was samengesteld uit burgers tussen 21 en 50 jaar, vooral jonge vrijgezellen en kinderloze weduwnaars, die geen deel uitmaakten van het leger. Afwijkingen en vrijstellingen konden worden toegestaan bij ziekten, misvormingen, verminkingen en de noodzaak om voor een gezin te zorgen. De missie van de militie luidde als volgt: de gehoorzaamheid aan de wetten behouden, de openbare orde en rust handhaven of herstellenhet waarborgen van de onafhankelijkheid van België en de integriteit van zijn grondgebiedDe burgerwacht bestond uit compagnieën met aan het hoofd een kapitein en verdeeld in drie bans. De eerste ban speelde een rol op nationaal niveau en was vooral bedoeld om de onschendbaarheid van het territorium te doen eerbiedigen. De tweede ban stond het leger bij, “zonder evenwel de provincie te verlaten”. De derde ban bleef steeds ter plaats en zou niet te velde gaan. De standaarddienst bestond in het wacht optrekken en patrouilles uitvoeren voor de beveiliging van personen, het behoud van eigendommen en het handhaven van de openbare orde. Bij de aanvang van de vijandelijkheden in 1914 had de Burgerwacht zijn beste tijd gehad en betekende niet veel meer. Toch werden de ongeveer 45.000 leden die er op papier nog deel van uitmaakten, onder de wapens geroepen. Het was de bedoeling dat ze voor de handhaving van de orde zouden zorgen. De Duitsers beschouwden die troepen echter niet als militairen, maar als vrijschutters, die zonder meer konden worden doodgeschoten. In de meeste steden verdwenen de burgerwachten dan ook geruisloos. Enkele korpsen uit Luik, Brussel en Oost-Vlaanderen volgden het leger naar de IJzer en namen deel aan sommige militaire operaties. Op 13 oktober 1914 werden ze definitief naar huis gestuurd. Op 17 juni 1920 plaatste een Koninklijk Besluit alle eenheden van de Burgerwacht op non-actief.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Nederland: 5 cent 1828 ( B )

Gevonden door Jan Meynendonckx

jan m1-800 jan m1.1-800

Materiaal: zilver 569 / 1000

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,66 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 18 / 28

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 5 en de letter C.

Muntteken: B

Muntmeesterteken: palmtak ( G.D. Bourgogne Herlaer 1821 – 1830 )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 396.690

Willem I der Nederlanden

Referentie

Gedetermineerd door Jan Meynendonckx

Heilighangertje: eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Jan Ooms

jan o1

Materiaal: koper

Afmetingen: 15 mm / 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Maria die naar twee herderskinderen ( Mélanie Calvat en Maximin Giraud ) kijkt. Aan de voeten van de kinderen een slapende hond. Tekst: N.D. RECONCILIATRICE DE LA SALETTE P.P.N.

jan o1

Keerzijde: Maria met een kroon van en de handen voor het gezicht. Tekst: O VIERGE PLEURANT A LA SALLETTE P.P.N.

jan o1

De configuratie van deze figuren stelt  O.L.V. van La Salette voor

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Jan Ooms en Grot Marmot