Dubbele groot, Vierlander: 1468 – 1474

Gevonden door Vincent Vanquathem

Muntheer: Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen, 1467 – 1477

Materiaal: zilver 359 / 1000

Diameter: 29 mm; uitgifte: 28 mm

Gewicht: 3,29 gr ?; uitgifte: 2,90 gr

Voorzijde: Bourgondisch wapen in het veld. Tekst:  KaROLVS DEI GRa DVX BG COM FLa, interpunctie twee bolletjes boven elkaar.

Keerzijde: Opengewerkt lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt met een lelie in het midden, in de kwartieren twee lelies en twee leeuwtjes afwisselend. Tekst: ✠ MONE / TA NOVA / COMIT/ I FLAND’, interpunctie twee bolletjes boven elkaar.

Datum: z.j. 1468 – 1474

Slagplaats: Vermoedelijk Brugge

Slagaantal voor Brugge 1468 -1474: 4.899.065 stuks

vincent1vincent1.1

Karel de Stoute

Lit: Van Gelder Hoc 24-3; Vanhoudt H 28; Vanhoudt new 34.BG

Gedetermineerd door rimidi

België: 1 franc 1850 type bloothoofds

Gevonden door Vincent Vanquathem

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Hoofd van de koning naar links. In de halsafsnede staat de graveursnaam: L WIENER. Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Keerzijde: Tussen twee met een lint samengebonden lauriertakken een gekroond schild met naar links klimmende leeuw op een geruite achtergrond. Links en rechts van het schild de gesplitste waardeaanduiding 1 – F. Onderaan het jaartal 1850. Tekst: L’ UNION FAIT LA FORCE

Graveur: Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 162.016

In omloop van: 31 – 03 – 1847 tot 07 – 03 – 1867

Leopold I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-85

Gedetermineerd door Eric Aerts