Rondgebogen draadfibula: 2e eeuw

Gevonden door Koen Meulewaeter

Materiaal: brons

Lengte: 32 mm

Gewicht: 3,92 gr

Gestrekt-rondgebogen draadfibula, type 46 uit Fibulae uit de Lage Landen. De datering is dan 90-150 na Chr. met eventueel een bredere datering van 90-180. Maar, de versiering bij deze bestaat doorgaans enkel uit parallelle stippellijnen, hier merk ik nog een ‘sinuslijn’ op tussen beide. Dan zou je ook al kunnen gaan richting de iets bredere ‘rondgebogen bandfibula’ (met voetknop), type 47a (waarbij de voet wel wat versmalt, zoals hier het geval). De datering situeert zich dan vooral in de 2de eeuw, dus parallel aan type 46. Soms is het onderscheid toch moeilijk te maken en lopen types in elkaar over, maar hier stemt de datering wel overeen.

Referentie

Lit: Fibulae uit de Lage Landen

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator