Hasselt: oord z.j. ( 1581 ? )

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,85 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Ernestus van Beieren (met bonnet) naar links. Tekst: ERNESTVS. D. G. ARCHIEPIS. COLL. (of variant). Voluit: Ernestus dei gratia archi episcopus Collonia, wat betekent: Ernestus, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild, de bonnet onderbreekt de tekst niet. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: EPIS. LEODIEN (perron) .V. BAVARI. DVX (of variant). Voluit: episcopus Leodiensis v Bavaria dux. wat betekent: bisschop van Luik, hertog van Beieren.

Wapen van Palatinat – Beieren

Jaartal: z.j. ( 1581? )

Muntmeester: Gilles Witten ( 1574 – 1582 )

Muntteken:

Slagplaats: Hasselt

Ernst van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 564 – Dengis 954

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 25 mm / 19 mm

Gewicht: 2,85 gr

Voorzijde: Afbeelding van Sint Joseph met lelietak. Tekst: S JOSEPH MODELE DE PURETE PRIEZ POUR NOUS wat betekent: Heilige Joseph model van zuiverheid bid voor ons.

Afbeeldingsresultaat voor heilige joseph

Keerzijde: Twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard ( symboliseert het lijden van Maria ) en het linker met een doornenkroon omgeven ( symboliseert het lijden van Christus ).

Afbeeldingsresultaat voor heilig hart van jezus

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts