Kruisje: 17e eeuw

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: De afkortIng IHS wat staat voor In Hoc Signo of Iesus hominum salvator (in uw teken of jezus redder der mensheid). IHS is het monogram dat door de Jezuiëten wordt gebruikt en betekend in werkelijkheid het monogram JES (de hiervoor genoemde afkortingen, zijn algemeen aangenomen). Onderaan de drie nagels waarmee JC aan het kruis werd genageld.

Keerzijde: Bovenaan het Omega teken (afkomstig van Alfa en Omega – begin en einde). Daaronder het monogram MAR van Maria en haar heilig hart met vlammen. De golvende tekens onderaan zijn versieringen. 

Aan de hand van het monogram IHS, weten we dat dit voorkwam vanaf de late middeleeuwen (13e eeuw -16e eeuw). Dus je mag deze situeren in de 17e eeuw. 

Opmerking: Het kruisje gaat niet open, dus geen reliekhouder

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: eind 19e eeuw

Gevonden door Dave Temmerman

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: O.L.V. van Halle. Tekst: N.D. HAL PRIEZ POUR NOUS

halle

Keerzijde: De basiliek van Martinus van Tours. Tekst: SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE HAL

De kerk werd gewijd aan Martinus van Tours. In de 19e eeuw werd ze gerenoveerd. In de volksmond word ze soms de basiliek van O.L.V. van Halle genoemd ( dit soms tot 1946 door een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder ). 1946 is tevens het jaar waarbij de kerk tot basiliek werd verheven door Paus Pius XII.

Halle is tot heden nog een bedevaartsoord terwijl diverse broederschappen heden nog bestaan en discussiëren wie tijdens de processies het beeld van O.L.V. mag dragen.

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Heilighangertje O.L.V. van Fatima ( Portugees ): 20ste eeuw

Gevonden door Luc Caes

Materiaal: verzilverd ?

Afmetingen: 22 mm / 37 mm

Gewicht: 6,63 gr

Voorzijde: O.L.V. van Fatima. Tekst: N(OSSA) S(ENHORA) DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

Keerzijde: Verschijning van O.L.V. van Fatima een de herderskinderen op 13 mei 1917. Tekst: N(OSSA) S(ENHORA) DO ROSÁRIO DA FATIMA R.P.N.

Met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima wordt Maria aangeduid die tussen mei en oktober 1917 zes keer verschenen zou zijn aan de drie herderskinderen (Zuster) Lucia, Francisco en Jacinta nabij het Portugese stadje Fátima.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: 16e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Heilige met hond en een engel ervoor. Vermoedelijk de Heilige Rochus van Montpelier, vooral vereerd in de Ardennen en Frankrijk.

Keerzijde: Madonna ( onze lieve vrouw met kind )

De drie bolletjes (of appeltjes) terzijde symboliseren de heilige drievuldigheid.

Opmerking: vermoedelijke determinatie ( oogje ontbreekt )

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Bulla: Paus Urbanus IV ( Jacques Pantaléon ) 1261-1264

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: lood

Diameter: 38 mm

Gewicht: 36,2 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel twee ovalen parelcirkels, met heiligen afgebeeld. De stichters en de patroonheiligen van Rome. Links het hoofd van H. Paulus en rechts het hoofd van H. Petrus. De twee heiligen, zijn gescheiden door een langbenig zwaardvormig kruis. Boven de heiligen, de tekst: SPASPE Voluit: Sancti Paulus Sanct Petrus, wat betekent: Heilige Paulus en heilige Petrus.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel in drie regels: VR / BANVS / . P^P IIII . voluit: Urbanus Papa Patria IIII, wat betekent: Paus Urbanus IV.

Datering: ca. 1198-1216

Aanmaakplaats: Pauselijke Staten – Rome

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend ”

Paus Urbanus IV

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert