Denemarken: 1 skilling 1762

Gevonden door Jan Ooms

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,62 gr

Voorzijde: Gekroond wapen van Denemarken versierd met de Orde van de Olifant.

Keerzijde: In vijf regels de waarde en datum met daaronder het muntmeesterteken.

Muntmeester: Georg Wilhelm Wahl ( 1761 – 1764 )

Muntmeesterteken: W

Slagplaats: Kopenhagen

Frederik V van Denemarken

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: stuiver 1671 – 1679 – 1680 – 1681 ?

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 240 / 1000

Diameter: 22,67 mm

Gewicht: 1,53 gr

Voorzijde: Stokkenkruis eindigend op vuurijzers, met lelie in het midden. Tekst: CAROL.II.D.G.REX.HIS.INDIA.Zc / handje

Keerzijde: Gekroond wapenschild tussen het jaartal 16 / ??. Tekst: ARCH.AVS.DVX.BVRG.CO.FL(AN) 16 / ??

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Jaartal: 1671 – 1679 – 1680 – 1681 ?

Karel II van Spanje

Referentie

Lit: Nieuwe Vanhoudt 700 AN

Gedermineerd op DVVL

Hälbling: Konrad II von Rietberg, bisschop van Osnabrück, 1270 – 1297

Gevonden door ?

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,41 gr

Voorzijde: Gezeten gemijterde bisschop frontaal met kromstaf in rechter hand en evangelie/bijbel, met parel boven, in linker hand geheven. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ CONRADVS EPISCOPVS of variant

Keerzijde: Een toren tussen twee kruisvaandels boven een boog waaronder het zes spakige rad van Osnabrück. Omschrift tussen twee parelcirkels: ✠ CIVITAS OSNABRVGEN of variant.

Datum: z.j. ca. 1270-1297

Slagplaats: Osnabrück

Gedetermineerd door rimidi

Frans muntgewicht voor Royal d’ or 14e eeuw: Niet beschreven exemplaar !!!

Gevonden door Edd Huygens

Materiaal: brons

Diameter: 14,12 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Aanziende gekroonde hoofd van Jean II, ( tweede emissie 1359 ) met brede haarlokken. Tekst: ( mogelijk ) POIS 8 DE 8 ROIAL

Keerzijde: Blanco

In het dit jaar verschenen boek van Zavattoni, part 2 France, staan 18 ronde Franse muntgewichten voor de Royal d’or afgebeeld.

Ook met rondschrift maar de koning word altijd ten volle lijve afgebeeld.
Dit gevonden exemplaar, met het aanziende gekroonde hoofd met brede haarlokken komt in dit en andere boekwerken niet voor, althans niet bij de ronde Franse exemplaren.

Onder en ter weerszijden van de blokbeeldenaar 2 opstaande punten die onderdeel uitmaakten van de stempel. Deze werden er met andere muntgewichten nadien ingeslagen.
Het vierkante muntgewicht word aan Brugge toegeschreven.
Hoe komt zo’n blokbeeldenaar terecht op een Frans 14e eeuws muntgewicht?
Een Brugse muntgewichtmaker die verhuisd is naar Frankrijk om daar zijn ambacht voort te zetten, dit zal altijd een vraagteken blijven.

De verklaring voor de twee punten is simpel. Hiermee word de 2e emissie van Jean II aangeduid.

Gedetermineerd door Bruno J op BodemVondstenWereld

Stad Brugge: maille na 1259

Gevonden door Raoul Schauwaert

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm – 11 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger gaande naar rechts met in de rechter hand een geheven zwaard en in de linker een gegeerd wapenschild. Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel het omschrift B – R – V – G onderbroken door een lang glad smal kruis ( met in de kwartieren een klein puntje, hier niet te zien ).

Datum: z.j. na  1259

Slagplaats: Brugge

Lit: J Ghyssens 409; A Haeck Vl 149/150 voor de periode 1250-1259

Gedetermineerd door rimidi

Nederland: 5 cents 1850

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 12,5 mm

Gewicht ( uitgifte ): 0,685 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels: 5 CENTS 1850

Ontwerper: Johannes Petrus Schouwberg

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van den Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 3.037.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Denarius: Vitellius 69 n.Chr.

Gevonden door Jack Gielen

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 3,11 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: A VITELLIVS GERMANICVS IMP.

Keerzijde: Concordia zittend naar links, in de rechterhand een patera ( drinkbeker ) en in de linkerhand een cornucopiae ( Hoorn des overvloeds )

Afbeelding

Concordia: godin van de eendracht

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 66, RSC 21, BMC 1

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Mexico ( Spaanse kolonie ): 8 reaal 1799

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: zilver 903 / 1000

Diameter: 39 mm

Gewicht: 26 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: CAROLUS·IIII·DEI·GRATIA ·1799· wat betekent: Carolus IIII bij de gratie Gods.

Keerzijde: Gekroond wapen van Castilië en León. Tekst:  ·HISPAN·ET IND·REX·Mo ·8R·F·M· wat betekent: Koning van Spanje en Indië Mexico Stad 8 Realaes FM

  • Eerste en derde kwartier Castilië, een gele toren met drie kleine torentjes op een rood veld Wapen van Castilië
  • tweede en vierde kwartier León, een gekroonde purperen klimmende leeuw op een veld van zilver Wapen van Léon
  • insteek onderaan, Granada, een granaatappel op een zilveren veld Wapen van Granada
  • in het centrum, het huis Bourbon, het huidige Spaanse koningshuis, drie gele Franse lelies op een azuren veld omringd door rood Wapen van het huis Bourbon
  • omlijsting, met aan beide zijden van het wapen een pilaar die samen de zogenaamde Zuilen van Hercules representeren, een oude naam voor de straat van Gibraltar. Het motto is: Plus Ultra ( “steeds verder” ) in de vaandels rondom de zuilen.  De zuilen van Herakles

Muntteken: Mo

Slagplaats: Mexico City

Karel IV van Spanje

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Zuidelijke Nederlanden 1620: ‘ Terugzending der Gevangenen ‘

Gevonden door Werner Crols

Materiaal: brons

Diameter: 27,9 mm

Gewicht: 4,67 gr

Voorzijde: Borstbeelden van de aartshertogen naast elkaar; Albert, met kuras, plooi/molensteenkraag, kleed en omhangen met de keten van het Gulden Vlies; Isabella, met kleed, plooi/molensteenkraag en juwelen alles binnen parelring. Tekst: ALBERTVS.ET.ISABELLA.Dei.Gratia wat betekent: Albert en Isabella bij de gratie Gods.

Keerzijde: Bliksem boven een anker, de symbolen voor kracht ( symbool v. Jupiter)  en hoop. Tekst: .1620. MODERATIO wat betekent: .1620. Bescheidenheid

Datum: 1620

Slagplaats: Brussel

Lit: Dugniolle 3766, Van Loon II 130

Gedetermineerd door Aurelianus op MBV