Zeeland: ⅛ zilveren dukaat of ‘ Pietje ‘ 1763

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,97 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst:♜  MON · NO · ARG · PRO · CONFŒ · BELG · COM · ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: · 1763 · CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: Martinus Holtzhey 1752 – 1764

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902

Gedetermineerd door Mike Creemers

Nederland: 10 cents 1856

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L.

Keerzijde: Twee samengebonden eikentakken met daarin 10 CENTS 1856

Ontwerper: J. P. Schouberg

Muntmeesterteken: Zwaard ( H.A. van den Wall Bake, 1846-1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: 5 stuiver 1751

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: ?; ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht: ?; ( uitgifte ): 4,80 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst: MAR··TH·D:G·R·JMP·G·HUN·BOH·R·1751 Voluit: Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een handje. Tekst: ARCH·AUS·DUX handje BURG.·BRAB·C·FL· Voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 1750 t.e.m. 1752 = 1.175.899

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Lit: Vanhoudt II 822 AN

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator