Fopzegel ( fob seal ): 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 20 mm

Diameter stempelvlak: 19 mm

Gewicht: 6,48 gr

De greep lijkt op zegelstempels van de 17e of 18e eeuw, maar ik betwijfel of dit er wel degelijk een is. Misschien eerder gebruikt als fob seal (dus ter decoratie bij kledij), maar ik denk niet dat deze op een of andere manier is gebruikt is om mee te zegelen.

Gedetermineerd door Kris Didden

Zegelstempel: laat 13e eeuw – vroeg 14e eeuw

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 25 mm

Diameter stempelvlak: 25,5 mm

Gewicht: 15,60 gr

Helaas kan ik de naam niet helemaal lezen. Mogelijk IOhAN DE GOVDANVILLE ESCVIER. Vind wel (nog) geen link tussen het kruis en Goudanville (of een spellingsvariant). Er staan heel wat letters waar ik niet echt iets zinnigs van kan maken. Wat wél leesbaar is en wat deze stempel interessant maakt is dat het omschrift eindigt met ESCVIER ( = écuyer (Fr) of schildknaap (Nl) ). Mogelijk kwam deze persoon dus uit een adellijke of ridderlijke familie en stond hij in dienst van een ridder. Het zou dus kunnen dat deze schildknaap later zelf nog tot ridder is geslagen…

Gedetermineerd door Kris Didden

Zegelstempel: laat 13e of vroeg 14e eeuw

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koperlegering

Diameter stempelvlak: 24 mm

Gewicht: 15,5 gr

Naam: Jhan Brunel

Ik heb de naam gevonden in een lijst uit 1301 van gijzelaars van de stad Brugge! De man staat erin vermeld als wever. Die gijzelneming was een episode in de Vlaamse opstand tegen de Franse koning… met o.a. die ene bekende slag in 1302.

Gedetermineerd door Kris Didden