Speelpenning: ” Dubbel wiel/rad – motief ” ca. 18e eeuw

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: lood

Diameter: 31 mm

Gewicht: 28,93 gr

Speelpenning met dubbel rad/wiel voorstelling.
Gegraveerd/ingekrast motief.
De randen licht gefragmenteerd door spelgebruik.

Voorzijde: Binnen een cirkel, zes-benig spaak/rad/wiel motief.

Keerzijde:: Binnen een cirkel, acht-benig spaak/rad/wiel motief.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Juiste functie/datering/plaats voor deze speelpenning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

België: 1 frank 1886 ( Vl ), type smalle baard

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Hoofd van Leopold II naar links. Tekst: LEOPOLD II KONING – DER BELGEN. I. Wiener

Keerzijde: Klein zegel van de Staat met aan beide de waarde 1 / F en onderaan het jaartal 18/36 Tekst: EENDRACHT MAAKT MACHT

Ontwerper:  Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 1.026.000

In omloop van 23 – 07 – 1866 tot 01 – 08 – 1932

Leopold II van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-88

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Spaanse Nederlanden, “Duur van het beleg van Oostende”, Antwerpen, 1603.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,63 gr

Voorzijde: Gekroond meervoudig wapenschild, omhangen met de keten van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: ALBERTVS · ET · ISABELLA · D : G ·

Keerzijde: Twee handen onder kronen die een ketting vasthouden, waaraan een gewicht hangt, (om de) kreeft daaronder (te verpletteren?) Tekst: handje * TEMPORE * ET * LOCO (Tijd en Plaats) * 1603 *

rekenpenning

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium deel 3, blz. 177, No.3558. Schweizerische Bankverein, Niederlandische Rechenpfennige und Marken, Zurich 1992, blz. 66, No.167a.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, ” Op het twaalfjarig bestand / Vernieuwing van de Triple Alliantie “, nm, 1609.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koperlegering

Diameter: 31 mm

Gewicht: 5,58 gr

Voorzijde: De drie wapenschilden van Frankrijk, Engeland en de Republiek (de eerste twee gekroond), verbonden door linten en vastgehouden door een hand die uit een wolk komt ( Jehova ). Tekst: . A . DOMINO . FACTVM . EST . ISTVD .

Keerzijde: Tekst in elf regels: ORD . FOED / BELG . A . REG / HISP . ET . ARCHID / LIBERI . AGNITI /POST . BEL . CONT . 42 / AN INDVCI . PACISC / INTERV . REG . GAL / ET. MAG BRIT . ET / CVM . IISD . FOED / RENOVANT. / 1609

De Staten der Verenigde Nederlanden, na een voortdurende oorlog van 42 jaren, door de koning van Spanje en de aartshertogen als vrij erkend, sluiten een bestand door de bemiddeling van de koningen van Frankrijk en Groot-Brittannië en vernieuwen hun verbond met dezelfden 1609

rekenpenning

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium deel 3, blz. 200, No.3648 en Mitchiner Volume 2, The Low Countries and France, blz. 827, No.2574;  Margreet Tas, “Rekenpenningen”, 2e herziene druk, blz. 204, no. 408.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Jülich – Berg: ¼ stuber 1750

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1;14 gr

Voorzijde: Gekroond wapen.

Keerzijde: Centraal in 4 regels ¼ STUBER 1750 · A · K · Tekst: GULICH UND BERGISCHE LANDMUNTZ

Muntmeester: Anton Kamphausen

Muntmeesterteken: A K

Karel Theodoor van Beieren

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Chris Curstjens

Aartsbisdom Keulen: 1 stuber 1744

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,72 gr

Voorzijde: Voorzijde: Gekroond monogram CAC ( Clemens August Colln )

Keerzijde: Centraal in drie regels * 1 * STUBER 1744 * Tekst: LANDT MUNTZ CHUR COLN

Slagplaats: Keulen

Clemens August I van Beieren

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

1/12 Saksische thaler 1764

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver 473 / 1000

Diameter: 22,5 mm

Gewicht: 3,32 gr

Voorzijde: Gekroond wapen van Saksen in cartouche. Tekst: FRID: AVGVST: D: G: SAXONIAE-ELECTOR. EDC

Keerzijde: Centraal in vier regels 12 EINEN THALER 1764. Tekst: CLX EINE FEINE MARCK.

Muntmeester: Ernst Dietrich Croll

Muntmeesterteken: EDC

Frederik-August I van Saksen

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: