Bakje van een pijl- of sluitgewicht: vóór ca. 1650

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Geen opschrift en daarmee vóór ca. 1650. Nog wel hengselklauwen maar het hengsel ontbreekt. De lelie zal een aanduiding zijn voor troois gewicht, dus voor goud- en zilverweging.

Het gietersmerk pijl en boog hoort bij Lockner nummers:

  • 742 = Georg Bernhard Weinmann, Gewichtmacher, 1649-1693
  • 994 = Leonhard Weinmann, Gewichtmacher, 1693-1716-

Mijns inziens komt alleen 742 in aanmerking.

Referentie

Gedetermineerd door Danny Van Wunsel en Ritzo Holtman

Gewichtje van 8 engels: periode ?

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 16,5 mm / 16,5 mm

Gewicht: 10,97

Gewichtjes met de eenheid van engelsen zijn niet uitzonderlijk, maar deze wel. Normaliter komt in de reeks 6 en 12 engels voor. Deze 8 engels is een uitzondering op de regel. Geschat massaverlies aan de hand van de foto’s is 18%. Als het gewichtje voor 8 engels is, dan is het massaverlies 18,2%. Dat klopt dus.

Opmerking: Datering is helaas lastig; van deze variant zijn geen parallellen bekend.

Gedetermineerd door Bruno Janson

Gewicht van 3 engels: ca. 1550

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 14,5 mm / 15 mm

Gewicht: 4,22 gr

Volgens het Hollands Troois pond. In dit stelsel is 1 engels 1,538 gr

Er is mij ( Bruno Janson ) een goudgewicht doosje bekend met soortgelijke gewichtjes. Deze heeft men (Gary Batz) nauwkeurig weten te dateren; in de periode 1553-1555. Dit gewichtje zal ook omstreeks die periode te plaatsen zijn.

Referentie

Gedetermineerd door Peter De Witte en Bruno Janson

Pijl- of sluitgewicht: voor ca. 1650

Gevonden door Niels Maris

Materiaal: koperlegering

Afmetinen: ?

Gewicht: ?

Vermoedelijk 1 geheel, dus geen kom in een huis. Als er geen gewichtsaanduiding op de bodem staat, zal dit restant van het huis van voor ca. 1650 zijn.

Het gewicht zal gejusteerd zijn op het Brabants pond, te herkennen aan het handje.

Gedetermineerd door Ritzo Holtman