Frankrijk: cinq centimes, l’an 8 ( A )

Gevonden door Dirk Desmet

Materiaal: koper

Diameter: 28 mm

Gewicht: 9,2 gr

Voorzijde: Buste van Marianne met Frygische muts naar links. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE • Dupré ★

Keerzijde: 2 samengebonden eikentakken met centraal in 4 regels: CINQ CENTIMES L’AN 8. A .

Ontwerper: Augustine Dupré

Muntmeesterteken: Boogschietende Artemis ( Augustus Dupré 1795 – 1803 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 37.323.307

Jaar 8 ( l’an 8 ) loopt van 23 september 1799  –  22 september 1800

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: ½ cent 1841

Gevonden door Dirk Desmet

Materiaal: koper

Diameter: 15,8 mm

Gewicht: 1,7 gr

Voorzijde: Gekroonde monogram van Willem I met aan beide zijden het jaartal: 18 / 41

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ / C.

Slagplaats: Utrecht

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Muntmeesterteken: lelie ( P.C.G. Poelman 1838 – 1845 )

Slagaantal: 2.600.000

Willem II der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Dirk Desmet

Frankrijk: 10 centimes 1908

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

Materiaal: brons

Diameter: 30,17 mm

Gewicht: 9,92 gr

Voorzijde: Hoofd van Liberty  ( Marianne: symboliseert de ‘Triomf van de Republiek’ ) met Frygische muts  naar rechts. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE DANIEL-DUPUIS

Keerzijde: ‘ De Vrijheid ‘ met helm zittend naar links op een rots, in de rechterhand een vlag en in de linkerhand een olijftak. Rechts een kind met korenaren en een hamer. Tekst:  LIBERTE EGALITE – FRATERNITE // 10 C // DANIEL-DUPUIS

Ontwerper: Jean – Babtiste Daniel – Dupuis

Muntmeesterteken: Fakkel ( Henri – Auguste Patey 1896 – 1930

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Paris, Pessac )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 3.500.000

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nijmegen: Bourgondische rijksdaalder 1567

Gevonden door Edd Huygens

Materiaal: zilver 889 / 1000

Diameter: 41,3 mm

Gewicht: 28,8 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer met vonken geplaatst op stokkenkruis. Tekst: PHS•DEI•G•HISP•Z•REX•DVX•GEL en Gelders kruisje

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië omgeven door
keten van de Orde van het Gulden Vlies dat de legende doorbreekt. Tekst:  •DOMINVS•MI – HI•ADIVTOR•

Slagplaats: Nijmegen

Slagaantal: 1565 – 17/06/67 = 81.956

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt I: I 134 ; Vanhoudt II: 290 Nij

Gedetermineerd door Edd Huygens