Pijl- of sluitgewicht: voor ca. 1650

Gevonden door Niels Maris

Materiaal: koperlegering

Afmetinen: ?

Gewicht: ?

Vermoedelijk 1 geheel, dus geen kom in een huis. Als er geen gewichtsaanduiding op de bodem staat, zal dit restant van het huis van voor ca. 1650 zijn.

Het gewicht zal gejusteerd zijn op het Brabants pond, te herkennen aan het handje.

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Knopgewicht: 19e eeuw

Gevonden door Danny Demarre

danny d1.2 danny d1.1 danny d1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 15 mm

Hoogte: 22 mm

Gewicht: 20 gr

2 DECAG van 20 gram, geijkt met jaarletters uit het 1ste en 2e Belgische alfabet: X = 1854 en daarna de Griekse letters waarvan je moeilijk kunt bepalen voor welk jaar ze zouden kunnen zijn. Ga er echter maar vanuit dat ze nog 19e eeuws zijn.

Gedetermineerd door Ritzo Holtman