Antwerpen: schelling 1625

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met zwaard en schild. Tekst: PHIL • IIII • D • G • HISP • ET • INDIAR • REX • Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië ( Latijns Amerika )

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis met het gesplitst jaartal 16 / 25. Tekst: AR CHID •AVS • DVX • BVRG • BR • Zc • Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRabantiae Z. Wat wil zeggen:  Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië ( en ) Brabant enz.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 1.221.384

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt I 446 – Vanhoudt II 648.AN

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Antwerpen: schelling 1700

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met zwaard en ovaal schild. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIA.REX Voluit: CAROLVS.II.Dei.Gratia.HISPANIARum.ET.INDIARum.REX wat betekent: Karel II bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis (dit is eigenlijk geen kruis, maar naar vier kanten wegspringende vonken van een vuurijzer). Tekst: ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB. Z Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABantiae.Z  wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts

Slagplaats: vermoedelijk Antwerpen ( handje ? )

Slagplaatsen, Munttekens en Jaartallen:
Antwerpen, Handje, 1698 – 1699 – 1700
Brugge, Lelie, 1698 – 1700

Karel II van Spanje

Lit: Vanhoudt I 497; nieuwe Vanhoudt 717 – AN of BG

Gedetermineerd door rimidi op DVVL