Friesland: duit 1675

Gevonden door Lorre Naessens

lorre1 lorre1.1

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Een leeuwtje tussen twee versieringen, daaronder FRISIA in één regel en het jaartal tussen twee rozetten/bollen. Onder het jaartal een rozet tussen versieringen. 

Keerzijde: Gekroond wapen van Friesland met twee gaande leeuwen boven elkaar. Het wapen heeft aan de rand weer versieringen.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van friesland

Wapen van Friesland

Muntmeester: Daniël Valckenier 1659 – 1688

Muntteken:

Slagplaats: Leeuwarden

Opmerking: Wettelijke voorschrift: nadat er in 1675 duiten zijn geslagen verboden de gedeputeerde Staten van Friesland volgens resolutie van 17/27 februari 1676 verdere aanmunting. In 1681 is er blijkbaar weer toestemming tot aanmunting gegeven waarna op 27 maart 1688 de muntmeester opdracht kreeg om geen duiten meer te slaan. Op 1 maart 1689 werd een verbod op de aanmaak van duiten afgekondigd.

Referentie

Lit: V.131.7 – AvdW.42-47 – PW 6008 – Jasek 115

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, Beiers type, periode Frederik III of Maximiliaan van Oostenrijk, ca. 1440-1519.

Gevonden door Paul Callewaert

paul c1-800 paul c1.1-800

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Wapenschild van Beieren (gespiegeld) in een dubbele driepas met hoekpunten. Decoratie dmv ringetjes links en rechts van het wapen. Tekst: Fictief.

Keerzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruisje in een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst: Fictief.

Opmerking: Onderdeel van een schatvondst van 15 stuks van hetzelfde type. 

paul c-800

rekenpenning1-800

Voorzijde: Mitchiner No. 998

Lit: M. Mitchiner, Volume I, blz. 343, No. 1030, variant. Voorzijde: Mitchiner, blz. 337, No. 998.

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Rekenpenning Frankrijk, type Frans wapenschild, Tournai, ca. 1415-1497.

Gevonden door Martine Delplace

martine1.1-800 martine1-800

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,7 gr

Voorzijde: Frans wapenschild met drie lelies, met links, rechts en boven een vijfpuntig sterretje. Tekst: ✠ AVE MARIA : GRACIA : PLE(N)

Keerzijde: Driebenig recht leliekruis, binnen een enkele vierpas met in de buitenhoeken de letter V (x4) tussen vijfpuntige sterretjes.

Opmerkingen: 1) Geen exacte match gevonden, wel meerdere voorzijden met decoratie d.m.v. sterretjes. 2) Simpele uitvoering, kenmerkend voor stock jetons van Tournai.

martine-800

Literatuur: M. Mitchiner, Volume I, blz. 224 e.v. en Roelandt e.a, “Les Jetons du Moyen Age”, blz. 92, No. 523 variant

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, type “Drie cirkels”, Charles VII, Tournai, ca. 1447-1461.

Gevonden door Tom Verschueren

tom v1-800 tom v1.1-800

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,75 gr

Voorzijde: Drie cirkels van Tournai, met in elk een lelie. Tekst niet leesbaar.

Keerzijde: Gevoet enkelvoudig recht leliekruis. Omschrift niet leesbaar.

Lit: M. Mitchiner, Volume I, blz. 203, No. 574 (voorbeeld)

rekenpenning-800

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, Franse stijl, “Lodewijk XIII en Anna van Oostenrijk”, Hans Lauffer, ca. 1615-1632.

Gevonden door Werner Smekens

werner1-800 werner1.1-800

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde borstbeelden van Lodewijk en Anna. Tekst: . LVDO . XIII D : G FR . ET . NA . ANNA . AVSTR . HISPAN

Keerzijde: Brede kroon boven twee harten. Zes regels tekst: CARITAS / * SPES * / * FIDES * / * L * * A * / . HANS . LAVFER . / H L

werner-800

Literatuur: Groenendijk/Levinson, “Nürnberger Rechenpfennige”, Band 2, blz. 19, No. 52.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Gent: mijt ca. 1407

Gevonden door Peeke Vanderschaeghe

peeke2 peeke2.1

Muntheer: Vermoedelijk Jan zonder Vrees, graaf van Vlaanderen, 1404-1419.

Materiaal: biljoen, koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een de letters FL met een abbreviatuurteken. Tekst: ✠ IOhS . [D . B . COm . FL]’ of variant. Jan hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt. Tekst: ✠ mO – n[ET – A. n]O – VA . D of variant. Nieuwe munt van Vlaanderen.

Datum: z.j. ca. 1407

Slagplaats: Gent

Opmerking: Navolging van mijt Philips de Stoute (Vanhoudt G 2626) maar ook zijn zoon gebruikte dit type (Vanhoudt S 176) er bestaan ook Maaslandse imitaties en wegens de toestand van de munt is dit niet meer exact te bepalen.

peeke-800

Jan zonder Vrees

Lit:  voorbeeld Vanhoudt G 2649; J-C Martiny 77; …

Gedetermineerd door rimidi

Mexico: 4 reales, 4 reaal ca. 1570 – 1617

Gevonden door Smeets Nick

nick1.1-800 nick1-800

Muntheer: Felipe II, 1559-1598 of Felipe III, 1598-1621, koning van Spanje.

Materiaal: zilver

Diameter: 33 mm

Gewicht: 11,60 gr; uitgifte ca. 13,53 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild, links ° M voor Mexico, F (muntmeester), rechts IIII ? Tekst: PHILIPPVS . II . (III ?) DEI GRATIA (of variant)

Keerzijde: In een veelpas een kruis waarvan de armen getopt zijn door een parel en met in de kwartieren een kasteel en leeuw afwisselend (Castilië en Leon). Tekst: HISPANIARVM . ET : INDIARVM REX (of variant)

Datum: z.j. ca. 1570-1617

Muntmeester : “F”

Gekende muntmeesters met een “F” als muntteken:

  • 1570-1598 F Name Unknown
  • 1589-1598 F Francisco De Morales
  • 1607-1617 F Name Unknown

Slagplaats : Mexico stad, Mexico (M)

nick-800

Filips II van Spanje

Filips III van Spanje

Lit: Cayon-Castan 3579 e.v.; Calico. 328

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1 écu 1768 ( M )

Gevonden door Mike Creemers

mike1-800 mike1.1-800

Materiaal: 917 / 1000

Diameter: 41 mm

Gewicht: 24,94 gr

Voorzijde: Buste met haarband naar links. Tekst: LUD. XV. D.G. FR. — ET. NAV. REX.

Keerzijde: Gekroond ovaal Frans wapenschild tussen 2 samengebonden olijftakken. Tekst: SIT. NOMEN. DOMINI. M BENEDICTUM. 1768 .

Randtekst: DOMINE SALVUM FAC REGEM

Graveur: Joseph – Charles Roettiers.

Muntmeesterteken: bij ( Guillaume de La Burthe 1764 – 1773 )

Muntteken: M

Slagplaats: Toulouse

Slagaantal: ?

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Mike Creemers

Doornik: schelling 1630

Gevonden door Smeets Nick

nick3-800 nick3.1-800

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 4,70 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met geheven zwaard en schild. Tekst: ♜ PHIL•IIII•D•G•HISP•ET•INDIAR•REX•

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis met het gesplitst jaartal 16 / 30. Tekst: ARCHID•AVST•DVX•BVRG•DOM•TOR(N)•(Zc)

Muntteken: ♜

Slagplaats: Doornik

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt new 648.TO

Gedetermineerd door Smeets Nick