Rekenpenning Frankrijk, Francis II als Dauphin: 1554

Gevonden door Bert Welkenhuysen

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,75 gr

Voorzijde: Gekroond gevierendeeld wapenschild van Frankrijk/Dauphine. Tekst: FRANCISCVS DELPHINVS VIENNENSIS 

Keerzijde: Zon en maan aan weerszijden van een lelie. INTER ECLIPSES EXORIOR 1554 

Lit: M. Mitchiner, “Jetons, Medalets & Tokens, Volume II”, blz. 1008 (geen voorbeeld)

Gedetermineerd door Jan Ooms