Antoninianus: Gordianus III 241 – 243 n.Chr.

Gevonden door Vince Fieremans

vince1.1 vince1

Materiaal: zilver

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,21 gr

Voorzijde: Gedrapeerde buste met stralenkroon naar rechts. Tekst: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG

Keerzijde: Apollo zittend naar links, in de rechterhand een tak, de linkerarm rustend op een lier. Tekst: P M TRP V COS II P P

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 87; RSC 237

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Antoninianus: Gallienus 254-260 n.Chr.

Gevonden door Tom Daerden

tom da1.1-800 tom da1-800

Materiaal: brons

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,47 gr

Voorzijde: Gedrapeerde buste met stralenkroon naar rechts. Tekst: GALLIENVS AVG

Keerzijde: Sol staande naar links, rechterhand omhoog en in de linkerhand een globe. Tekst: SOLI INVICTO en in de afsnede PXV

Slagplaats: Antiochië

Lit: RIC 611, Cohen 989; Sear 10365.

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Antoninianus: geslagen door Aureolus in naam van Postumus 267 n.Chr.

Gevonden door Tom Daerden

tom da3 tom da3.1

Materiaal: brons

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,31 gr

Voorzijde: Gedrapeerde en geharnaste buste met stralenkroon naar rechts  Tekst: IMP POSTVMVS AVG

Keerzijde: Fides zittend naar links, patera in rechterhand en standaard in linkerhand vasthoudend. Tekst: FIDES AEQVIT

Slagplaats: Milaan

Referentie

Lit: RIC 376; Elmer 603; AGK 15; Cunetio 2471

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Barbaarse imitatie ( onofficiële munt ) van een antoninianus: Tetricus I 272 n.Chr.

Gevonden door Tom Daerden

tom da7.1 tom da7

Materiaal: brons

Diameter: 12 mm ( originele munt 20 mm )

Gewicht: 0,64 gr

Voorzijde: Hoofd met stralenkroon naar rechts. Tekst: IMP C TETRICVS P F AVG

Keerzijde: Spes met bloem in rechterhand en met de linkerhand haar kleed opgeheven. Tekst: SPES PVBLICA

Referentie

Lit: RIC 136 ( imitatie van ), Cohen 170

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Antoninianus: Gallienus 265 – 267 n.Chr.

Gevonden door Tom Daerden

tom da8 tom da8.1

Materiaal: brons

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,41 gr

Voorzijde: Gedrapeerde buste met stralenkroon naar rechts. Tekst: GALLIENVS AVG

Keerzijde: Abundantia, gedrapeerd, staande naar rechts met Hoorn des Overvloeds legend. Tekst: ABVNDANTIA AVG en in het linkerveld B

Slagplaats: Rome

Referentie

Lit: RIC 157a

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Sestertius: Severus Alexander 231 – 235 n.Chr.

Gevonden door Kris Van Den Berge

kris 2 kris 2.1

Materiaal: brons

Diameter: 26 mm

Gewicht: 21,31 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: IMP ALEXANDER PIVS AVG

Keerzijde: Providentia staande naar links met in de rechterhand korenaren boven een modius en anker in de linkerhand. Tekst: PROVIDENTIA AVG in het veld S / C

Slagplaats: Rome

Lit: RIC IV 645; Cohen 509

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Denarius: Severus Alexander 226 n.Chr.

Gevonden door David Vandenbussche

david v1-800 david v1.1-800

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG

Keerzijde: Severus Alexander staande naar links, patera offerend boven altaar. Tekst: P M TR P V COS II P P

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 55; Sear 7899; RSC 289

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Romeins beslag: 1ste eeuw – 5e eeuw

Gevonden door Marco Sanders

marco1 marco1.1

Materiaal: brons

Afmetingen: 10 mm / 22 mm

Gewicht: 1,15 gr

Worden ook wel propellerbeslag of riemverstijvers genoemd. werden in de late Romeinse periode 1ste tot 5e eeuw toegepast in diverse variaties.

marco 1.2

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders