Brugge: dubbele denier 1616

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde letters Æ van Albertus & Elisabeth. Tekst: ⚜ ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia, wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond wapenschild met twee kwartieren, het wapenschild is gelegen op een schuingeplaatst stokkenkruis met aan beide zijden het gesplitst jaartal 16 / 16. Tekst: .ARCH. AVST. DVC. BVRG Z COM. FLA (of variant). Voluit: archiduces Austria duces Burgundie et comes Flandrie, wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en graven van Vlaanderen.

1 = Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).

Muntmeester:  Jan van Liebeke 1606 – 1619

Muntmeesterteken: ⚜

Slagplaats: Brugge

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.299 – AvK.25

Gedetermineerd door Eric Aerts

Utrecht: duit 1785

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: STAD UTRECHT met daaronder jaartal 1785 met Arabische 1.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dubbele streep met daaronder een plattere versiering met brede (grote) schelp. In het kwartier linksonder een fijne arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek. De kroon boven het wapen heeft een naar achter doorlopende band.

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Sebastiaan van Naamen 1782 – 1797

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43F – PW 5114

Gedetermineerd door Eric Aerts