Pijplood: 1689

Gevonden door Mario Raeymaekers

mario6

Materiaal: lood

Afmetingen: 12 mm / 12 mm

Gewicht: 3,25 gr

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Gesp: type enkelvoudige lus, D – vormig 13e eeuw – 14e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 15 mm / 10 mm

Gewicht: 1,15 gr

Het frame is geprofileerd, de beugel heeft centraal een uitgewerkt element.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Chielens Laurens

Materiaal: zilver ?

Diameter: 30 mm

Gewicht: 8 gr

Voorzijde: Centraal een persoon liggend op tombe met daaronder een palm als teken van martelaar. Het geheel gevat in een hoekige vierpas  waarvan de hoeken een bloem bevatten. Tekst onderaan: S. TARCISIUS, links: MARTYR en dan onleesbaar, boven: OSTIE ( vermoedelijk ) dat dit HOSTIE is en verwijst naar deze heilige, en rechts: PRIEZ POUR N.

Keerzijde: Heilige Cecile ( Caecile ). Centraal haar lichaam op de rechterzijde met onderaan een palmtak ( martelares ) en een bloem met vruchten, het geheel gevat in een hoekige vierpas met op de hoeken een bloemmotief. Tekst links: SAINTE, boven: CECILE of CAECILE, rechts: PRIEZ P.N. en onderaan geen tekst.                                                              Deze gegevens stemmen overeen met ede opgravingen in de basiliek Santa Cecilia in 1599 waarbij het intakte lichaam van een vrouw werd gevonden, liggend op haar rechterzijde, gehuld in lang gewaad.                                                      

cecilia-800

Evenwel kan ik beide heiligen niet linken met elkaar, buiten hun martelaarschap en dat beiden begraven zijn in de catacomben van Calixtus. Cecile ondergronds en Tracisius bovengronds in het oosters deel van de basiliek

Referentie     
 

Referentie    

Referentie

Referentie            

Referentie 

Lit: Boek De Heiligen – Stijn van der Linden – blz 156 – 157 en blz 835

Gedetermineerd door Grot Marmot

           

Denarius: Trajanus 112 ( voorlopige determinatie !!! )

Gevonden door Chielens Laurens

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P

Keerzijde: Vesta gesluierd en gedrapeerd zittend naar links, met in de rechterhand het palladium en in de linkerhand een scepter.

Slagplaats: Rome

Referentie

Lit: C 646; RIC 265; BMC/RE 482; RSC 646; H1/539(R2); RCV; MRK; BN/R4.663pl.37

Gedetermineerd door ?

Knoop: 19e eeuw met de wapens van de familie d’Oultremont en Van der Noot de Duras.

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: ?

Diameter: 18 mm

Gewicht: 4,19 gr

Voorzijde: Afbeelding met links het wapen van de familie d’Oultremont en rechts het wapen van de familie Van der Noot de Duras.

Armes des comtes d’Oultremont 

Keerzijde. SUPERFIN C PARIS C

Eerste helft van 19e eeuw is een huwelijk gekend tussen Charles d’Oultremont en Louise Van der Noot de Duras.

Charles d’Oultremont ( Rijsel, 18 juli 1789 – Parijs, 11 maart 1852 ) was een zoon van graaf Ferdinand d’Oultremont en Jeanne-Suzanne Hartsinck. Hij trouwde in 1814 met de weduwe van prins Louis-Eugène de Ligne, gravin Louise van der Noot de Duras (1785-1864) en ze kregen vijf kinderen. In 1816 werd hij erkend in de erfelijke adel met de titel graaf, overdraagbaar op alle afstammelingen en benoeming in de Ridderschap van Luik. Hij werd schildknaap van koning Louis Bonaparte en daarna kamerheer van Willem I der Nederlanden en ceremoniemeester aan het hof.

Bijkomende info: In de 19de eeuw was het in (hoge) adellijke families gebruikelijk om voor speciale gelegenheden de livrei van de bedienden te voorzien van knopen met de familiewapens. Denk aan bruiloften. Soms werden er ook plaatjes met de blazoenen geperst die dan op de knopen bevestigd konden worden. Dat kon in verschillende metalen, uitzonderlijk zelfs goud en zilver. Dit is een mooi voorbeeld van zulke knopen. Het echtpaar d’Outremont-van der Noot had ook een stek in Parijs – beide zijn uiteindelijk in Parijs overleden, Louise veel later dan Charles – wat de Franse makelij van de knoop verklaart.

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Kris Didden

 

%d bloggers liken dit: