Denarius: Titus Flavius Vespasianus 76 n.Chr.

Gevonden door Lieven Verstraeten

Materiaal: zilver

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: T CAESAR IMP VESPASIANVS AVC

Keerzijde: Jupiter staande naar voor, patera boven laag versierd altaar, scepter in de andere hand. Tekst: IOVIS CVSTOS

 Afbeeldingsresultaat voor god jupiter

Jupiter

Slagplaats: Rome

Lit: RIC II, Part 1 ( second edition ) Vespasian 849

Gedetermineerd op facebook

Heilighangertje: Aartsbroederschap van de heilige familie 20ste eeuw

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: brons

Diameter: 34 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: De heilige familie op de vlucht. Daarboven de Heilige Geest in de vorm van een duif. Links palmboom.

Keerzijde: Omschrift binnen versierde rand. Tekst: AARTSBROEDERSCHAP DER HEILIGE FAMILIE, binnen een bloem een ruit in het centrum met de tekst: JESUS / MARIA JOSEF / WIJ NEMEN ALLEN / ONZE TOEVLUCHT / TOT U

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Rekenpenning Neurenberg: type Rekenmeester- of Schoolpenning, Hans Schultes I, 1553 – 1584.

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: ?

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,16 gr

Voorzijde: Rekenmeester gezeten aan rekentafel waarop een geldzak, 11 rekenpenningen en een rekenboek liggen. Aan weerszijden 4 ringetjes die door halve bogen met elkaar zijn verbonden.

Keerzijde: In een rechthoek het alfabet in 5 regels met daarbuiten aan weerszijden een versiering tussen ringetjes. Tekst: ABCDE / FGHIK / LMNOP / QRSTV / XYZHS ( “G” geïnverteerd, HS voor Hans Schultes )

Info: Het ontwerp is afkomstig uit de Nederlanden aan het begin van de 16e eeuw. Deze Neurenbergse rekenpenningen met het alfabet in een rechthoekig frame dateren van ca. 1550-1590. Maker Hans Schultes I (1553-1584) of II (1586-1603); waarschijnlijk Hans Schultes I, omdat een rozet als persoonlijk teken van Hans II ontbreekt.

Lit: Stalzer.257

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk: Kroon type, Tournai, ca. 1415 – 1497

Gevonden door ?

Materiaal: ?

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,85 gr

Voorzijde: Kroon met drie lelies, decoratie door een Molettte (gekarteld wieltje) tussen twee ringetjes. Vermoedelijke tekst: A * AVE * MARIA * GRACA

Keerzijde: Afgerond leliekruis met in het centrum een ster en in de vier kwartieren de letters V / C / O / E. Het geheel binnen een vierpas a redents ( met hoekpunten ) met aan weerszijden van elke hoekpunt aan de buitenkant twee ringetjes.

Lit: ROE.370, Mitch.654 var.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Engeland: type Groat, anoniem z.j. ca. 1350 – 1400.

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: ?

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,95 gr

Voor- en keerzijde is identiek: Kruis binnen een dubbele parelrand, dat de binnenste rand doorsnijdt. Binnen de parelranden een cirkel van stippen. In ieder kwartier van het kruis vijf stippen in de vorm van een bloemetje / vierblad.

Info: Deze jetons volgden de introductie van grotere munten door Edward III in 1344 en zijn geslagen tussen ca. 1350 en 1400.

Lit: Rou.926, Mitch.292

Gedetermineerd door Jan Ooms

%d bloggers liken dit: