Muntgewicht voor 1 ecu: 16e eeuw

Gevonden door Luc Van der Linden

Materiaal: messing

Afmetingen: 15 mm : 15 mm

Gewicht: 2,55 gr

Maker: Onbekend

Initialen: Geen

Voorzijde: 1 ecu

Keerzijde: plusjes hand

luc

Referentie

Gedetermineerd door Dirk Desmet

Franse uniformknoop: 1810 – 1814

Gevonden door Theo Vogelaers

Materiaal: koperlegering

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,8 gr

theo1.2-800

Lit: Le Bouton Uniforme Francais

Gedetermineerd door Marco Sanders

Namen: oord 1712

Gevonden door Nancy Van Orle

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Maximiliaan Emanuel naar links met krulpruik, onder het borstbeeld het muntteken leeuwtje. Tekst: MAX. EMA. D. G. – S. ROM. IMP. ELE (of variant). Voluit: Maximiliaan Emanuel Dei gratia sacra Romanorum imperi electus, wat betekent: Maximiliaan Emanuel, bij Gods gratie verkozen in het heilige Roomse rijk (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond monogram van de ineengestrengelde letters M en E, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal 17 / 12. Tekst:  DVX. BAVARI. BRABANT C. FLAND. c. (of variant). Dit is voluit: dux Bavaria et Brabant et comes Flandrie, en betekent: hertog van Beieren en Brabant en graaf van Vlaanderen.

Datum: 1712 of 1713

Muntmeester: François Blommaerts 1711 – 1714

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Namen

Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Referentie

Lit: AvK.181; Vanhoudt I 552

Gedetermineerd door Nancy Van Orle

Zoömorfische ( duif ) fibula: laat Romeins – vroege middeleeuwen 400 – 550

Gevonden door Pascal Smeets

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Opmerking: kop en staart afgebroken

marco3.4

Referentie

Gedetermineerd door Pascal Smeets

Penning: type Fleur de lys ca. 14e eeuw

Gevonden door Luc Vermeire

Materiaal: lood

Diameter: 15 mm

Gewicht: ca. 3 gr

Voorzijde: Gelegen op het veld een (Franse) Fleur de lys.

Keerzijde: Bijna niet verder te bepalen onderwerp/thema binnen een gearceerde boord (?) die een pseudo legende voorstelt. Een kort gevoet kruis waarvan de bovenste kruisarm een cirkel/ring (?)

Datering: z.j. ca. 14e eeuw

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend. Licht gefragmenteerd aan de rand.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

%d bloggers liken dit: